Urantia Raamat I OSA: Keskne universum ja superuniversumid; 30. Kiri, Suuruniversumi isiksused

Urantia Raamat

30. Kiri

Suurversumi isiksused

(330.1)30:0.1 PRAEGU Paradiisis ja suurversumis tegutsevad isiksused ja mitteisikulised olemusvormid on elusolendid, keda on peaaegu lõputu arv. Isegi suuremate klasside ja liikide arv tunduks inimlikule kujutlusvõimele vapustav, rääkimata loendamatutest alaliikidest ja variatsioonidest. Tuleks aga siiski esitada elusolendite kaks põhiliigitust — anda ettekujutus Paradiisi liigitusest ja — lühendatult — Uversa Isiksuseregister.

(330.2)30:0.2 Suurversumi isiksuste liigitusi ei ole võimalik kõikehõlmavalt ja täiesti järjekindlalt formuleerida, sest mitte kõik rühmad ei ole utatud. Kõikide rühmade süstemaatiline liigitamine eeldaks paljude edasiste utamiste kirjeldamiseks täiendavate kirjade avaldamist. Niisugune kontseptuaalne avardamine oleks vaevalt soovitatav, sest see jätaks järgneva tuhande aasta mõtlevad surelikud a sellest loova arutlemise stiimulist, mida need osaliselt utatud mõisted neile pakuvad. Parem on, kui inimesele liiga palju ei utata, see lämmataks kujutlusvõime.

1. Elusolendite liigitus Paradiisis

(330.3)30:1.1 Elusolendeid liigitatakse Paradiisis vastavalt nende loomuomastele ja Paradiisi Jumalustega saavutatud suhetele. Keskse versumi ja superversumite suurkogunemistel jagatakse kohalviibijad sageli rühmadesse nende päritolu järgi: kolmese päritoluga või Kolmsuseni jõudnud olendid, kahese päritoluga olendid, ühese päritoluga olendid. Elusolendite liigitust Paradiisis on raske surelikule mõistusele tõlgendada, kuid meid on volitatud esitama see liigitus järgnevalt:

(330.4)30:1.2 I. KOLMESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes on loodud kõigi kolme Paradiisi Jumaluse poolt, kas nende kui selliste või Kolmsuse poolt, koos Kolmsustatud Korpusega, mis hõlmab kõiki, nii utatud kui ka utamata kolmsustatud olendite rühmi.

(330.5)30:1.3 A. Ülimad Vaimud.

(330.6)30:1.4 1. Seitse Meistervaimu.

(330.7)30:1.5 2. Seitse Ülimat Täideviijat.

(330.8)30:1.6 3. Seitse Peegeldavate Vaimude klassi.

(330.9)30:1.7 B. Kolmsuse Alalised Pojad.

(330.10)30:1.8 1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused.

(330.11)30:1.9 2. Päevilt Igavesed.

(330.12)30:1.10 3. Päevilt Vanad.

(330.13)30:1.11 4. Päevilt Täiuslikud.

(331.1)30:1.12 5. Päevilt Uued.

(331.2)30:1.13 6. Päevilt Ühtsed.

(331.3)30:1.14 7. Päevilt Ustavad.

(331.4)30:1.15 8. Tarkuse Täiustajad.

(331.5)30:1.16 9. Jumalikud Nõuandjad.

(331.6)30:1.17 10. Kõiksed Hindajad.

(331.7)30:1.18 C. Kolmsus-päritolu ja Kolmsustatud Olendid.

(331.8)30:1.19 1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad.

(331.9)30:1.20 2. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud.

(331.10)30:1.21 3. Havona põliselanikud.

(331.11)30:1.22 4. Paradiisi kodanikud.

(331.12)30:1.23 5. Kolmsus-päritoluga utamata olendid.

(331.13)30:1.24 6. Jumaluse poolt kolmsustatud utamata olendid.

(331.14)30:1.25 7. Saavutuse Kolmsustatud Pojad.

(331.15)30:1.26 8. Väljavalitud Kolmsustatud Pojad.

(331.16)30:1.27 9. Täiustatud Kolmsustatud Pojad.

(331.17)30:1.28 10. Loodud-olendite poolt Kolmsustatud Pojad.

(331.18)30:1.29 II. KAHESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes pärinevad kahest Paradiisi Jumalusest või on muul viisil loodud kahe olendi poolt, kes on Paradiisi Jumaluste otsesed või kaudsed järglased.

(331.19)30:1.30 A. Laskuvad klassid.

(331.20)30:1.31 1. Loojad-Pojad.

(331.21)30:1.32 2. Kohtumõistjad-Pojad.

(331.22)30:1.33 3. Helkjad Koidutähed.

(331.23)30:1.34 4. Melkisedek-Isad.

(331.24)30:1.35 5. Melkisedekid.

(331.25)30:1.36 6. Vorondadekid.

(331.26)30:1.37 7. Lanonandekid.

(331.27)30:1.38 8. Kirkad Õhtutähed.

(331.28)30:1.39 9. Peainglid.

(331.29)30:1.40 10. Elukandjad.

(331.30)30:1.41 11. i Ilmutamata Abid.

(331.31)30:1.42 12. Jumala Ilmutamata Pojad.

(331.32)30:1.43 B. Alalised klassid.

(331.33)30:1.44 1. Abandonterid.

(331.34)30:1.45 2. Susatiad.

(331.35)30:1.46 3. Univitatiad.

(331.36)30:1.47 4. Spirongad.

(331.37)30:1.48 5. Kahese päritoluga utamata olendid.

(331.38)30:1.49 C. Tõusvad klassid.

(331.39)30:1.50 1. Kohandajaga ühtesulanud surelikud.

(331.40)30:1.51 2. Pojaga ühtesulanud surelikud.

(331.41)30:1.52 3. Vaimuga ühtesulanud surelikud.

(331.42)30:1.53 4. Üleviidud keskteelised.

(331.43)30:1.54 5. Ilmutamata tõusuolendid.

(332.1)30:1.55 III. ÜHESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes pärinevad mõnest Paradiisi Jumalusest või on loodud muul viisil mõne olendi poolt, kes on Paradiisi Jumaluste otsene või kaudne järglane.

(332.2)30:1.56 A. Ülimad Vaimud.

(332.3)30:1.57 1. Gravitatsiooni Sõnumitoojad.

(332.4)30:1.58 2. Havona ringluste seitse vaimu.

(332.5)30:1.59 3. Iga Havona ringluse kaksteist abivaimu.

(332.6)30:1.60 4. Peegeldusabilised.

(332.7)30:1.61 5. i Emavaimud.

(332.8)30:1.62 6. Seitse meeleabivaimu.

(332.9)30:1.63 7. Jumalusest pärinevad utamata olendid.

(332.10)30:1.64 B. Tõusvad klassid.

(332.11)30:1.65 1. Isikustatud Kohandajad.

(332.12)30:1.66 2. Tõusuteelistest Ainelised Pojad.

(332.13)30:1.67 3. Arenevad seeravid.

(332.14)30:1.68 4. Arenevad keerubid.

(332.15)30:1.69 5. Ilmutamata tõusuolendid.

(332.16)30:1.70 C. Lõpmatu Vaimu perekond.

(332.17)30:1.71 1. Üksildased Sõnumitoojad.

(332.18)30:1.72 2. iringluste Juhendajad.

(332.19)30:1.73 3. Loenduse Juhatajad.

(332.20)30:1.74 4. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abilised.

(332.21)30:1.75 5. Inspektor-kaaslased.

(332.22)30:1.76 6. Kohalemääratud Tunnimehed.

(332.23)30:1.77 7. Aspirantide Teejuhid.

(332.24)30:1.78 8. Havona Servitalid.

(332.25)30:1.79 9. Kõiksed Lepitajad.

(332.26)30:1.80 10. Morontiakaaslased.

(332.27)30:1.81 11. Supevid.

(332.28)30:1.82 12. Sekonavid.

(332.29)30:1.83 13. Tertsiavid.

(332.30)30:1.84 14. Omniavid.

(332.31)30:1.85 15. Seeravid.

(332.32)30:1.86 16. Keerubid ja sanobid.

(332.33)30:1.87 17. Vaimust pärinevad utamata olendid.

(332.34)30:1.88 18. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat.

(332.35)30:1.89 19. Ülimad Võimsuskeskused.

(332.36)30:1.90 20. Füüsilised Meisterjuhtijad.

(332.37)30:1.91 21. Morontia Võimsusejuhendajad.

(332.38)30:1.92 IV. ILMNENUD TRANSTSENDENTSED OLENDID. Paradiisis leidub tohutul hulgal transtsendentseid olendeid, kelle päritolu avaldatakse aja ja ruumi versumitele tavaliselt alles siis, kui need versumid stabiliseeruvad valgusesse ja ellu. Need transtsendentsed olendid ei ole ei loojad ega loodud: nad on jumalikkuse, lõplikkuse ja igaviku nenud lapsed. Need „nejad” ei ole ei piiritletud ega lõpmatud — nad on absoniitsed ja absoniitsus ei ole ei lõpmatus ega absoluutsus.

(333.1)30:1.93 Need mitteloodud mitteloojad on alati lojaalsed Paradiisi-Kolmsusele ja kuulekad Viimasele. Nad eksisteerivad isiksuse tegevuse neljal lõplikul tasandil ja tegutsevad absoniitsuse seitsmel tasandil kaheteistkümne suure rühmana, mis hõlmavad tuhandet suurt rühma, millest igaüks koosneb seitsmest klassist. Need nenud olendid kuuluvad järgmistesse klassidesse:

(333.2)30:1.94 1. Tervikversumi Arhitektid;

(333.3)30:1.95 2. Transtsendentsed Kroonikud;

(333.4)30:1.96 3. Muud Transtsendentaalid;

(333.5)30:1.97 4. Esmased Ilmnenud Meister-Jõukorraldajad;

(333.6)30:1.98 5. Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad.

(333.7)30:1.99 Jumal kui üliisik neb; Jumal kui isik loob; Jumal kui eelisik fragmenteerub; tema fragmendist Kohandaja arendab ainelise ja sureliku meele peale vaimu hinge vastavalt selle isiksuse vabale valikule, mille Jumal kui Isa on niisugusele surelikule loodud-olendile vanemlikult annetanud.

(333.8)30:1.100 V. JUMALUSE FRAGMENTEERITUD OLEMUSVORMID. Seda elavalt eksisteerivat klassi, mis pärineb Kõiksest Isast, iseloomustavad kõige paremini Mõttekohandajad, kuigi need olemusvormid pole mingil juhul Esimese Allika ja Keskme eelisikulise reaalsuse ainsad fragmendid. Muudel fragmentidel peale Mõttekohandajate on palju mitmesuguseid vähetuntud funktsioone. Ühtesulamisel Kohandajaga või mõne muu fragmendiga saab loodud-olend Isaga ühtesulanud olendiks.

(333.9)30:1.101 Siinkohal tuleb mainida ka Kolmanda Allika ja Keskme meele-eelse vaimu fragmente, mis on küll vaevalt võrreldavad Isa fragmentidega. Need olemusvormid erinevad Kohandajatest üsna palju; sellistena ei paikne need Spiritingtonil ega läbi sellistena ka meelegravitatsiooniringlusi; nad ei ela ka surelike olendite sisimas nende lihaliku elu ajal. Nad ei ole selles mõttes eelisikulised, nagu seda on Kohandajad, kuid neid meele-eelse vaimu fragmente annetatakse teatavatele ellujäävatele surelikele, kellest saavad nendega ühtesulamise tulemusena Vaimuga ühtesulanud surelikud, kes erinevad Kohandajaga ühtesulanud surelikest.

(333.10)30:1.102 Veelgi keerulisem on kirjeldada Looja-Poja individualiseeritud vaimu, millega ühinemisel saab loodud-olendist Pojaga ühtesulanud surelik. Kuid Jumaluse fragmente on veel teisigi.

(333.11)30:1.103 VI. ÜLEISIKULISED OLENDID. On veel tohutul hulgal isikulisest erinevaid jumaliku päritoluga olendeid versumite versumi mitmesugustes teenistustes. Osa neist olenditest elab Poja Paradiisi-maaades; teisi, näiteks Igavese Poja üleisikulisi esindajaid, kohtab kõikjal. Nemad jäävad käesolevates jutustustes suures osas nimetamata ja olekski üsna asjatu püüda neid kirjeldada isikulistele loodud-olenditele.

(333.12)30:1.104 VII. LIIGITAMATA JA ILMUTAMATA KLASSID. Praeguse versumiajastu jooksul poleks võimalik kõiki, nii isikulisi kui ka muid olendeid praegusel versumi ajastul kehtivatesse liigitustesse paigutada; kõiki niisuguseid kategooriaid ei ole käesolevates jutustustes ka avaldatud, mistõttu on arvukad klassid neist loeteludest välja jäetud. Näiteks järgmised:

(333.13)30:1.105 i Saatuse Täideviija;

(333.14)30:1.106 Viimase Määratletud Asevalitsejad;

(334.1)30:1.107 Ülima Määratlemata Juhendajad;

(334.2)30:1.108 Päevilt Vanade Ilmutamata Loovad Esindajad;

(334.3)30:1.109 Paradiisi Majeston;

(334.4)30:1.110 Majestoni Nimeta Peegeldussidepidajad;

(334.5)30:1.111 Kohalike versumite midsoniitide klassid.

(334.6)30:1.112 Nende klasside koos loetlemisele pole vaja omistada mingit erilist tähendust, välja arvatud see, et ükski neist ei kuulu siin esitatud Paradiisi liigitusse. Need on mõned liigitamata jäänud olendid, te saate teada veel paljudest utamata olenditest.

(334.7)30:1.113 On olemas vaimud: vaimudest olemisvormid, vaimude kohalolekud, isikulised vaimud, eelisikulised vaimud, üleisikulised vaimud, vaimeksistentsid, vaimisiksused. Kuid siin ei piisa surelikust keelest ega surelikust intellektist. Võime siiski öelda, et ei ole isiksusi, kes oleksid üksnes „puhas meel”; igal olemusvormil on isiksus vaid siis, kui see on talle annetatud Jumala poolt, kes on vaim. Ükski meelt omav olemusvorm, millega ei seondu vaimne ega füüsiline energia, ei ole isiksus. Kuid samas mõttes, nagu on olemas vaimisiksusi, kellel on meel, on ka meelt omavaid isiksusi, kellel on vaim. Majeston koos oma kaaslastega on üsna head näited olenditest, kellel on ülekaalus meel, kuid seda liiki isiksuse kohta on ka paremaid näiteid, mida teie ei tunne. On isegi terveid niisuguste meel-isiksuste utamata klasse, kuid need seonduvad alati vaimuga. Teatavad teised utamata loodud-olendid on nii-öelda meele-energia ja füüsilise energiaga isiksused. Seda liiki olend ei reageeri vaimugravitatsioonile, kuid on sellele vaatamata tõeline isiksus — kuulub Isa ringlusesse.

(334.8)30:1.114 Käesolevates kirjades ei saa kaugeltki ammendavalt kirjeldada elavaid loodudolendeid, loojaid, nejaid ja veel muul viisil eksisteerivaid olendeid, kes elavad, palveldavad ja teenivad kihavates ajaversumites ning igavikulises keskses versumis. Teie, surelikud, olete isikud — seega saame kirjeldada olendeid, kes on isikustatud, kuid kuidas saab teile üldse seletada absoniidistatud olendit?

2. Uversa isiksuseregister

(334.9)30:2.1 Elusolendite jumalik pere on registreeritud Uversal seitsme suure jaotusena:

(334.10)30:2.2 1. Paradiisi Jumalused;

(334.11)30:2.3 2. Ülimad Vaimud;

(334.12)30:2.4 3. Kolmsus-päritolu Olendid;

(334.13)30:2.5 4. Jumala Pojad;

(334.14)30:2.6 5. Lõpmatu Vaimu Isiksused;

(334.15)30:2.7 6. i Võimsusesuunajad;

(334.16)30:2.8 7. Alaliste Kodanike Korpus.

(334.17)30:2.9 Need tahteolendite rühmad jagunevad arvukatesse klassidesse ja väiksematesse alarühmadesse. Selle suurversumi isiksuste liigituse esitamisel on aga põhiliselt välja toodud need arukate olendite klassid, kellest on käesolevates jutustustes räägitud, ning kellest enamikku kohtavad ajasurelikud tõusuteekogemuses, kui nad liiguvad järjest lähemale Paradiisile. Järgnevates loeteludes ei ole mainitud neid tohutu suuri versumiolendite klasse, kes oma s surelike tõusuplaaniga kokku ei puutu.

(335.1)30:2.10 I. PARADIISI JUMALUSED.

(335.2)30:2.11 1. Kõikne Isa.

(335.3)30:2.12 2. Igavene Poeg.

(335.4)30:2.13 3. Lõpmatu Vaim.

(335.5)30:2.14 II. ÜLIMAD VAIMUD.

(335.6)30:2.15 1. Seitse Meistervaimu.

(335.7)30:2.16 2. Seitse Ülimat Täideviijat.

(335.8)30:2.17 3. Seitse Peegeldavate Vaimude rühma.

(335.9)30:2.18 4. Peegeldusabilised.

(335.10)30:2.19 5. Seitse Ringluste Vaimu.

(335.11)30:2.20 6. Kohalike versumite Loovad Vaimud.

(335.12)30:2.21 7. Meeleabivaimud.

(335.13)30:2.22 III. KOLMSUS-PÄRITOLU OLENDID.

(335.14)30:2.23 1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused.

(335.15)30:2.24 2. Päevilt Igavesed.

(335.16)30:2.25 3. Päevilt Vanad.

(335.17)30:2.26 4. Päevilt Täiuslikud.

(335.18)30:2.27 5. Päevilt Uued.

(335.19)30:2.28 6. Päevilt Ühtsed.

(335.20)30:2.29 7. Päevilt Ustavad.

(335.21)30:2.30 8. Kolmsuse Õpetajad-Pojad.

(335.22)30:2.31 9. Tarkuse Täiustajad.

(335.23)30:2.32 10. Jumalikud Nõuandjad.

(335.24)30:2.33 11. Kõiksed Hindajad.

(335.25)30:2.34 12. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud.

(335.26)30:2.35 13. Havona põliselanikud.

(335.27)30:2.36 14. Paradiisi kodanikud.

(335.28)30:2.37 IV. JUMALA POJAD.

(335.29)30:2.38 A. Laskuvad Pojad.

(335.30)30:2.39 1. Loojad-Pojad — Miikaelid.

(335.31)30:2.40 2. Kohtumõistjad Pojad — Avonalid.

(335.32)30:2.41 3. Kolmsuse Õpetajad-Pojad — Daynalid.

(335.33)30:2.42 4. Melkisedek-Pojad.

(335.34)30:2.43 5. Vorondadek-Pojad.

(335.35)30:2.44 6. Lanonandek-Pojad.

(335.36)30:2.45 7. Elukandjad-Pojad.

(335.37)30:2.46 B. Tõusvad Pojad.

(335.38)30:2.47 1. Isaga ühtesulanud surelikud.

(335.39)30:2.48 2. Pojaga ühtesulanud surelikud.

(335.40)30:2.49 3. Vaimuga ühtesulanud surelikud.

(335.41)30:2.50 4. Arenevad seeravid.

(335.42)30:2.51 5. Tõusuteelistest Ainelised Pojad.

(335.43)30:2.52 6. Üleviidud keskteelised.

(335.44)30:2.53 7. Isikustatud Kohandajad.

(336.1)30:2.54 C. Kolmsustatud Pojad.

(336.2)30:2.55 1. Vägevad Sõnumitoojad.

(336.3)30:2.56 2. Kõrgeaulised.

(336.4)30:2.57 3. Nime ja Numbrita Olendid.

(336.5)30:2.58 4. Kolmsustatud Valvurid.

(336.6)30:2.59 5. Kolmsustatud Saadikud.

(336.7)30:2.60 6. Taevased Valvurid.

(336.8)30:2.61 7. Kõrgete Poegade Abilised.

(336.9)30:2.62 8. Tõusuteeliste poolt Kolmsustatud Pojad.

(336.10)30:2.63 9. Paradiisi ja Havona Kolmsustatud Pojad.

(336.11)30:2.64 10. Saatuse Kolmsustatud Pojad.

(336.12)30:2.65 V. LÕPMATU VAIMU ISIKSUSED.

(336.13)30:2.66 A. Lõpmatu Vaimu Kõrgemad Isiksused.

(336.14)30:2.67 1. Üksildased Sõnumitoojad.

(336.15)30:2.68 2. iringluste Juhendajad.

(336.16)30:2.69 3. Loenduse Juhatajad.

(336.17)30:2.70 4. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abid.

(336.18)30:2.71 5. Inspektor-kaaslased.

(336.19)30:2.72 6. Kohalemääratud Tunnimehed.

(336.20)30:2.73 7. Aspirantide Teejuhid.

(336.21)30:2.74 B. Kosmose Sõnumitoojate Väed.

(336.22)30:2.75 1. Havona Servitalid.

(336.23)30:2.76 2. Kõiksed Lepitajad.

(336.24)30:2.77 3. Tehnilised Nõuandjad.

(336.25)30:2.78 4. Paradiisi Arhivaarid.

(336.26)30:2.79 5. Taevased Kroonikud.

(336.27)30:2.80 6. Morontiakaaslased.

(336.28)30:2.81 7. Paradiisikaaslased.

(336.29)30:2.82 C. Hoolekandevaimud.

(336.30)30:2.83 1. Supevid.

(336.31)30:2.84 2. Sekonavid.

(336.32)30:2.85 3. Tertsiavid.

(336.33)30:2.86 4. Omniavid.

(336.34)30:2.87 5. Seeravid.

(336.35)30:2.88 6. Keerubid ja sanobid.

(336.36)30:2.89 7. Keskteelised.

(336.37)30:2.90 VI. UNIVERSUMI VÕIMSUSESUUNAJAD.

(336.38)30:2.91 A. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat.

(336.39)30:2.92 B. Ülimad Võimsuskeskused.

(336.40)30:2.93 1. Ülimad Keskusejuhendajad.

(336.41)30:2.94 2. Havona Keskused.

(336.42)30:2.95 3. Superversumi Keskused.

(336.43)30:2.96 4. Kohaliku i Keskused.

(336.44)30:2.97 5. Tähtkujude Keskused.

(336.45)30:2.98 6. Süsteemide Keskused.

(336.46)30:2.99 7. Liigitamata Keskused.

(337.1)30:2.100 C. Füüsilised Meisterjuhtijad.

(337.2)30:2.101 1. Abi-Võimsusesuunajad.

(337.3)30:2.102 2. Mehaanilised Juhtijad.

(337.4)30:2.103 3. Energiamuundajad.

(337.5)30:2.104 4. Energia Ülekandjad.

(337.6)30:2.105 5. Esmased Ühendajad.

(337.7)30:2.106 6. Teisesed Lahutajad.

(337.8)30:2.107 7. Frandalankid ja kronoldekid.

(337.9)30:2.108 D. Morontia Võimsusejuhendajad.

(337.10)30:2.109 1. Ringlusereguleerijad.

(337.11)30:2.110 2. Süsteemi Koordineerijad.

(337.12)30:2.111 3. Planeetide Hooldajad.

(337.13)30:2.112 4. Kombineeritud Juhtijad.

(337.14)30:2.113 5. Side Stabiliseerijad.

(337.15)30:2.114 6. Selektiivsed Sorteerijad.

(337.16)30:2.115 7. Abiregistraatorid.

(337.17)30:2.116 VII. ALALISTE KODANIKE KORPUS.

(337.18)30:2.117 1. Planeetide keskteelised.

(337.19)30:2.118 2. Süsteemide Aadama-pojad.

(337.20)30:2.119 3. Tähtkujude vitatiad.

(337.21)30:2.120 4. Kohaliku versumi susatiad.

(337.22)30:2.121 5. Kohalike versumite Vaimuga ühtesulanud surelikud.

(337.23)30:2.122 6. Superversumite abandonterid.

(337.24)30:2.123 7. Superversumite Pojaga ühtesulanud surelikud.

(337.25)30:2.124 8. Havona põliselanikud.

(337.26)30:2.125 9. Vaimu Paradiisi-sfääride põliselanikud.

(337.27)30:2.126 10. Isa Paradiisi-sfääride põliselanikud.

(337.28)30:2.127 11. Loodud Paradiisi kodanikud.

(337.29)30:2.128 12. Kohandajaga ühtesulanud surelikud Paradiisi kodanikud.

(337.30)30:2.129 Niisugune versumiisiksuste liigitus sobib kasutamiseks, nii on nad arvel Uversa keskusmaaa kroonikates.

(337.31)30:2.130ISIKSUSTE KOONDRÜHMAD. Uversal on arvel arvukad täiendavad intellektiolendite rühmad; need on olendid, kes on suurversumi ülesehituse ja haldamisega samuti tihedalt seotud. Nende klasside seas on kolm isiksuste koondrühma:

(337.32)30:2.131 A. Paradiisi Lõplikkuse Korpus.

(337.33)30:2.132 1. Surelike Lõpetanute Korpus.

(337.34)30:2.133 2. Paradiisi Lõpetanute Korpus.

(337.35)30:2.134 3. Kolmsustatud Lõpetanute Korpus.

(337.36)30:2.135 4. Ühiselt Kolmsustatud Lõpetanute Korpus.

(337.37)30:2.136 5. Havona Lõpetanute Korpus.

(337.38)30:2.137 6. Transtsendentsete Lõpetanute Korpus.

(337.39)30:2.138 7. Saatuse Ilmutamata Poegade Korpus.

(337.40)30:2.139 Surelike Lõplikkuse Korpust käsitletakse käesoleva kirjade seeria järgmises ja viimases kirjas.

(338.1)30:2.140 B. i Abilised.

(338.2)30:2.141 1. Helkjad Koidutähed.

(338.3)30:2.142 2. Kirkad Õhtutähed.

(338.4)30:2.143 3. Peainglid.

(338.5)30:2.144 4. Kõigekõrgemad Abilised.

(338.6)30:2.145 5. Kõrged Volinikud.

(338.7)30:2.146 6. Taevased Järelevaatajad.

(338.8)30:2.147 7. Eluasemeade Õpetajad.

(338.9)30:2.148 Nii kohalike kui ka superversumite kõigis keskusmaaades peab olema varuks olendeid, kes täidavad kohalike versumite valitsejate Loojate-Poegade erimissioone. Me tervitame neid i Abilisi Uversal, kuid nad ei jää meie jurisdiktsiooni alla. Need saadikud teevad oma d ja teostavad oma vaatlusi Loojate-Poegade volitusel. Nende tegevust kirjeldatakse põhjalikumalt teie kohalikku versumit käsitlevas jutustuses.

(338.10)30:2.149 C. Seitse hea tahte kolooniat.

(338.11)30:2.150 1. Täheuurijad.

(338.12)30:2.151 2. Taevased kunstimeistrid.

(338.13)30:2.152 3. Meenutusjuhid.

(338.14)30:2.153 4. Ettevalmistuskooli õpetajad.

(338.15)30:2.154 5. Mitmesugused varukorpused.

(338.16)30:2.155 6. Õpilastest külalised.

(338.17)30:2.156 7. Tõusu-palverändurid.

(338.18)30:2.157 Need seitse olendite rühma on sellistena moodustatud ja juhitavad kõigis keskusmaaades alates kohalikest süsteemidest k superversumite keskusmaaadeni, eriti viimastes. Seitsme superversumi keskusmaaad on peaaegu kõigi intellektiolendite klasside ja rühmade kohtumispaigad. Siin võib vaadelda ja uurida kõigi tahteolendite eksistentsifaase, välja arvatud Paradiisi-Havona asukate arvukad rühmad.

3. Hea tahte kolooniad

(338.19)30:3.1 On olemas seitse hea tahte kolooniat, kes viibivad arhitektuursetel sfääridel pikemat või lühemat aega, kui nad oma missioone edendavad või oma eriülesandeid täidavad. Nende d võib kirjeldada järgmiselt:

(338.20)30:3.2 1. Täheuurijad, taevased astronoomid, eelistavad tada Uversa-taolistel sfääridel, sest need spetsiaalselt ehitatud maaad on nende vaatlusteks ja arvutusteks erakordselt soodsad. Uversa asukoht on selle koloonia ks soodne nii sellepärast, et asub keskel, kui ka sellepärast, et läheduses pole ühtki hiiglaslikku elavat ega surnud päikest, mis energiavoole häiriks. Need uurijad ei ole mingil viisil orgaaniliselt seotud superversumi asjatoimetustega, nad on vaid külalised.

(338.21)30:3.3 Uversa astronoomide kolooniasse kuulub indiviide paljudelt lähedal asuvatelt aladelt, kesksest versumist ja isegi Norlatiadekilt. Täheuurijaks võib saada ja mõnesse taevaste astronoomide korpusse astuda suvaline olend suvalise versumi suvalise süsteemi suvalisest maaast. Ainsad tingimused on: elu jätkumine ja piisavad teadmised kosmosemaaadest, eriti nende füüsilise evolutsiooni ja juhtimise seadustest. Täheuurijad ei pea selles korpuses igavesti teenima, kuid ükski sellesse rühma vastuvõetud olend ei tohi sellest lahkuda enne Uversa aja tuhande aasta möödumist.

(339.1)30:3.4 Uversa täheuurijate koloonias on praegu üle miljoni liikme. Need astronoomid tulevad ja lähevad, kuigi mõned jäävad siia ka suhteliselt pikkadeks perioodideks. Nad teevad oma d arvukate mehaaniliste riistade ja füüsiliste seadmete abil, ka Üksildased Sõnumitoojad ja teised vaimudest uurijad aitavad neid suuresti. Need taevased astronoomid kasutavad pidevalt oma s tähtede uurimisel ja kosmose kaardistamisel elavaid energiamuundajaid ja -ülekandjaid, samuti peegeldavaid isiksusi. Nad uurivad kosmose aine- ja energiaavaldumisi kõigis nende vormides ja faasides ning jõu toimimine huvitab neid täpselt niisama palju kui nähtused tähtedel, miski kogu kosmoses ei jää nende tähelepanu alt välja.

(339.2)30:3.5 Samasuguseid astronoomide kolooniaid leidub ka superversumite sektorite keskusmaaades, samuti kohalike versumite ja nende haldusjaotuste arhitektuursetes keskusmaaades. Teadmised on loomuomaselt olemas ainult Paradiisis, füüsilisest versumist arusaamine sõltub suures osas vaatlustest ja utest.

(339.3)30:3.6 2. Taevased kunstimeistrid teenivad kõikjal seitsmes superversumis. Tõususurelikud puutuvad nende rühmadega kõigepealt kokku kohaliku versumi morontiatee jooksul, millega seoses neid kunstimeistreid ka põhjalikumalt käsitletakse.

(339.4)30:3.7 3. Meenutusjuhid on puhkuse ja huumori — varasemate mälestuste meeldetuletamise — edendajad. Nad on sureliku tõusukava praktilisel läbiviimisel suureks abiks, eriti morontia-ülemineku ja vaimse kogemuse varasematel etappidel. Nende lugu kuulub kohaliku versumi surelike teed käsitlevasse jutustusse.

(339.5)30:3.8 4. Ettevalmistuskooli õpetajad. Iga järjest kõrgem maa, kus tõusutee jooksul elatakse, hoiab eelmises, madalamas maaas tugevat õpetajate korpust, mis on sellest sfäärist edasiliikuvatele asukatele nagu ettevalmistuskool: see on aja-palverändurite edasiliikumise tõusuplaani üks etapp. Need koolid, nende õpetamismeetodid ja eksamid on täiesti erinevad, võrreldes kõige sellega, mida te Urantial püüate läbi viia.

(339.6)30:3.9 Kogu surelike edasiliikumise tõusukavale on iseloomulik see, et uued tõed ja kogemused, mis on omandatud, antakse kohe teistele olenditele edasi. Te teete pika Paradiisi jõudmise kooli läbi nii, et õpetate õpilasi, kes on tõusuastmestikul vahetult teist tagapool.

(339.7)30:3.10 5. Mitmesugused varukorpused. Tohutud olendite hulgad, kes pole meie otsese juhendamise all, on koondunud Uversal varukorpuse kolooniaks. Sellel koloonial on Uversal seitsekümmend esmast alajaotust ja liberaalne hariduskorraldus lubab veeta ühe hooaja koos nende erakordsete isiksustega. Samasuguseid üldreserve peetakse ka Salvingtonil ja teistes versumi keskusmaaades, vastava rühma juhi nõudmisel saadetakse nad tegevteenistusse.

(339.8)30:3.11 6. Õpilastest külalised. Kogu versumist liigub läbi keskusmaaade pidev taevaste külaliste vool. Need eri liiki olendid kogunevad siia meie juurde üksikult ja klassidena, olles kas vaatlejad, vahetusõpilased või õpilastest abilised. Uversal on praegu selles hea tahte koloonias üle miljardi isiku. Mõned neist külalistest võivad jääda päevaks, teised aastaks, kõik sõltub nende missiooni iseloomust. See koloonia hõlmab peaaegu kõiki versumi olendiklasse, välja arvatud Looja-isiksused ja morontia surelikud.

(340.1)30:3.12 Morontia surelikud saavad õpilastena külastada ainult oma, kohalikku päritoluversumit. Nad võivad külastada kõike superversumi piires alles pärast seda, kui on omandanud vaimu staatuse. Tervelt pool meie külaliste kolooniast koosneb „peatujatest”, olenditest, kes on teel kuhugi mujale, kuid teevad Orvontoni keskusmaaa külastamiseks peatuse. Need isiksused võivad täita versumiga seotud ülesannet või nautida puhkuseperioodi — ülesannetest vaba aega. i-sisese reisimise ja vaatlemise õigus on kõigil tõusuolenditel kogu nende tee jooksul. Inimlik soov reisida ja näha uusi rahvaid ning maau leiab täieliku rahulduse pika ja sündmusterikka, läbi kohalike ja superversumite ning keskse versumi toimuva Paradiisi tõusmise kestel.

(340.2)30:3.13 7. Tõusu-palverändurid. Kui tõusu-palverändureid määratakse mitmesugustesse teenistustesse seoses nende edasiliikumisega Paradiisi, elavad nad eri keskussfääride hea tahte kolooniates. Tegutsedes siin-seal üle kogu superversumi, valitsevad need rühmad end suures osas ise. Nad moodustavad alatises liikumises oleva koloonia, mis hõlmab kõiki arenevate surelike ja nende tõusuteelistest kaaslaste klasse.

4. Tõususurelikud

(340.3)30:4.1 Aja ja ruumi surelikke ellujääjaid, kellel on lubatud alustada jätkuvat tõusu Paradiisi, nimetatakse tõusu-palveränduriteks ja need arenevad loodud-olendid on käesolevates jutustustes nii tähtsal kohal, et peame vajalikuks tutvustada siinkohal kokkuvõtlikult versumi tõusutee seitset etappi:

(340.4)30:4.2 1. planeetide surelikud;

(340.5)30:4.3 2. magavad ellujääjad;

(340.6)30:4.4 3. eluasemeade õpilased;

(340.7)30:4.5 4. morontia edasijõudjad;

(340.8)30:4.6 5. superversumi hoolealused;

(340.9)30:4.7 6. Havona palverändurid;

(340.10)30:4.8 7. Paradiisijõudjad.

(340.11)30:4.9 Järgnevas jutustuses tutvustame teed, mida läbib versumis niisugune surelik, kelle sisimas elab Kohandaja. Poja ja Vaimuga ühtesulanud surelikud läbivad osaliselt sama tee, kuid me otsustasime jutustada sellest teest Kohandajaga ühtesulanud sure-like näitel, sest niisugune võib olla kõigi Urantia inimrasside saatus.

(340.12)30:4.10 1. Planeetide surelikud. Surelikud on kõik tõusupotentsiaaliga loomset päritolu arenevad olendid. Need mitmesugused inimolendite rühmad ja liigid ei erine oma päritolu, olemuse ja saatuse poolest eriti Urantia test. Iga maaa inimrassidele saab osaks sama Jumala Poegade poolne hoolitsus ja nad saavad samamoodi rõõmu tunda ajalike hoolekandevaimude kohalolekust. Pärast loomulikku a vennastuvad kõikidesse tõusuteeliste liikidesse kuuluvad olendid eluasemeas ühe morontiaperena.

(341.1)30:4.11 2. Magavad ellujääjad. Kõik ellujääja staatusega surelikud läbivad loomuliku a väravad isiklike saatuse kaitsjate eestkoste all ja isikustuvad kolmandal perioodil eluasemeades. Need loa saanud olendid, kes mingil põhjusel ei suutnud jõuda niisugusele intellekti ja vaimsuse tasemele, mis annaks neile õiguse saada endale isiklikud kaitsjad, ei saa seega kohe ja otse eluasemeadesse minna. Need ellujäävad hinged peavad teadvuseta unes puhkama k uue ajajärgu kohtupäevani, uue usulise elukorralduseni, mil Jumala Poeg tuleb ajastu loendust välja kuulutama ja valdusele kohtuotsust teatama. Nii toimub see üldiselt üle kogu Nebadoni. Kristus Miikaelist räägiti, et kui ta tõusis pärast oma maise lõppu üles, „viis ta kaasa suure hulga vange”. Ja need vangid olid magavad ellujääjad Aadama aegadest alates k Õpetaja ülestõusmise päevani Urantial.

(341.2)30:4.12 Aja möödumine ei oma magavate surelike jaoks tähtsust: nad on täiesti teadvusetud ega t oma puhkuse pikkust. Isiksuse taaskoondumisel ajastu lõpul reageerivad need, kes on maganud viis tuhat aastat, täpselt samamoodi kui need, kes on puhanud viis päeva. Kui mitte arvestada seda ajavahet, liiguvad need ellujääjad läbi tõususüsteemi täpselt samuti nagu need, kes on vältinud pikemat või lühemat aund.

(341.3)30:4.13 Neid maaa palverändurite usulis-elukorralduslikke klasse kasutatakse kohalike versumite s morontiarühmadena. Niisuguste tohutute rühmade kokkukogunemisel on suured eelised, sest nii hoitakse neid pikkade perioodide jooksul tõhusas teenistuses.

(341.4)30:4.14 3. Eluasemeade õpilased. Sellesse klassi kuuluvad kõik ellujäävad surelikud, kes ärkavad taas eluasemeades.

(341.5)30:4.15 Sureliku füüsiline lihalik keha magava ellujääja taaskoondamisest osa ei võta, füüsiline keha on uuesti põrmuks saanud. Tema juurde määratud seerav on ristivanemaks uuele kehale, morontiavormile, surematu hinge ja tagasipöördunud Kohandaja uuele asukohale. Kohandaja valduses on magava ellujääja meele vaimne koopia. Tema juurde määratud seerav on ellujääva identiteedi — surematu hinge — hoidja sellisel tasemel, kuhu see identiteet oma arengus on jõudnud. Ja kui need kaks, Kohandaja ja seerav, oma hoolde usaldatud isiksuse taas ühendavad, ongi uus indiviid see taaselustunud isiksus, hinge arenev morontia-identiteet, mis on ellu jäänud. Niisugust hinge ja Kohandaja taasühinemist on üsna õige nimetada taaselustumiseks, isiksusetegurite taaskoondumiseks, kuid ka see ei aita täielikult ära seletada ellujäänud isiksuse taasumist. Kuigi te ei saa selt kunagi täielikult aru niisugusest seletamatust toimingust, saate kunagi kogemuste kaudu teada tõe, kui te ei loobu sureliku ellujäämise kavast.

(341.6)30:4.16 Kava, mille kohaselt surelikud jäävad algul seitsmesse järjestikusesse koolitusmaaa, on Orvontonil peaaegu versaalne. Igas ligikaudu tuhandest asustatud planeedist koosnevas kohalikus süsteemis on seitse eluasemea, mis on tavaliselt süsteemi keskusmaaa satelliidid või satelliitide satelliidid. Need on maaad, kus võetakse vastu enamik tõususurelikke.

(341.7)30:4.17 Mõnikord nimetatakse versumi „eluasemeteks” kõiki koolitusmaau, kus elavad surelikud, ja just neid sfääre pidas Jeesus sas, kui ta ütles: „Minu Isa majas on palju eluasemeid.” Siitpeale liiguvad tõusuteelised teatava eluasemea sees ühelt sfäärilt teisele ja ühest eluetapist teise individuaalselt, kuid ühelt versumi õpitasemelt teisele minnakse alati klassina.

(342.1)30:4.18 4. Morontia edasijõudjad. Eluasemeadest edasi läbi süsteemi, tähtkuju ja versumi sfääride liikuvaid surelikke nimetatakse morontia edasijõudjateks, kes läbivad sureliku tõusutee üleminekusfääre. Liikudes edasi üha kõrgematesse morontiamaaadesse, täidavad tõususurelikud samal ajal koos oma õpetajatega ja koos oma kõrgemale jõudnud ning vanemate vendadega loendamatuid ülesandeid.

(342.2)30:4.19 Morontias edasijõudmise jooksul arenevad intellekt, vaim ja isiksuse vorm järjest edasi. Ellujääjad on ikka veel kolme olemusega olendid. Kogu morontiakogemuse jooksul on nad kohaliku versumi eestkoste all. Superversumi süsteem hakkab toimima alles siis, kui algab tee vaimuna.

(342.3)30:4.20 Surelikud omandavad tõelise vaim-identiteedi vahetult enne seda, kui nad lahkuvad kohaliku versumi keskusest, et siirduda superversumi väikesektorite vastuvõtumaaadesse. Morontia viimaselt etapilt vaimu staatuse esimesele ehk madalaimale astmele siirdumine on vaid kerge üleminek. See edasiliikumine ei muuda meelt, isiksust ega iseloomu, muutub vaid vorm. Kuid vaimuvorm on täpselt sama reaalne kui morontiakeha ja see on täpselt sama eristatav.

(342.4)30:4.21 Enne lahkumist oma kohalikest päritolu-versumitest superversumite vastuvõtumaaadesse saavad ajasurelikud oma vaimule kinnituse Loojalt-Pojalt ja kohaliku versumi Emavaimult. Sellest punktist edasi on tõususureliku seisund alatiseks määratud. Ei ole teada, et superversumi hoolealused oleksid kunagi eksiteele sattunud. Kohalikest versumitest lahkumisel tõuseb ka tõususeeravite seisund inglite seas.

(342.5)30:4.22 5. Superversumi hoolealused. Kõik superversumite koolitusmaaadesse jõudvad tõusuteelised saavad Päevilt Vanade hoolealusteks, nad on läbinud morontiaelu kohalikus versumis ja on nüüd täievolilised vaimud. Nad alustavad tõusu superversumi koolitus- ja kultuurisüsteemis kui noored vaimud, suundudes läbi väikesektori vastuvõtusfääride kümne suursektori õppemaaadesse ja edasi superversumi keskuse kõrgematele kultuurisfääridele.

(342.6)30:4.23 Õpilastest vaimud jagunevad kolme klassi vastavalt sellele, kas nad viibivad väikesektoris, suursektorites või superversumi keskusmaaades. Nii nagu morontia tõusuteelised õppisid ja tasid kohaliku versumi maaades, nii jätkavad ka tõusuvaimud uute maaade tundmaõppimist, jagades samal ajal teistele seda, mida nad on ammutanud kogemuslikel tarkuselätetel. Kuid vaimolendina superversumi tee jooksul õppimine erineb suuresti kõigest sellest, milleni inimese ainelise meele kujutlus kunagi on jõudnud.

(342.7)30:4.24 Enne superversumist lahkumist ja Havonasse suundumist läbivad need tõusuvaimud superversumi juhtimise alal niisama põhjaliku kursuse, nagu nad said oma morontiakogemuse ajal, mil õppisid kohaliku versumi juhtimist. Enne kui vaimsurelikud Havonasse jõuavad, on nende põhiline õppeaine, kuid mitte ainus tegevus, kohaliku versumi ja superversumi haldamine. Kõigi nende teadmiste andmise põhjus ei ole praegu täiesti selge, kuid niisugune koolitus on kahtlemata tark ja vajalik, arvestades nende võimalikku tulevast saatust Lõplikkuse Korpuse liikmetena.

(342.8)30:4.25 Superversumi süsteem ei ole kõigi tõususurelike jaoks sama. Nad saavad sama üldhariduse, kuid eri rühmad ja klassid teevad läbi eri õppekursused ning konkreetsemad koolituskursused.

(343.1)30:4.26 6. Havona palverändurid. Kui vaimu areng on lõpule jõudnud, ehkki mitte täiuseni viidud, valmistub ellujääv surelik pikaks lennuks Havonasse, arenevate vaimude rahusadamasse. Maa peal olite te lihast ja verest olend; kohalikku versumit läbides olite morontiaolend; superversumis olite arenev vaim; Havona vastuvõtumaaadesse saabumisega algab teil tõeline ja tõsine vaimne haridustee; Paradiisi jõuate lõpuks täiustunud vaimuna.

(343.2)30:4.27 Superversumite keskustest reisitakse Havona vastuvõtusfääridele alati üksi. Nüüdsest alates klassi- ega rühmaviisilist õpetamist enam ei toimu. Te olete läbinud arenevate aja- ja ruumimaaade tehnilise ning haldusalase koolituse. Nüüd algab teie isiklik haridustee, teie individuaalne vaimne koolitus. Kogu Havona tee jooksul on õppe algusest lõp isiklik ja kolmese iseloomuga: intellektuaalne, vaimne ja kogemuslik.

(343.3)30:4.28 Esimene samm teie Havona teel on see, et tunnete ära oma transpordi-sekonavi ja tänate teda pika ning turvalise reisi eest. Siis esitletakse teid neile olenditele, kes aitavad teid teie esimestes tegevustes Havonal. Järgmisena lähete ja registreerite oma saabumise ning koostate avalduse ja jumaldava sõnumi teie kohaliku versumi Loojale-Pojale, versumi Isale, kellele sai teie kui poja tee võimalikuks. Sellega on teie Havonasse saabumise formaalsused lõppenud. Seejärel antakse teile pikk puhkeperiood vabaks vaatlemiseks ja see lubab teil üles otsida oma sõbrad, tuttavad ning pika tõusuteekogemuse kaaslased. Te võite ka teabelevist kindlaks teha, kes teie kaas-palveränduritest on pärast teie Uversalt lahkumist Havona poole teele asunud.

(343.4)30:4.29 Teie saabumisest Havona vastuvõtumaaadesse teatatakse korrakohaselt teie kohaliku versumi keskusesse ja isiklikult teie seeravist kaitseinglile, kus see seerav parajasti ka ei oleks.

(343.5)30:4.30 Tõususurelikele on arenevate kosmosemaaade asju põhjalikult õpetatud, nüüd alustavad nad loodud täiusesfääride pikka ja kasulikku tundmaõppimist. See mitmekesine, ainulaadne ja erakordne kogemus annab suurepärase ettevalmistuse tulevaseks ks! Kuid ma ei saa teile Havonast rääkida, te peate neid maau ise nägema oskamaks hinnata nende hiilgust ja mõistmaks nende suursugusust.

(343.6)30:4.31 7. Paradiisijõudjad. Jõudes Paradiisi selle asuka staatusega, alustate edasiliikumist jumalikkuses ja absoniitsuses. Teie viibimine Paradiisis tähendab, et olete leidnud Jumala ning et teid võetakse Surelike Lõpetanute Korpusesse. Kõigist suurversumi loodud-olenditest võetakse Surelike Lõpetanute Korpusesse vaid neid, kes on Isaga ühte sulanud. Lõpetanuvande annavad vaid need indiviidid. Teised täiuslikud või saavutuslikud Paradiisiolendid võivad olla selle lõpetanute korpusega tiselt seotud, kuid neid ei määrata igaveseks selle aja ja ruumi arenenud ning täiuslike veteranide üha kasvava väe mitteteadaolevat ja utamata missiooni täitma.

(343.7)30:4.32 Paradiisijõudjatele antakse veidi vaba aega ja seejärel hakkavad nad ühinema esimese astme supevide seitsme rühmaga. Kui nad on oma kursuse palveldamisjuhtide juhatusel lõpetanud, nimetatakse neid Paradiisi-koolituse lõpetanuteks ja siis määratakse neid kui lõpetanuid vaatlemis- ja koosteenistusse ulatusliku loodu lõpp-punktidesse. Kuid Surelike Lõpetanute Korpusel ei näi siiski olevat konkreetset ega püsivat d, ehkki nad teenivad valgusesse ja ellu stabiliseerunud maaades mitmeid ülesandeid täites.

(344.1)30:4.33 Isegi kui Surelike Lõplikkuse Korpusel ka ei ole tulevast või utamata saatust, on nende tõusuolendite praegune siiski piisav ja auline. Nende praegune saatus õigustab täielikult arengul rajanevat versaalset tõusukava. Kuid väliskosmose sfääride evolutsiooni tulevased ajastud annavad kahtlemata lisateavet ja valgustavad jumaliku täiuslikkusega Jumalate tarkust ja armastavat headust jumaliku kava elluviimisel, mis puudutab inimeste ellujäämist ja sureliku tõusuteed.

(344.2)30:4.34 See jutustus koos kõigega, mis teile juba on utatud ja mida te võite omandada seoses teie enda maaa käsitleva õpetusega, kirjeldab tõususureliku teed. Eri superversumites on see lugu märksa erinev, kuid käesolev jutustus võimaldab teil heita pilku sureliku tõusutee keskmisele kavale, nagu see toimib Nebadoni kohalikus versumis ja suurversumi seitsmendas segmendis, Orvontoni superversumis.

(344.3)30:4.35 [Esitanud Vägev Sõnumitooja Uversalt.]

%d bloggers like this: