RSS, Teadus

Väljasuremine ohustab kõige enam suurekasvulisi ja aeglase eluviisiga liike

Massiline liikide väljasuremine on osa palju kõneainet pakkuvast globaalsest keskkonnakriisist. Ülii teadlaste eestvedamisel valminud uuring kaardistas erinevate taime- ja loomaaliikide tunnuseid, mille põhjal selgus, et enim ähvardab väljasuremine suuremõõtmelisi ja aeglase eluviisiga organisme.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: