Silt: Tallinn

Tallinna uudised
Ühissõidukipeatused saavad suitsuvabade alade tähistuse

Lähemate kuude jooksul tähistatakse Tallinnas ligi 600 ühissõidukipeatuse ooteala asfaldil suitsuvabade aladena, et parandada ühistranspordi teenuse kvaliteeti ja kasutusmugavust.

„Peame võimalust bussi või trammi suitsuvabalt oodata kvaliteetse ühistransporditeenuse loomulikuks osaks,“ ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Suitsetamine ühissõidukite ootekodades on juba praegu seaduse järgi keelatud, kuid soovime seda reeglit inimestele meelde tuletada.“

Tänavu on Tallinnal kavas korraldada riigihange uute ühissõidukite ootekodade soetamiseks. Ühistranspordi kvaliteeti tõstab ka bussipargi uuendamine ning elektrooniliste tabloode paigutamine peatustesse.

Pikaajalise strateegia „Tallinn 2035“ järgi peaksid atraktiivsed ühissõidukid ja ilmastikukindlad ootepaviljonid olema hea linnaruumi loomulik osa. Suurem osa linnaregiooni elu- ja töökohti võiks strateegia järgi jääda hea ühistranspordi teenindusalasse, nii et peatus oleks kuni 400 meetri kaugusel.


Loe otse allikast

Tallinna uudised
Haaberstisse paigaldati nälkjate kogumiskonteinerid

Haabersti Linnaosa Valitsus paigaldas Kakumäele lusitaania teeteo ja mustpeanälkjate leviku ohjeldamiseks mõeldud nälkjate kogumiskonteinerid. Kogumiskonteinerite eesmärk on pakkuda elanikele abi võitlusel võõramaiste nälkjatega.

Haabersti linnaosavanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et eelmisel suvel kui linnaosavalitsus sellist võimalust elanikele esmakordselt pakkus, kasutati seda väga aktiivselt. „Konteinerid paigaldasime Kakumäele seetõttu, et linnaosavalitsusele laekunud info põhjal on just seal piirkonnas enim nälkjaid,“ ütles linnaosavanema asetäitja.

Siljanov selgitas, et konteinerid on mõeldud vaid lusitaania teetigude ja mustpeanälkjate jaoks ning seetõttu palutakse sinna muud prügi mitte visata. „Enne konteinerisse viskamist tuleb nälkjad aga panna korralikult suletud kilekotti. Klaas- või plastikanumaid konteinerisse panna ei tohi, sest konteineritest transpordib linnaosavalitsus nälkjad Tallinna Väikeloomade Krematooriumisse, kus nad põletatakse,“ rääkis Siljanov.

Linnaosavanema asetäitja sõnul soovitakse võimalusel linnaosasse konteinereid juurdegi paigaldada. „Et nende võõrliikidega veelgi aktiivsemalt võidelda, siis oleme kirjutanud Keskkonnainvesteeringute Keskusele projekti ning küsinud lisarahastust täiendavate konteinerite paigaldamiseks ja tühjendamiseks. Otsus peaks tulema juunis ja siis selgub, kas meil õnnestub konteinereid veel juurde lisada või mitte,“ rääkis Siljanov.

Nälkjate kogumiskonteinerid asuvad Õismäe raba terviseraja Vana-Rannamõisa tee äärses parklas ja Sooranna tee 20 juures haljasalal.

Juhendi, kuidas võõrliike kohalikest eristada leiab keskkonnaameti veebilehelt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/voorliigid/hispaania-teetigu


Loe otse allikast

Kristiine, Tallinna uudised
Kristiine Lions Klubi paigaldas Löwenruh` parki veerandsada uut lindude pesakasti

1. mail ennelõunal korraldas heategevuslik organisatsioon Kristiine Lions Klubi Löwenruh` pargis talgud, mille raames paigaldati parki kakskümmend viis uut lindude pesakasti ja korraldati ka traditsiooniline Lõvi kuju pesemine.

Talgutest võtsid osa Kristiine Lions Klubi liikmed ja kohal oli ka linnaosa vanem Jaanus Riibe.

“Tänan Kristiine Lions Klubi järjepideva suure panuse eest heategevusse. Löwenruh` pargis on palju linde ja kaunis loodus. Kokkuvõttes toob selline tegevus elurikkust linna tagasi, kuid pesakastidel on oluline tähendus ka keskkonnahoiu kui ka kogukonnatunde seisukohast,” selgitas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Pesakastid ei kahjusta puid, sest need on kinnitatud ribatraadiga puu külge ja toetatud vastu puutüve.


Loe otse allikast

Põhja-Tallinn, Tallinna uudised
Pikakari supelranda tunnustati taas ökomärgisega Sinilipp

Põhja-Tallinna Pikakari rannas lehvib ka sel hooajal keskkonnasõbralikkust ja suplusvee puhtust näitav Sinilipp.

Rahvusvaheline Keskkonnahariduse Fond FEE tunnustab Põhja-Tallinna supelranda kvaliteedimärgisega juba kaheksandat aastat järjest. Ranna avalik supluskoht avati 2007.aastal.

“Pikakari rand on unikaalne nähtus mitte üksnes Tallinnas vaid terves Eestis ja kaugemalgi. Kõik, kes siin oma puhkepäevi veedavad, saavad osa kaunist ümbrusest ja ehedast loodusest. Pikakari asub Paljassaare looduskaitseala lähedal ja seega peab inimese sekkumine olema minimaalne. Praegu on seal võimalik nautida ürgset loodust, mille korras hoidmine sõltub meist kõigist,” ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Sinilipp on rahvusvaheliselt tuntud ökomärgis, mis näitab, et supelrand on keskkonnasõbralikult majandatud, turvaline ja puhas. Ökomärgise Sinilipp saamine eeldab põhjalikku ettevalmistust, sest kvalifitseerumiseks tuleb täita üle 30 erinevat kriteeriumi. Kriteeriumide täitmisel on suur panus Põhja-Tallinna Valitsusel koostöös Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga.


Loe otse allikast

Kristiine, Tallinna uudised
Eesti panga endise presidendi Rein Otsasoni 90. juubeliks istutati Löwenruh` parki tammepuu

Täna, 30.aprillil istutati Kristiine linnaosas asuvasse Löwenruh’ parki tammepuu endise Eesti Panga presidendi (aastatel 1989 – 1991) Rein Otsasoni mälestuseks. Tseremooniast võtsid osa Rein Otsasoni lesk Valentina Otsason ja Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe. 24. mail on Rein Otsasoni üheksakümnes sünniaastapäev.

„Täna istutasime Löwenruh` parki tammepuu Rein Otsasoni mälestuseks, kes oli Kristiine elanik, majandusteadlane ja üks 1992. aasta rahareformi ettevalmistajaid. Mul on hea meel, et meie rohelisse parki sai juurde üks kaunis tammepuu, mis tuletab meelde ka Eesti taasiseseisvumisega seotud ajalugu ja isikuid,“ sõnas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Rein Otsasoni mälestuspuu istutati Löwenruh’ pargi saarel asuvale lagendikule, kus kasvavad ka näiteks tantsuansambli Sõleke õpetaja Ene Jakobsonile pandud puu, Kristiine linnaosa Soome sõpruslinna Kristiinankaupunki linnapea poolt istutatud puu ja mitmed teised.

„Kõik elutargad inimesed teavad, et meie elus on erinevad etapid. Kui nooruses meil kõigil on vajadus saada midagi, siis elutee lõpupoole tekib juba soov midagi rohkem anda tagasi. Kui igaüks annaks enda poolt kas või natukenegi selleks, et inimestel ümber oleks veidi parem, siis see oleks juba väga palju tehtud. Sellepärast ma soovisingi jätta siia Kristiinesse sellise jälje. Aga isiklikult minu jaoks saab nüüd see koht pargis paigaks, kuhu ma võin igal hetkel tulla ja meenutada oma kallist abikaasat Reinu,“ ütles idee autor, üritusel viibinud Kristiine elanik ja Rein Otsasoni lesk Valentina Otsason.


Loe otse allikast

Tallinna uudised
Mereprügipüüdur Seabin alustab teist hooaega Tallinnas

Esmaspäeval, 3. mail kell 12 avatakse Vanasadamas jahisadama kai ääres mereprügipüüduri Seabin teine hooaeg. Tallinna Seabin’i keskkonnahariduslikud tegevused on valitud Euroopa Liidu 2021. aasta rohelise nädala partnerlusürituseks, tõstmaks esile mereprügist lähtuvat ohtu veekeskkonnale.

Mereprügipüüduri tänavuse hooaja avavad Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf ja Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. Avaüritusel saab tutvuda Pernova Hariduskeskuse näitusega „Hoia merd“, mis juhib tähelepanu mereprügi mõjudele meid ümbritsevas keskkonnas.

„Mereprügist on saanud tõsine oht veekeskkonnale ning meie kodune Läänemeri on üks inimtegevusest kõige enam mõjutatud meredest maailmas. Tallinn soovib olla roheline merelinn ning merereostuse vähendamine on seejuures üks võtmeküsimusi,“ rääkis Kalle Klandorf. „On selge, et üks Seabin ei suuda merd prügist puhastada, kuid tal on suur roll keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimisel. Lapsi õpetatakse märkama merre sattuvat prügi ning teadvustama selle ohtlikkust veekeskkonnale. Eelmisel hooajal tutvus Seabin’i tööga üle 350 lapse 12 lasteaiast ja 4 koolist ning sel aastal haridusprogramm jätkub. “

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on Tallinna Sadamal hea meel innovaatiline Seabini prügipüüdur juba teist suvehooaega järjest Vanasadama Jahisadamas käivitada. „Tallinna Sadama üheks kestliku arengu prioriteediks on puhas Läänemeri. Rõõm, et sama eesmärk on ka Tallinna linnal, sest koostöö on alati tulemuslikum. Seabini projektiga aitame Läänemere puhtusele kaasa, samuti on oluline panustamine teadustöösse ning noorte harimisse keskkonnahoiu teemal,“ rääkis Kalm.

Seabin`i juures viiakse läbi keskkonnahariduslikke programme Tallinna lasteaedadele ja koolidele. Lastele tutvustatakse mereprügipüüduri tööd: missugune prügi sinna satub, millised on prügi liigid, kuidas need sorteeritakse ja kaalutakse ning kuhu tuleb prügi lõpuks viia. Selgitatakse, miks merre sattunud prügi ohustab keskkonda ja kuidas on vaja merd hoida. Haridusprogrammis osalemiseks saab registreeruda siin.

Eestis seni ainuke mereprügipüüdur Seabin, mis asub Admiraliteedi basseinis jahisadama kai ääres, jõudis Tallinnasse tänu koostööle Helsingi linnaga. Sel aastal annab seadme valdaja Wärtsilä Corporation (Soome) püüduri Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile kasutuseks maist septembrini. Püüduri paigaldab ja seda hooldab Tallinna Sadam.

Hooaja jooksul tühjendatakse kindla intervalliga püüduri mahuti kogunenud prügist. Prügi sorditake liigiti ja kaalutakse ja andmed edastatakse ülemaailmse Seabin’i projekti andmebaasi. Eelmise aasta uuringu tulemused näitasid, et projekti perioodil juulist oktoobrini kogutud jäätmetest 81% moodustas plastprügi. Inimtekkelisest prügist olid esindatud nii suitsukonid (10%), pudelid (7%) kui ka plekkpurgid (2%). Mereprügipüüduri tööd saab vaadata siit.

Tallinna Seabin´i koduleht: www.tallinn.ee/est/keskkond/Seabin.


Loe otse allikast

Tallinna uudised
Laevaliin Tallinna ja Aegna saare vahel läheb käiku 1. mail

Laupäeval, 1. mail hakkab taas sõitma Tallinna ja Aegna saare vahel laev Vesta, mis väljub Linnahalli kailt Patarei sadamast.

Reise Aegnale korraldab AS Kihnu Veeteed. Laev sõidab Aegna vahet kõigil nädalapäevadel peale teisipäeva – laevameeskonna puhkepäev on teisipäeviti. Hooaeg lõpeb 31. augustil.

„Tänavu suvel sõidab liinilaev Aegnale kokku pea 300 korda. Aegna on meie linna üks varjatud pärleid, mis väärib avastamist. Seda tasub suvel teha, kuna äsja tehtud investeeringute toel on rikka loodusega saare puhketaristu saanud uue näo,“ ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov. „Matkaradadel saab tutvuda Aegna huvitava ajaloo ja loodusega. Reisi Aegnale saab kerge südamega kaaluda ka siis, kui minek kaugemale oleks maailmas valitseva olukorra tõttu komplitseeritud.“

Aegna saare huviväärsustega saab tutvuda saare veebilehel aadressil: https://www.tallinn.ee/aegna/

Kuni 23. maini väljub laev Tallinnast Aegna poole esmaspäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kaks korda päevas, kell 10.00 ja 17.00. Aegnalt väljub laev kell 11.15 ja 18.15.

Alates 24. maist väljub laev esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval endiselt Tallinnast kaks korda päevas kell 10.00 ja 17.00 ning Aegnalt kell 11.15 ja 18.15. Reedel, laupäeval ja pühapäeval toimub kolm reisi päevas väljumistega Tallinnast kell 10.00, 15.00 ja 18.00 ning Aegnalt kell 11.15, 16.15 ja 19.30.

Erandlikult toimub 23. juunil neli reisi, mis väljuvad Tallinnast kell 10.00, 12.30, 16.00 ja 18.30 ning Aegnalt kell 11.15, 13.45, 17.15 ja 19.45.

Ülesõit Aegna saarele kestab ligikaudu üks tund. Pileteid saab osta eelmüügist kuni kaks tundi enne laeva väljumist. Pääs laevale ja kohapealne piletimüük algab 30 minutit enne reisi algust.

Pileteid saab osta ning väljumiste ja vabade kohtade kohta täpsemat infot vaadata Kihnu Veeteede kodulehelt: https://veeteed.com/#/et/.

Foto: Pjotr Mahhonin, CC BY-SA 3.0


Loe otse allikast

Tallinna uudised
Tondiraba pargis algasid ainulaadse ekstreemspordiala ehitustööd

Tänavu suve lõpuks valmivas Tondiraba pargis algasid unikaalse ekstreemspordiala – skatepargi ja pumptrack´i – ehitustööd, millega lisandub keskkonnasõbralikke vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi igas eas linlastele.

Täna (30.04) pargi ehitustöödega tutvumas käinud linnapea Mihhail Kõlvart selgitas, et Tondiraba parki luuakse mitmeid erinevaid keskkonnasõbralikke ja aktiivseid ajaveetmise võimalusi. „Ratta- ja rulapargid rajatakse sarnaselt teiste loodavate sportimisvõimalustega parki nii, et need olemasolevat metsa ja pargis elutsevate liikide mitmekesisust ei rikuks,“ märkis Kõlvart. „Pargi suurust silmas pidades oleme arvestanud kergliiklejatega ning lisaks ekstreemspordialale tuleb ka mugav rattatee ja eraldi maastikurada. Seega saavad ekstreemspordi harrastajad juba sel aastal Tondiraba pargis harjutada, enne kui Kiviõli seikluspargi raskematele radadele minna.“

Pumptrack ehk trikirada on põnev atraktsioon, kus saab sõita mööda lainelist asfaltteed tõukeratta, jalg- või trikiratta, rula ja rulluiskudega. Pumptrack on noortele jalgratturitele ja uisutajatele suurepärane võimalus õppida suurtel kiirustel hoidma tasakaalu, arendada koordinatsiooni ja vastupidavust. Seega sobib pumptrack nii algajatele jalgratturitele kui ka kogenud sportlastele.

Tondiraba parki ehitatakse kaks pumptrack’i, neist üks on mõeldud lastele ja teine edasijõudnud harrastajatele. Trikirajad koosnevad peamiselt lainetest ehk rolleritest ja kurvidest. Väiksem rada hõlmab 300 m2 ja suurem 2400 m2. Suur pumptrack on kavandatud kahe peegelpildis asuva rajana, mis võimaldab korraldada ka kahe võistlejaga võistlusi. Skatepark’i ehk rulapargi moodustavad eri kõrgusega elemendid, kaared, kallakud, torud ja ääred. Rulapargi pindala on 1700 m2. Radade vahelistele aladele tulevad hoovõtuks ja puhkuseks mõeldud platvormid.

Trikiradade aladelt on praeguseks eemaldatud kasvupinnas ning väljakuid täidetakse liivaga. Rajatud on tehnovõrgud ja killustikust settealad. Järgmisena paigaldatakse killustikalus ning seejärel alustatakse asfaltkatte paigaldusega ning juuli keskpaigaks saavad mõlemad trikirajad asfaltiga kaetud. Rulapargi ehitustööd kulgevad sarnaselt trikiradadega, kuid tööd kestavad juuli lõpuni ning asfaldi asemel saab väljak betoonkatte.

