Nõmme, Tallinna uudised

Vanad rehvid ja kodumasinad saab tasuta jäätmejaama viia

r: Sõnumid

Selle kraami oleks saanud tasuta jäätmejaama viia, kahjuks
arvas omanik, et selle õige koht on as.
(foto: Tanel Karimõisa)
Kevadkoristuste aeg on kätte jõudnud. Tuletame meelde, et taaskasutatavaid jäätmeid saavad eraisikud jäätmejaamades ära anda tasuta: näiteks külmkapi, muusikakeskuse, autorehvid, aga ka haljastujäätmeid.

l asub kaks jäätmejaama: Pääskülas (Raba 40) ja Rahumä (Rahumäe tee 5a).

Jäätmejaamades võetakse a elanikelt tasuta vastu järgmisi kodumajapidamisest pärit jäätmeid:

 • paberit ja pappi, kartongi;
 • plastijäätmeid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast (kuni 1 m³ päevas);
 • metalli;
 • klaasi, sh lehtklaasi (kuni 1 m³ päevas);
 • pakendijäätmeid;
 • toiduõli;
 • töötlta puitu (kuni 1 m³ päevas);
 • sorteeritud betooni, telliseid, plaate ja keraamikatooteid (kuni 1 m³ päevas);
 • kasutuskõlblikku mööblit (mööbli seisukorra otsustab jäätmejaama klienditeenindaja; kasutuskõlblikuks tunnistatakse väga heas korras mööbel, mida on võimalik saata korduskasutusse);
 • komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid (nt külmikud, telerid jms);
 • sõidukirehve (ühelt toojalt korraga kuni 8 velgedeta rehvi päevas); 
 • kasutuskõlblikke riideid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit päevas);
 • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit päevas).

Piiratud koguses võetakse vastu järgmisi ohtlikke majapidamisjäätmeid:

 • õli sisaldavaid jäätmeid – kuni 20 l päevas;
 • värvide, liimide, vaikude jäätmeid – kuni 10 l päevas;
 • kemikaalide jäätmeid – kuni 10 l päevas;
 • vanu ravimeid – kuni 2 kg päevas;
 • teravaid ja torkivaid esemeid – kuni 2 kg päevas;
 • nakkusohtlikke jäätmeid – piiramatus koguses;
 • päevavalguslampe – kuni 10 tk päevas;
 • elavhõbedajäätmeid – kuni 2 kg päevas;
 • akumulaatoreid ja patareisid – piiramatus koguses;
 • pesuaineid – kuni 10 l päevas;
 • ohtlikke aineid sisaldavaid või nendega saastunud pakendeid sh, absorbendid, kaltsud, filtermaterjalid – kuni 10 kg päevas

Jäätmete üleandmine on a linna elanikele piiratud koguses tasuta. Et hinnasoodustust teha, peab jäätmejaama käitaja saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omae üksuse täpsusega. Isikuandmeid töödeldakse üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama käitajale oma ID-kaardi (teised isikutunnistused ei kehti). Kui jäätmevaldaja ei taha oma isikuandmeid avalikustada, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. 

Ettevõtetele tasuta teenus ei kehti!

Jäätmejaamades võetakse vastavalt hinnakirjale vastu ehitusjäätmeid (sh kips, vill jms), eterniiti, tõrvapappi ja muid bituumenitaolisi segusid, suurjäätmeid (nt kasutuskõlbmatu mööbel), kasutuskõlbmatuid riideid ja tekstiili, töödeldud puitu, pinnast ja kive, bioloogiliselt mittelagunevaid ja muid aia- ja haljastusjäätmeid, mittekompleksseid elektroonikajäätmeid, tasuta piirkoguseid ületavaid jäätmeid.

Jäätmejaama sissesõidule ja territooriumile on paigaldatud infoviidad. Jäätmejaamas olevad mahutid on märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile. Jäätmejaamas on iseteenindus. Jäätmejaama töötaja abistab ja juhendab elanikke jäätmete üleandmisel ja annab kliendi nõudmisel õiendi vastuvõetud jäätmeliikide ja koguste kohta.

Jäätmejaamad l

Pääsküla jäätmejaam 
 • Raba 40
 • Info tel 529 3020 (E–R kl 8.15–17)
 • Avatud (kuni 31.10) E–K, R kl 12–20, L–P kl 10–18
Rahumäe jäätmejaam
 • Rahumäe tee 5a
 • Info tel 529 3020 (E–R kl 8.15-17)
 • Avatud (kuni 31.10) E–N kl 12–20, L–P kl 10–18
! Riigipühadel on jäätmejaamad suletud!

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: