Anekdoodid

Värskelt värvitud pingid hullumajas

Hullumajas otsustati teha katse. Värviti pingid ja paluti haiged saali. Kes paneb istumise alla paberi või rätiku, lastakse koju – järelikult on terve!

Kõik haiged, kes saali lasti, istusid värvitud pinkidele. Ainult üks haige pani ajalehe istumise alla.

Järgmisel päeval kutsuti mees peaarsti juurde.

“Me kirjutame sind koju, sest sina üksinda taipasid, et värskelt värvitud pinnale on vaja midagi alla panna.”

“Aga ma panin ajalehe alla selleks, et oleks kõrgem istuda!”

Related Posts

%d bloggers like this: