EESTI WABARIIGI RIKKAD | Ärinaine, kelle tehasest sai nõukogude trikotaažitööstuse uhkus

Betty ja tema poja Maxi ettevõttega liideti mitu väikekäitist ja ühendettevõttele pandi ENSV rahvakomissaride nõukogu 1940. aasta 29. novembri otsusega nimeks Marat.[/caption]   Tekstiiliettevõtjat Betty Bresposvannyt peeti üheks sõjaeelse Eesti…

Põlevkivituha võime siduda süsihappegaasi mattub tuhamäkke

Üks võimalus põlevikivitööstuse süsinikuheitmete vähendamiseks ning Pariisi kliimaleppe edukamaks täitmiseks on CO2 tagasisidumine põlevkivi tuhaga, mis muidu ladestatakse elektrijaamade juures hiiglaslikes tuhaplatoodes. Kas ja kui tõhusalt seotakse tuhaplatoode setetes CO2-te,…

Vaikimine pole kuld: lapse kõnearengut soodustab aktiivne suhtlus

Kuna lapse varajane kõneoskus mõjutab märkimisväärselt tema hilisemat arengut, siis on oluline teada, millised tegurid seda kujundavad. Tartu Ülikooli arengupsühholoogid uurisid kodukeskkonna keelerikkuse seost 3–4-aastaste laste kõnearenguga ja leidsid, et…

Parimas tööeas eestlased helistavad kõige rohkem omasugustele

Eestis hoiavad kõige rohkem omaette tööealised eestlased, kes helistavad rohkem samast soost, samas vanuses ja sama keelt kõnelevatele kaasmaalastele. Teistes vanuserühmades ja muukeelsete elanike seas sellist segregatsiooni näha ei ole,…

Gaasplasma võib aidata tulevikus vähktõbe ravida

Vähk on Eestis surmapõhjusena südame-veresoonkonnahaiguste järel teisel kohal ja seetõttu on uute tõhusamate ravimeetodite leidmine väga oluline. Üks paljutõotav võimalus on madalatemperatuurilise gaasplasma kasutamine, kirjutab Tartu Ülikooli inimese füsioloogia kaasprofessor…

Lähitulevik toob Eestisse printletid

Tartu Ülikoolis viimast aastat doktorantuuris õppiv farmatseutilise tehnoloogia noormemlektor Laura Viidik tõi doktoritöö uurimisteemaga esimest korda Eestisse 3D-prinditavad ravimid ehk printletid. Loe otse allikast

Uuring: Eesti teadus on võrdõiguslikkusest kaugel

Endiselt kehtib reegel: mida madalam ametiaste, seda suurem on naiste osakaal ning vastupidi. Ametikohtadega seotud formaalsed nõuded võivad küll näida võrdsed, ent võimalused võrdsed ei ole. Nii tuleb välja Tartu…

Suitsetamine võtab eestlastelt aastas enam kui 20 000 eluaastat

Suitsetamisega seostatav tervisekaotus oli 2018. aastal Eestis kokku 23 634 eluaastat ehk 38,9 eluaastat 1000 elaniku kohta, selgus Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööst. Seejuures kaotasid mehed suitsetamise tõttu eluaastaid üle nelja…

Doktoritöö: ID-kaardi turvariskid korduvad, sest neist ei õpita

Eesti on kasutanud ID-kaardi süsteemi kodanike tuvastamiseks juba pea 20 aastat ning selle aja jooksul on leitud mitmeid turvariske. Peagi Tartu Ülikoolis kaitstav doktoritöö heidab neile turvariskidele valgust ja pakub…

Kohus vabastas eluaegset vangistust kandva kinnipeetava tingimisi

31.03.2021 Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium asus täna, 31. märtsil seisukohale, et maakohus on teinud kaalutlusvea, kui jättis eluaegset vangistust kandva kinnipeetava, hoolimata teda iseloomustavatest arvukatest positiivsetest argumentidest, tingimisi vabastamata. Loe otse…