Nõmme, Tallinna uudised

Valdeku tänaval algasid rekonstrueerimistööd

r: Raepress

Rekonstrueeritav Valdeku tänava Pärnu maantee ja
 Vabaduse puiestee vaheline lõik on kilomeeter pikk.
(foto: Karmo Kuri)
Sel al alustati Valdeku tänava Pärnu maantee ja Vabaduse puiestee vahelise lõigu rekonstrueerimisega. Remondi tõttu on tänav tavaliiklusele suletud.

Rekonstrueeritava tänava pikkus on 870 meetrit. Tööde käigus rekonstrueeritakse ka Õie tänava Valdeku tänava ja Raudtee tänava vaheline lõik, mille pikkus on u 120 meetrit. Tööde eesmärk on Valdeku tänaval tänavaruum ümber kujundada, et kõikidele liiklejatele oleksid tagatud ohutumad ja mugavamad liikumisvõimalused.

Vabaduse pst ja Valdeku tn 62 kinnistu vahelises lõigus rajatakse 6,5 m laiune asfaltkattega kahesuunaline sõidutee koos pikiparkimistaskutega seitsmele autole. Valdeku tn 62 kinnistu ja Pärnu mnt vahelises lõigus rajatakse 3–3,5 m laiune ühesuunaline asfaltkattega sõidutee. Õie tänava rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,25–4 m laiune asfaltkattega sõidutee.

linnaosa van Grete Šillise sõnul on Valdeku tänava selle lõigu rekonstrueerimist oodatud pikalt. «Pärast remonti on Valdeku tänava ää 2,5–3 meetri laiune kergliiklustee, kus saavad ohutult liikuda nii jalakäijad kui jalgratturid. Samuti vähendatakse piirkiirust 30 kilomeetrini tunnis ning tänavale rajatakse ülestõstetud ristmikud ja künnised, et liiklust rahustada,» rääkis linnaosavanem.

Lisaks rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning sajuveekanalisatsioon. Lisaks tee-ehitustöödele rekonstrueeritakse ASi a Vesi finantseerimisel vee- ja kanalisatsioonitorustik. Ehitustöid teeb AS TF Nord. Tööde lepinguline maksumus on 1,8 miljonit eurot, millest 260 000 euro ulatuses on kaasfinantseerijaks AS a Vesi.

Praeguse kava järgi peab tänavalõik kasutusvalmis saama novembriks, kuid tööde lõplik valmimine jääb järgmise aasta kevadesse. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on mai .

Palume vabandust tööde ajal tekkida võivate ebamugavuste pärast. Palume liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: