Urantia Raamat: Kirjade pealkirjad

Urantia Raamat

Avaleht | Raamatu osad | Kirjade pealkirjad | Raamatu sisukord

Kirjade pealkirjad

I OSA.
Keskne universum ja superuniversumid

Kiri. Pealkiri . r

000. Eessõna . Jumalik Nõuandja
001. Kõikne Isa . Jumalik Nõuandja
002. Jumala olemus . Jumalik Nõuandja
003. Jumala omadused . Jumalik Nõuandja
004. Jumala suhe universumiga . Jumalik Nõuandja
005. Jumala suhe üksikisikuga . Jumalik Nõuandja
006. Igavene Poeg . Jumalik Nõuandja
007. Igavese Poja suhe universumiga . Jumalik Nõuandja
008. Lõpmatu Vaim . Jumalik Nõuandja
009. Lõpmatu Vaimu suhe universumiga . Jumalik Nõuandja
010. Paradiisi-Kolmsus . Kõikne Hindaja
011. Igavene Paradiisisaar . Tarkuse Täiustaja
012. Universumite universum . Tarkuse Täiustaja
013. Paradiisi pühad sfäärid . Tarkuse Täiustaja
014. Keskne ja jumalik universum . Tarkuse Täiustaja
015. Seitse superuniversumit . Kõikne Hindaja
016. Seitse Meistervaimu . Kõikne Hindaja
017. Seitse Ülimate Vaimude rühma . Jumalik Nõuandja
018. Ülimad Kolmsusisiksused . Jumalik Nõuandja
019. Kooskõlastatud Kolmsus-päritolu olendid . Jumalik Nõuandja
020. Jumala Paradiisi-Pojad . Tarkuse Täiustaja
021. Paradiisi Loojad-Pojad . Tarkuse Täiustaja
022. Jumala Kolmsustatud Pojad . Vägev Sõnumitooja
023. Üksildased Sõnumitoojad . Jumalik Nõuandja
024. Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused . Jumalik Nõuandja
025. Kosmose Sõnumitoojate Väed . Kõrgeauline
026. Keskse universumi hoolekandevaimud . Tarkuse Täiustaja
027. Esimese astme supernavide hoolekanne . Tarkuse Täiustaja
028. Superuniversumite hoolekandevaimud . Vägev Sõnumitooja
029. Universumi Võimsusesuunajad . Kõikne Hindaja
030. Suuruniversumi isiksused . Vägev Sõnumitooja
031. Lõplikkuse Korpus . Jumalik Nõuandja ning Nime ja Numbrita Olend

II OSA.
Kohalik universum

Kiri. Pealkiri . r

032. Kohalike universumite evolutsioon . Vägev Sõnumitooja
033. Kohaliku universumi haldamine . Peainglite juht
034. Kohaliku universumi Emavaim . Vägev Sõnumitooja
035. Jumala kohaliku universumi Pojad . Peainglite juht
036. Elukandjad . Vorondadek Poeg
037. Kohaliku universumi isiksused . Kirgas Õhtutäht
038. Kohaliku universumi hoolekandevaimud . Melkisedek
039. Seeraviväed . Melkisedek
040. Tõusvad Jumala pojad . Vägev Sõnumitooja
041. Kohaliku universumi füüsilised aspektid . Peaingel
042. Energia — meel ja mateeria . Vägev Sõnumitooja
043. Tähtkujud . Malavatia Melkisedek
044. Taevased kunstimeistrid . Peaingel
045. Kohaliku süsteemi haldamine . Melkisedek
046. Kohaliku süsteemi keskus . Peaingel
047. Seitse eluasemeilma . Kirgas Õhtutäht
048. Morontiaelu . Peaingel
049. Asustatud maailmad . Melkisedek
050. Planeedivürstid . Teise astme Lanonandek
051. Planeetide Aadamad . Teise astme Lanonandek
052. Planeetide surelike epohhid . Vägev Sõnumitooja
053. Luciferi mäss . Manovandet Melkisedek
054. Luciferi mässu probleemid . Vägev Sõnumitooja
055. Valguse ja elu sfäärid . Vägev Sõnumitooja
056. Kõikne ühtsus . Vägev Sõnumitooja ja Machiventa Melkisedek

III OSA.
Urantia ajalugu

Kiri. Pealkiri . r

057. Urantia päritolu . kandja
058. Elu sisseseadmine Urantial . kandja
059. Mereelu aegkond Urantial . kandja
060. Varase maismaaelu aegkond Urantial . kandja
061. Imetajate aegkond Urantial . kandja
062. Varase inimese ürgrassid . kandja
063. Esimene inimperekond . kandja
064. Värvilised arengurassid . kandja
065. Evolutsiooni juhtimine . kandja
066. Urantia Planeedivürst . Melkisedek
067. Planeedi mäss . Melkisedek
068. Tsivilisatsiooni koidik . Melkisedek
069. Põhilised iniminstitutsioonid . Melkisedek
070. Inimvalitsuse areng . Melkisedek
071. Riigi areng . Melkisedek
072. Valitsemisstruktuurid ühel naaberplaneedil . Melkisedek
073. Eedeni aed . Solonia
074. Aadam ja Eeva . Solonia
075. Aadam ja Eeva üleastumine . Solonia
076. Teine aed . Solonia
077. Keskteelised . Peaingel
078. Violetne rass pärast Aadamat . Peaingel
079. Andiitide siirdumine hommikumaadesse . Peaingel
080. Andiitide siirdumine õhtumaadesse . Peaingel
081. Nüüdisaegse tsivilisatsiooni areng . Peaingel
082. Abielu areng . Seeravite juht
083. Abieluinstitutsioon . Seeravite juht
084. Abielu ja perekonnaelu . Seeravite juht
085. Palvelduse päritolu . Kirgas Õhtutäht
086. Religiooni varane areng . Kirgas Õhtutäht
087. Tondikultused . Kirgas Õhtutäht
088. Fetišid, amuletid ja maagia . Kirgas Õhtutäht
089. Patt, ohverdamine ja lepitus . Kirgas Õhtutäht
090. Šamanism — ravitsejad ja preestrid . Melkisedek
091. Palve areng . Keskteeliste juht
092. Religiooni hilisem areng . Melkisedek
093. Machiventa Melkisedek . Melkisedek
094. Melkisedeki õpetused hommikumaal . Melkisedek
095. Melkisedeki õpetused Vahemere idarannikul . Melkisedek
096. Jahve — heebrealaste Jumal . Melkisedek
097. Heebrealaste jumalakäsituse areng . Melkisedek
098. Melkisedeki õpetused õhtumaal . Melkisedek
099. Religiooni ühiskondlikud probleemid . Melkisedek
100. Religioon inimkogemuses . Melkisedek
101. Religiooni tõeline olemus . Melkisedek
102. Religioosse usu alused . Melkisedek
103. Usukogemuse reaalsus . Melkisedek
104. Kolmsuse mõiste areng . Melkisedek
105. Jumalus ja reaalsus . Melkisedek
106. Reaalsuse universumitasandid . Melkisedek
107. Mõttekohandajate päritolu ja olemus . Üksildane Sõnumitooja
108. Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne . Üksildane Sõnumitooja
109. Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega . Üksildane Sõnumitooja
110. Kohandajate suhted üksiksurelikega . Üksildane Sõnumitooja
111. Kohandaja ja hing . Üksildane Sõnumitooja
112. Isiksuse ellujäämine . Üksildane Sõnumitooja
113. Seeravlikud saatuse kaitsjad . Seeravite juht
114. Seeravite valitsus planeedil . Seeravite juht
115. Ülim Olend . Vägev Sõnumitooja
116. Kõikvõimas Ülim . Vägev Sõnumitooja
117. Ülim Jumal . Vägev Sõnumitooja
118. Ülim ja Viimane — aeg ja ruum . Vägev Sõnumitooja
119. Kristus Miikaeli annetumised . Õhtutähtede juht

IV OSA.
Jeesuse elu ja õpetused

Kiri. Pealkiri . r

120. Miikaeli annetumine Urantial . Mantutia Melkisedek
121. Miikaeli annetumise aeg . Keskteeliste Komisjon
122. Jeesuse sünd ja imikuiga . Keskteeliste Komisjon
123. Jeesuse varane lapseiga . Keskteeliste Komisjon
124. Jeesuse hilisem lapseiga . Keskteeliste Komisjon
125. Jeesus Jeruusalemmas . Keskteeliste Komisjon
126. Kaks otsustavat aastat . Keskteeliste Komisjon
127. Noorusaastad . Keskteeliste Komisjon
128. Jeesus noore mehe eas . Keskteeliste Komisjon
129. Jeesuse hilisem elu täiskasvanuna . Keskteeliste Komisjon
130. Teel Rooma . Keskteeliste Komisjon
131. Maailmausundid . Keskteeliste Komisjon
132. Viibimine Roomas . Keskteeliste Komisjon
133. Tagasipöördumine Roomast . Keskteeliste Komisjon
134. Üleminekuaastad . Keskteeliste Komisjon
135. Ristija Johannes . Keskteeliste Komisjon
136. Ristimine ja nelikümmend päeva . Keskteeliste Komisjon
137. Galileas veedetud aeg . Keskteeliste Komisjon
138. Taevariigi sõnumitoojate koolitus . Keskteeliste Komisjon
139. Kaksteist apostlit . Keskteeliste Komisjon
140. Kaheteistkümne apostli ametissepühitsemine . Keskteeliste Komisjon
141. Avaliku töö algus . Keskteeliste Komisjon
142. Paasapüha Jeruusalemmas . Keskteeliste Komisjon
143. Teekond läbi Samaaria . Keskteeliste Komisjon
144. Gilboas ja Dekapolis . Keskteeliste Komisjon
145. Neli sündmusrohket päeva Kapernaumas . Keskteeliste Komisjon
146. Esimene jutlustamisreis Galileas . Keskteeliste Komisjon
147. Vahepealne Jeruusalemma külastamine . Keskteeliste Komisjon
148. Evangelistide koolitamine Betsaidas . Keskteeliste Komisjon
149. Teine jutlustamisreis . Keskteeliste Komisjon
150. Kolmas jutlustamisreis . Keskteeliste Komisjon
151. Vahepeatus ja õpetamine rannal . Keskteeliste Komisjon
152. Kapernauma kriisini viinud sündmused . Keskteeliste Komisjon
153. Kapernauma kriis . Keskteeliste Komisjon
154. Viimased päevad Kapernaumas . Keskteeliste Komisjon
155. Põgenemine läbi Põhja-Galilea . Keskteeliste Komisjon
156. Viibimine Tüüroses ja Siidonis . Keskteeliste Komisjon
157. Filippuse Kaisareas . Keskteeliste Komisjon
158. Muutmise mägi . Keskteeliste Komisjon
159. Reis Dekapolisesse . Keskteeliste Komisjon
160. Rodan Aleksandriast . Keskteeliste Komisjon
161. Edasised arutelud Rodaniga . Keskteeliste Komisjon
162. Lehtmajadepüha . Keskteeliste Komisjon
163. Seitsmekümne ametissepühitsemine Magadanis . Keskteeliste Komisjon
164. Templipühitsuse pühal . Keskteeliste Komisjon
165. Perea jutlustamisretke algus . Keskteeliste Komisjon
166. Viimane külaskäik Põhja-Pereasse . Keskteeliste Komisjon
167. Külaskäik Filadelfiasse . Keskteeliste Komisjon
168. Laatsaruse surnuist äratamine . Keskteeliste Komisjon
169. Viimased õpetused Pellas . Keskteeliste Komisjon
170. Taevariik . Keskteeliste Komisjon
171. Teel Jeruusalemma . Keskteeliste Komisjon
172. Jeruusalemma minek . Keskteeliste Komisjon
173. Esmaspäev Jeruusalemmas . Keskteeliste Komisjon
174. Teisipäeva hommik templis . Keskteeliste Komisjon
175. Viimane jutlus templis . Keskteeliste Komisjon
176. Teisipäeva õhtupoolik Õlimäel . Keskteeliste Komisjon
177. Kolmapäev — puhkepäev . Keskteeliste Komisjon
178. Viimane päev laagris . Keskteeliste Komisjon
179. Viimne õhtusöömaaeg . Keskteeliste Komisjon
180. Hüvastijätujutlus . Keskteeliste Komisjon
181. Viimased manitsused ja hoiatused . Keskteeliste Komisjon
182. Ketsemanis . Keskteeliste Komisjon
183. Jeesuse äraandmine ja vahistamine . Keskteeliste Komisjon
184. Suurkohtu ees . Keskteeliste Komisjon
185. Kohtupidamine Pilatuse ees . Keskteeliste Komisjon
186. Vahetult enne ristilöömist . Keskteeliste Komisjon
187. Ristilöömine . Keskteeliste Komisjon
188. Hauasoleku aeg . Keskteeliste Komisjon
189. Ülestõusmine . Keskteeliste Komisjon
190. Jeesuse morontiailmumised . Keskteeliste Komisjon
191. Ilmumised apostlitele ja teistele juhtidele . Keskteeliste Komisjon
192. Ilmumised Galileas . Keskteeliste Komisjon
193. Viimased ilmumised ja taevaminek . Keskteeliste Komisjon
194. Tõe Vaimu annetamine . Keskteeliste Komisjon
195. Pärast nelipühi . Keskteeliste Komisjon
196. Jeesuse usk . Keskteeliste Komisjon