RSS, Teadus

Uuring: Eesti teadus on võrdõiguslikkusest kaugel

Endiselt kehtib reegel: mida madalam ametiaste, seda suurem on naiste osakaal ning vastupidi. Ametikohtadega seotud formaalsed nõuded võivad küll näida võrdsed, ent võimalused võrdsed ei ole. Nii tuleb välja Ülii sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RE) vastvalminud uuringust, mis väidab, et soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemide tajumist pärsib meritokraatlik suhtumine ning enesetsensuur.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: