Urantia Raamat: Avaleht

Urantia Raamat concentric circles, TM, CR

® Urantia Foundation’i registreeritud teenuse- ja kaubamärk

2010 n Translation
Esimene trükk 2010
© riõigus Urantia Foundation, 2010.
Urantia Sihtasutus
533 W. Diversey Parkway
Chicago, Il 60614
E-post: urantia@urantia.org
Telefon: +1-773-525-3319
Veebisait: http://www.urantia.org
Teksti identifitseerimisnumber: UF-EST-001-2010-1.10
ISBN: 978-1-883395-46-9
Urantia raamat avaldati esmakordselt Urantia Sihtasutuse poolt aastal 2010.

Raamatu kujundus ja kaas © 2008 Urantia Sihtasutus. Kõik õigused kaitstud.

Kontsentriliste ringide sümbol viitab Urantia raamatu puutumatule tekstile.

Urantia Sihtasutus kinnitab, et see väljaanne on õige ja täielik.

URANTIA ja on tiny concentric circles Urantia Sihtasutuse registreeritud teenuse- ja kaubamärk.