Tondiraba pargi ehitustööd algasid tänavu märtsis ja need on kulgenud plaanipäraselt. Tööde käigus kujundatakse pargist omanäoline, elukooslusi hoidev puhkeala, mis on pelgupaigaks linnaloodusele ning tervislikuks vaba aja veetmise kohaks nii lastele kui ka täiskasvanutele. Rajatakse mitu suurt mänguväljakut, seiklusrada, maastikurada ja ekstreemspordiala ning koerte jalutusväljakud. Ehitatakse välja mugav taristu jalgrattaga sõitmiseks ning liuväli, kus suvel saab tegeleda teiste spordialadega. Rajatakse 25 661 m2 ulatuses kõnniteid ja 10 243 m2 ulatuses koorepuru ja graniitsõelmetega kaetud teid. Elurikkuse hoidmiseks rajatakse kokku ligikaudu 40 000 m2 erinevaid niidu- ja murualasid. Pargi lõunapoolsesse ossa ehitatakse veesilmade kohale tõstetud teed. Uued rabarajad aitavad inimeste jaoks avada ka sellist pargiosa, mis varem oli läbimatu. Tehakse maastikukujundustöid, uuendatakse tehnovõrke, paigaldatakse liikluskorraldus- ja ohutusvahendid ning tänavavalgustus.

Pargi ehitustööde tellijaks on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, projekti tegi Roadplan OÜ ja ehitustöid teeb Tallinna Teede AS. Kogu pargi ehitustööde lepinguline maksumus on ca 6,7 miljonit eurot. Pargi valmimise tähtaeg on käesoleva aasta august.

Ülemisel pildil: Suure pumptrack’i ehitus (foto Albert Truuväärt)

Alumisel pildil: Puude istutamisest Tondiraba parki sai osa ka linnapea Mihhail Kõlvart (foto Albert Truuväärt)

Tondiraba park_Puu istutamisest sai osa ka linnapea_foto Albert Truuväärt.jpg
Tondiraba park_Puu istutamisest sai osa ka linnapea_foto Albert Truuväärt.jpg


Loe otse allikast

Tallinna uudised
MELT innovatsioonifoorum: milline majandusmudel viib edasi?

Möödunud kevadel koroonaviiruse tõttu ära jäänud MELT innovatsioonifoorum toimub tänavu 12. mail virtuaalselt ja on esimest korda huvilistele tasuta. Foorumit saab jälgida veebis aadressil www.melt.ee.

Sel aastal on fookuses innovatsioon linnades ning majanduse värvid: sini-, rohe- ja hõbemajandus. Räägitakse ka jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse teemadel ning vaadatakse koroona mõju nii ettevõtetele kui ka tarbimisharjumustele.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on Tallinnal ambitsioon olla rahvusvaheliselt tuntud loov maailmalinn ning targa ja rohelise majanduse süda Põhja-Euroopas. „Eeldused selleks on olemas, sest meil on palju tarku inimesi, uuendusmeelsust ja pealehakkamist ehk kõik oluline kõrge lisandväärtusega ettevõtete loomiseks,” ütles Riisalu. „MELTi eesmärk ongi innovatsioonihuvilised kokku tuua, üksteist inspireerida, julgustada ja leida mõttekaaslasi, et edasi liikuda.”

Igal aastal pakub MELT kuulajatele midagi üllatuslikku ja uudset. Sel aastal uuritakse lähemalt sinimajanduse kasutegureid, analüüsitakse koroonamõjusid nii ettevõtetele kui ka tarbijakäitumisele, aga vaadeldakse ka innovatsioonitooteid ning mõtiskletakse, kuidas muuta ettevõtlust ja meid ümbritsevat keskkonda nutikamaks.

Tänavune MELT toimub kolme organisatsiooni koostöös. Tallinna ettevõtluskeskus, Tallinna Loomeinkubaator ja Tallinna Teaduspark Tehnopol ühendavad jõud ning toovad virtuaallavale mitmekülgse programmi, kus astuvad üles erinevate eluvaldkondade tunnustatud eksperdid, visionäärid ning toodete ja teenuste arendajad.

Foorumi avab sinimajanduse ekspert Gunter Pauli, kes tutvustab ettekandes sinimajanduse eeliseid, mudelit ja selle toimimist. Peaettekandele järgneb diskussioon, milles arutatakse Eesti majanduse värve – kas Eesti tulevik on rohe-, sini- või hõbemajandus?

Ringmajanduse võlude ja valude teemaplokis arutlevad ettevõtted keskkonda säästva ettevõtluse plusside ja miinuste üle. Kui lihtne on aga materjale taaskasutada või jõuda sootuks jäätmevaba tootmiseni?

Teemaplokis „Uus tarbijakäitumine: mis saab pärast koroonat” astuvad üles ettevõtted, kes on leidnud koroonakriisist uue hingamise ja senise tegevusala ümber mõtestanud. Uuritakse, kas pandeemiast tingitud muutused on jäädavalt mõjutanud ka tarbijakäitumist.

Diskussioon „Kas maailma muutmiseks on vaja olla suur?” võtab luubi alla suured ja väikesed ettevõtted, mis on teinud olulisi keskkonnasäästlikke samme. Maailma muutmiseks on vaja teha võimsaid hüppeid, kuid kas väikestel sammudel saab olla suur mõju?

Teemaplokis „Vanad ärid uues kuues” vaadeldakse teada-tuntud tooteid ja teenuseid, millele on tooteinnovatsioon andnud täiesti uue väljanägemise ja sisu.

Esimest korda tutvustatakse põnevaid ideid, kuidas tuua linnadesse juurde nutikaid lahendusi.

Kõigi silme all tutvustavad targa linna lahenduste konkursi „Tallinnovation” viis võitjat oma targa linna lahendusi. Välkesitlustele järgneb diskussioon linnaruumi innovatsioonist ja nutikamaks muutmisest.

Päeva lõpetab põnev arutelu, mis vaatab lähemalt iduettevõtteid ja nende koostöövõimalusi korporatsioonide ja avaliku sektoriga, sest just see võib olla iduettevõtetele heaks kasvustrateegiaks.

MELT innovatsioonifoorumit korraldavad Tallinna ettevõtluskeskus, Tallinna Loomeinkubaator ja Tallinna teaduspark Tehnopol. Foorum toimub 12. mail virtuaalselt ja seda saab vaadata veebilehelt www.melt.ee. Igal aastal toob MELT kokku värsked tulevikuideed ja -tehnoloogiad, võimaldades inimestel avastada, õppida ning näha innovatsioonivõimalusi enda ümber.

Lisainformatsioon:

Kärt Kanne
Tallinna Ettevõtluskeskus
kart.kanne@tallinnlv.ee

Meediapöördumised:
Kristi Hürri
kristi@ogilvy.ee

5049623


Loe otse allikast

Mustamäe, Tallinna uudised
Tallinn pikendab esimese haiguspäeva toetuse hüvitamist maikuu lõpuni

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse eelnõu, millega pikendatakse esimese haiguspäeva toetuse maksmise perioodi kuu aja võrra ehk maikuu lõpuni.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linlaste huvi hüvitise vastu olnud üsna suur ning paljud linlased on juba ka küsinud, kas meedet pikendatakse. „Toetuse maksmise perioodi pikendamisega soovime piirata koroonaviiruse levikut ning soodustada linlaste kohest koju jäämist esmaste haigustunnuste ilmnemisel. Vaatamata ka praegu nakatumiste arvu vähenemisele, peame jätkuvalt olema ettevaatlikud ja tegema kõik endast sõltuva, et viiruse levikut minimeerida,“ nentis Kõlvart. „Teadaolevalt ei soovi paljud inimesed haiguslehte võtta sissetuleku vähemise tõttu ning selle meetmega saame lisaks viiruse tõkestamisele tagada ka inimestele kindlustunde toimetulekuks ja hoida nende tervist.“

Tallinna linn maksab tallinlastele esimese haiguspäeva eest toetust 30 eurot, toetust saab küsida tagasiulatuvalt alates 25. märtsist väljastatud haiguslehe alusel. Tänahommikuse seisuga on esitatud 1894 esimese haiguspäeva toetuse taotlust.

Toetuse saamiseks peab inimene olema registreeritud Tallinna elanikuks. Taotlus esitatakse peale haiguslehe lõppemist ja haigusraha väljamaksmist. Hüvitise taotlust saab esitada linna e-teeninduses 24 tundi pärast seda, kui haigusleht on haigekassa poolt lõpetatud ja haigekassa on teostanud väljamakse. Haigekassa märgib haigusraha makstuks järgmise tööpäeva jooksul peale väljamakse jõudmist panka.

Arvestades kõrget nakatumisriski, palutakse kasutada e-teenindust, aga kui see ei ole võimalik, siis saab taotluse esitada ka e-kirja teel elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale või elukohajärgse linnaosa valitsuse teenindussaalis. E-kirjaga esitatud taotlus peab olema allkirjastatud digitaalselt. E-keskkonda saab siseneda riigi autentimisteenuse kaudu: ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID ja EU eID-ga.

Haigekassa andmetel alustatakse Tallinnas keskmiselt ühes kuus 25 000 töövõimetuslehte.

Täpsem info ja otselink esimese haiguspäeva toetuse taotluse esitamiseks: https://www.tallinn.ee/Teenus-Esimese-haiguspaeva-toetus


Loe otse allikast