Urantia Raamat: Raamatu sisukord

Urantia Raamat

Avaleht | Raamatu osad | Kirjade pealkirjad | Raamatu sisukord

Raamatu sisukord

I OSA.
Keskne universum ja superuniversumid

000. Eessõna

I. Jumalus ja jumalikkus
II. Jumal
III. Esimene Allikas ja Kese
Seitse Absoluuti
Reaalsus
MINA OLEN käsitus
IV. Universumi reaalsus
Paradiis
V. Isiksuste reaalsused
VI. Energia ja algkuju
VII. Ülim Olend
VIII. Seitsmekordne Jumal
IX. Viimane Jumal
X. Absoluutne Jumal
XI. Kolm Absoluuti
XII. Kolmsused
Märkus

001. Kõikne Isa

1. Isa nimi
2. Jumala reaalsus
3. Jumal on kõikne vaim
4. Jumala müsteerium
5. Kõikse Isa isiksus
6. Isiksus universumis
7. Isiksuse arusaama vaimne väärtus

002. Jumala olemus

1. Jumala lõpmatus
2. Isa igavene täiuslikkus
3. Õigusemõistmine ja õiglus
4. Jumalik arm
5. Jumala armastus
6. Jumala headus
7. Jumalik tõde ja ilu

003. Jumala omadused

1. Jumala kõikjalolek
2. Jumala lõpmatu võimsus
3. Jumala kõiketeadmine
4. Jumala piiramatus
5. Isa ülim valitsemine
Vältimatud asjaolud
6. Isa esmasus
Õnnistamine

004. Jumala suhe universumiga

1. Isa suhtumine universumisse
Ettehooldus
2. Jumal ja loodusmaailm
3. Jumala muutumatu iseloom
4. Jumala äratundmine
5. Väärarusaamad Jumalast

005. Jumala suhe üksikisikuga

1. Lähenemine Jumalale
2. Jumala kohalolek
3. Tõeline palveldamine
4. Jumal religioonis
5. Teadlikkus Jumalast
6. Isiksuse Jumal

006. Igavene Poeg

1. Igavese Poja identiteet
2. Igavese Poja olemus
3. Isa armastuse osutamine
4. Igavese Poja omadused
Kõikvõimsus, kõikjalolek, kõiketeadmine
5. Igavest Poega puudutavad kitsendused
6. Vaimumeel
7. Igavese Poja isiksus
8. Igavese Poja äratundmine

007. Igavese Poja suhe universumiga

1. Vaimugravitatsiooniringlus
2. Igavese Poja haldus
3. Igavese Poja suhe üksikisikuga
4. Jumalikud täiustamisplaanid
5. Annetumise vaim
Igavese Poja annetumised
Algse Miikaeli annetumised
6. Jumala Paradiisi-Pojad
7. Isa ülim ilmutamine

008. Lõpmatu Vaim

1. Tegutsev Jumal
2. Lõpmatu Vaimu olemus
3. Vaimu suhe Isa ja Pojaga
4. Jumaliku hoolitsuse Vaim
Loovad Tütred
5. Jumala kohalolek
6. Lõpmatu Vaimu isiksus

009. Lõpmatu Vaimu suhe universumiga

1. Kolmanda Allika ja Keskme omadused
2. Kõikjalolev Vaim
3. Kõikne Korraldaja
4. Absoluutne meel
5. Meele hoolekanne
6. Meelegravitatsiooniringlus
7. Universumi peegelduvus
8. Lõpmatu Vaimu isiksused
Kolmanda Allika ja Keskme toimiv perekond

010. Paradiisi-Kolmsus

1. Esimese Allika ja Keskme enesejaotamine
2. Jumaluse isikustumine
3. Jumaluse kolm isikut
4. Jumaluse kolmsusliit
5. Kolmsuse funktsioonid
Piiritletud, absoniitne ja absoluutne suhe
6. Kolmsuse Alalised Pojad
Õigusemõistmine, asitõendid ja kohtumõistmine
7. Ülimuslikkuse ülemjuhtimine
8. Kolmsus teispool piiritletut
Sureliku saatuse piirid

011. Igavene Paradiisisaar

1. Jumalik asupaik
2. Igavese Saare olemus
3. Üla-Paradiis
4. Paradiisi ääreala
5. Ala-Paradiis
6. Ruumihingamine
Läbimatu kosmos
7. Paradiisi ruumifunktsioonid
Keskkosmose tsoonid
8. Paradiisi gravitatsioon
Jõud, energia, võimsus
9. Paradiisi ainulaadsus

012. Universumite universum

1. Tervikuniversumi kosmosetasandid
2. Määratlematu Absoluudi mõjuvald
3. Universaalne gravitatsioon
4. Ruum ja liikumine
5. Ruum ja aeg
6. Kõikne ülemjuhtimine
7. Osa ja tervik
8. Mateeria, meel ja vaim
9. Isikulised reaalsused

013. Paradiisi pühad sfäärid

1. Isa seitse püha maailma
(1) Divinington
(2) Sonarington
(3) Spiritington
(4) Vicegerington
(5) Solitarington
(6) Seraphington
(7) Ascendington
2. Isa ja maailmade vahelised suhted
3. Igavese Poja pühad maailmad
4. Lõpmatu Vaimu maailmad
Meistervaimude haldusalad

014. Keskne ja jumalik universum

1. Paradiisi-Havona süsteem
Paradiisi-Havona päev
Tumedad gravitatsioonikehad
2. Havona ülesehitus
3. Havona maailmad
4. Keskse universumi olendid
Havona põliselanikud
5. Elu Havonas
Üksluisus ja avastusretk
6. Keskse universumi eesmärk

015. Seitse superuniversumit

1. Superuniversumite kosmosetasand
2. Superuniversumite ülesehitus
3. Orvontoni superuniversum
4. Udud — universumite eelkäijad
5. Kosmiliste kehade päritolu
6. Kosmosesfäärid
7. Arhitektuursed sfäärid
Superuniversumi aeg
8. Energia juhtimine ja reguleerimine
9. Superuniversumite ringlused
Kohaliku universumi ringlused
10. Superuniversumite valitsejad
11. Nõuandev kogu
12. Kõrgeimad kohtud
13. Sektorivalitsused
14. Seitsme superuniversumi eesmärgid

016. Seitse Meistervaimu

1. Suhe kolmese Jumalusega
2. Suhe Lõpmatu Vaimuga
3. Meistervaimude identiteet ja eripära
4. Meistervaimude omadused ja funktsioonid
5. Suhe loodud-olenditega
6. Kosmiline meel
Põhjuslikkus, tus ja palveldamine
7. Kõlblus, vooruslikkus ja isiksus
8. Isiksus Urantial
9. Inimteadvuse reaalsus

017. Seitse Ülimate Vaimude rühma

1. Seitse Ülimat Täideviijat
Loodud-olendite kolmsustatud pojad
2. Majeston — Peegeldavuse Juht
3. Peegeldavad Vaimud
4. Peegeldusabilised
5. Ringluste Seitse Vaimu
6. Kohaliku universumi Loovad Vaimud
7. Meeleabivaimud
8. Ülimate Vaimude funktsioonid

018. Ülimad Kolmsusisiksused

1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused
2. Päevilt Igavesed
3. Päevilt Vanad
4. Päevilt Täiuslikud
5. Päevilt Uued
6. Päevilt Ühtsed
7. Päevilt Ustavad

019. Kooskõlastavad Kolmsus-päritolu olendid

1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad
2. Tarkuse Täiustajad
3. Jumalikud Nõuandjad
4. Kõiksed Hindajad
Kolmsuse Alalised Pojad
5. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud
6. Havona põliselanikud
7. Paradiisi kodanikud

020. Jumala Paradiisi-Pojad

1. Laskuvad Jumala Pojad
2. Kohtumõistjad-Pojad
3. Õigusemõistmine
4. Kohtumõistmislähetused
5. Jumala Paradiisi-Poegade annetumine
6. Annetumised surelikena
7. Kolmsuse Õpetajad-Pojad
8. Daynalite hoolekanne kohalikus universumis
9. Daynalite teenistus planeetidel
10. Paradiisi-Poegade ühine hoolekanne

021. Paradiisi Loojad-Pojad

Algne Miikael
1. Loojate-Poegade päritolu ja olemus
2. Kohalike universumite Loojad
3. Kohaliku universumi suveräänsus
4. Miikaelide annetumised
5. Meister-Poegade suhtumine universumisse
6. Meister-Miikaelide saatus

022. Jumala Kolmsustatud Pojad

1. Kolmsusest hõlmatud Pojad
Saavutuse Kolmsustatud Pojad
Väljavalimise Kolmsustatud Pojad
Täiustumise Kolmsustatud Pojad
2. Vägevad Sõnumitoojad
3. Kõrgeaulised
4. Nime ja Numbrita Olendid
5. Kolmsustatud Hooldajad
6. Kolmsustatud Saadikud
7. Kolmsustamise tehnika
Tõusuteeliste kolmsustatud pojad
Paradiisi-Havona kolmsustatud pojad
Saatuse kolmsustatud pojad
8. Loodud olendid kolmsustatud pojad
9. Taevased Valvurid
10. Kõrgete Poegade Abilised

023. Üksildased Sõnumitoojad

1. Üksildaste Sõnumitoojate päritolu ja olemus
2. Üksildaste Sõnumitoojate ülesanded
3. Üksildaste Sõnumitoojate teenistus ajas ja ruumis
Seeravite ja teiste olendite liikumiskiirus
4. Üksildaste Sõnumitoojate eriline hoolekandetöö
Kindla eemärgiga kolmsustatud pojad

024. Lõpmatu Vaimu kõrgemad isiksused

1. Universumiringluste Juhendajad
2. Loenduse Juhatajad
3. Lõpmatu Vaimu isiklikud abilised
4. Inspektor-kaaslased
5. Kohalemääratud Tunnimehed
6. Aspirantide Teejuhid
Grandfanda, esimene tõusuolend
7. Aspirantide Teejuhtide päritolu

025. Kosmose sõnumitoojate väed

1. Havona Servitalid
2. Kõiksed Lepitajad
3. Lepitajate ulatuslik teenistus
4. Tehnilised Nõuandjad
5. Paradiisi Arhivaarid
6. Taevased Kroonikud
7. Morontiakaaslased
8. Paradiisikaaslased

026. Keskse universumi hoolekandevaimud

1. Hoolekandevaimud
Keskse universumi hoolekandevaimud
Superuniversumite hoolekandevaimud
Kohalike universumite hoolekandevaimud
2. Vägevad supernavid
3. Kolmanda astme supernavid
(1) Harmoonia juhendajad
(2) Peakroonikud
(3) Teabelevitajad
(4) Sõnumitoojad
(5) Teabekogumise koordineerijad
(6) Transpordiisiksused
(7) Varukorpus
4. Teise astme supernavid
Tõusuolendite saabumine Havonasse
5. Palverändurite abistajad
6. Ülimuslikkuses juhtijad
7. Kolmsuses juhtijad
8. Poja leidjad
Kui Jumaluse leidmine ebaõnnestub
9. Isas juhtijad
10. Nõuandjad ja soovitajad
Ebaõnnestunud kandidaatide ülesanded
11. Puhkusetäiendajad
Loodud-olendite kolmsustatud pojad

027. Esimese astme supernavide hoolekanne

1. Puhkuseajendajad
Puhkuse olemus
2. Määramisülemad
3. Eetikatõlgendajad
4. Käitumisesuunajad
5. Teadmiste hoidjad
6. Filosoofiameistrid
7. Palveldamisjuhid

028. Superuniversumite hoolekandevaimud

1. Tertsiavid
2. Omniavid
3. Sekonavid
4. Esimese astme sekonavid
(1) Ühise Toimija Hääl
(2) Seitsme Meistervaimu Hääl
(3) Loojate-Poegade Hääl
(4) Inglihulkade Hääl
(5) Teabelevi vastuvõtjad
(6) Transpordiisiksused
(7) Varukorpus
5. Teise astme sekonavid
(1) Tarkuse Hääl
(2) Filosoofia Hing
(3) Hingede Ühendus
(4) Nõuandev Süda
(5) Olemise Rõõm
(6) Teenimise Rahuldus
(7) Vaimude Eristaja
6. Kolmanda astme sekonavid
(1) Päritolu Tähendus
(2) Halastuse Mälu
(3) Aja Tähtsus
(4) Usalduse Tõsidus
(5) Teenimise Pühadus
(6) ja (7) Suuruse Saladus ja Headuse Hing
7. Sekonavide hoolekanne

029. Universumi Võimsusesuunajad

1. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat
2. Ülimad Võimsuskeskused
(1) Ülimad Keskusejuhendajad
(2) Havona Keskused
(3) Superuniversumi Keskused
(4) Kohaliku Universumi Keskused
(5) Tähtkujude Keskused
(6) Süsteemide Keskused
(7) Liigitamata Keskused
3. Võimsuskeskuste tegevuspiirkond
4. Füüsilised Meisterjuhtijad
(1) Abi-võimsusesuunajad
(2) Mehaanilised juhtijad
(3) Energiamuundajad
(4) Energia ülekandjad
(5) Esmased ühendajad
(6) Teisesed lahutajad
(7) Frandalankid
Kronoldekid
5. Meister-Jõukorraldajad
Esmased Ilmnevad Meister-Jõukorraldajad
Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad

030. Suuruniversumi isiksused

1. Elusolendite liigitus Paradiisis
I. Kolmese päritoluga olendid
II. Kahese päritoluga olendid
III. Ühese päritoluga olendid
IV. Ilmnenud transtsendentsed olendid
V. Jumaluse fragmenteeritud olemusvormid
VI. Üleisikulised olendid
VII. Liigitamata ja ilmutamata klassid
2. Uversa isiksuseregister
I. Paradiisi Jumalused
II. Ülimad Vaimud
III. Kolmsus-päritolu Olendid
IV. Jumala Pojad
V. Lõpmatu Vaimu isiksused
VI. Universumi Võimsusesuunajad
VII. Alaliste Kodanike Korpus
Isiksuste koondrühmad
3. Hea tahte kolooniad
(1) Täheuurijad
(2) Taevased kunstimeistrid
(3) Meenutusjuhid
(4) Ettevalmistusi õpetajad
(5) Mitmesugused varukorpused
(6) Õpilas külalised
(7) Tõusu-palverändurid
4. Tõususurelikud
(1) Planeetide surelikud
(2) Magavad ellujääjad
(3) Eluasemeilmade õpilased
(4) Morontia edasijõudjad
(5) Superuniversumi hoolealused
(6) Havona palverändurid
(7) Paradiisijõudjad

031. Lõplikkuse Korpus

1. Havona põliselanikud
2. Gravitatsiooni Sõnumitoojad
3. Aulised surelikud
4. Vastuvõetud seeravid
5. Aulised Ainelised Pojad
6. Aulised keskteeolendid
7. Valgusekuulutajad
8. Transtsendentaalid
9. Tervikuniversumi Arhitektid
10. Lõplik avastusretk

II OSA.
Kohalik universum

032. Kohalike universumite evolutsioon

1. Universumite füüsiline tekkimine
2. Universumi korraldatus
3. Arengu idee
4. Jumala suhe kohaliku universumiga
5. Igavene ja jumalik eesmärk

033. Kohaliku universumi haldamine

1. Nebadoni Miikael
2. Nebadoni Suverään
3. Universumi Poeg ja Vaim
4. Gabriel — täitevjuht
5. Kolmsuse saadikud
6. Üldine haldamine
Kohaliku universumi aeg
7. Nebadoni kohtud
8. Seadusandlikud ja täidesaatvad funktsioonid

034. Kohaliku universumi Emavaim

1. Loova Vaimu isikustumine
2. Jumaliku Hoolekandja olemus
3. Poeg ja Vaim ajas ja ruumis
4. Kohaliku universumi ringlused
5. Vaimu hoolekanne
6. Vaim inimeses
Inimese kahene olemus
7. Vaim ja liha
See on see tee.”

035. Jumala kohaliku universumi Pojad

1. Melkisedek-Isa
2. Melkisedek-Pojad
3. Melkisedekite maailmad
4. Melkisedekite eriline töö
Melkisedekite kehastumised
5. Vorondadek-Pojad
6. Tähtkujude Isad
7. Vorondadekite maailmad
8. Lanonandek-Pojad
Esimese astme Lanonandekid
Teise astme Lanonandekid
Kolmanda astme Lanonandekid
9. Lanonandekitest valitsejad
10. Lanonandekite maailmad

036. Elukandjad

1. Elukandjate päritolu ja iseloom
2. Elukandjate maailmad
3. Elu siirdamine
4. Melkisedekitest Elukandjad
Midsoniidid
Salvingtoni Lõpetanute Maailmad
5. Seitse meeleabivaimu
(1) Intuitsioonivaim
(2) Arusaamisvaim
(3) Julgusevaim
(4) Teadmisvaim
(5) Nõuandevaim
(6) Palveldamisvaim
(7) Tarkusevaim
6. Elavad jõud

037. Kohaliku universumi isiksused

1. Universumi Abid
2. Kirkad Õhtutähed
Loodud Õhtutähed
Tõusvad Õhtutähed
Õhtutähtede maailmad
3. Peainglid
Peainglite maailmad
4. Kõrgeimad Abilised
5. Kõrged Volinikud
Rassivolinikud
Nebadoni Täiuslikkuse Korpus
Vaimuga ühtesulanud surelike maailmad
6. Taevased juhendajad
Nebadoni haridussüsteem
7. Eluasemeilmade õpetajad
8. Kõrgemad ülesandega vaimuklassid
Üksildased Sõnumitoojad
Universumiringluste Juhendaja — Andovontia
Loenduse Juhataja — Salsatia
Inspektor-kaaslane
Kohalemääratud Tunnimehed
Kõiksed Lepitajad
Tehnilised Nõuandjad
Taevased Kroonikud
Morontiakaaslased
9. Kohaliku universumi alalised kodanikud
(1) Susatiad
(2) Univitatiad
(3) Ainelised Pojad
(4) Keskteelised
Abandonterid
10. Muud rühmad kohalikus universumis
Spirongad
Spornagiad
Hea tahte kolooniad

038. Kohaliku universumi hoolekandevaimud

1. Seeravite päritolu
2. Inglite olemus
3. Ilmutamata inglid
4. Seeravite maailmad
5. Seeravite koolitus
6. Seeravite organisatsioon
7. Keerubid ja sanobid
8. Keerubite ja sanobite evolutsioon
(1) Tõusutee kandidaadid
(2) Vahepealsed keerubid
(3) Morontia keerubid
9. Keskteelised
(1) Esmased keskteelised
(2) Teisesed keskteelised

039. Seeraviväed

1. Ülimad seeravid
(1) Poegade ja Vaimude Teenijad
Annetumiselude abistajad
(2) Kohtu nõuandjad
(3) Universumi tutvustajad
(4) Õpetavad nõuandjad
(5) Ülesannete andjad
(6) Kroonikud
(7) Vabad hoolekandjad
2. Kõrgemad seeravid
(1) Teabekogumiskorpus
(2) Halastuse hääl
(3) Vaimsed kooskõlastajad
(4) Abiõpetajad
(5) Transportijad
Seeravliku transpordi
(6) Kroonikud
Teabelevitajad
(7) Reservid
3. Juhendavad seeravid
(1) Ülevaatajate abilised
(2) Seaduste prognoosijad
(3) Sotsiaalsed arhitektid
(4) Eetikatundlikkuse andjad
(5) Transportijad
(6) Kroonikud
(7) Reservid
4. Haldurseeravid
(1) Haldusabilised
(2) Õigluse juhtijad
(3) Kosmilise kodakondsuse tõlgendajad
(4) Moraalsuse stimuleerijad
(5) Transportijad
(6) Kroonikud
(7) Reservid
5. Planeetide abilised
(1) Aia hääled
(2) Vendluse vaimud
(3) Rahuhinged
(4) Usalduse vaimud
(5) Transportijad
Seeravliku transpordi lahkumine
(6) Kroonikud
(7) Reservid
6. Ülemineku hoolekandjad
7. Tulevikuseeravid
8. Seeravite saatus
9. Seeravite Täielikkuse Korpus

040. Tõusvad Jumala pojad

1. Arenevad seeravid
2. Tõusvad Ainelised Pojad
3. Üleviidud keskteelised
4. Isikustatud Kohandajad
5. Aja ja ruumi surelikud
Ajutise või kogemusliku Kohandajaga surelikud
Kohandajatega mitteühtesulavad surelikud
Kohandajatega ühtesulavad surelikud
Nummerdamata seeriad
6. Jumala usupojad
7. Isaga ühtesulanud surelikud
8. Pojaga ühtesulanud surelikud
9. Vaimuga ühtesulanud surelikud
Mälu taastamise d
10. Tõusutee saatused

041. Kohaliku universumi füüsilised aspektid

1. Nebadoni võimsuskeskused
2. Satania füüsilised juhtijad
3. Meie tähtedest kaaslased
4. Päikese tihedus
5. Päikese kiirgus
6. Kosmoserändur kaltsium
7. Päikeseenergia allikad
8. Päikeseenergia reaktsioonid
9. Päikese stabiilsus
10. Asustatud maailmade päritolu

042. Energia — meel ja mateeria

1. Paradiisi jõud ja energiad
2. Universumi mittevaimsed energiasüsteemid (füüsilised energiad)
(1) Kosmose võimsusvaru
(2) Ürgjõud
(3) Esilekerkivad energiad
a. Võimsusenergia
b. Gravitatsioonienergia
(4) Universumivõimsus
(5) Havona energia
(6) Transtsendentne energia
(7) Monota
3. Aine liigitus
4. Energia ja mateeria teisenemised
5. Laineenergia avaldumisvormid
6. Ultimaatonid, elektronid ja aatomid
7. Atomaarne aine
8. Aatomite kohesioon
9. Loodusfilosoofia
10. Universaalsed mittevaimsed energiasüsteemid (ainelise meele süsteemid)
(1) Meeleabivaimueelne-eelne meel
(2) Meeleabivaimu meel
(3) Arenev morontiameel
Kosmiline meel
11. Universumi toimemehhanismid
12. Algkuju ja vorm — meele domineerimine

043. Tähtkujud

1. Tähtkuju keskusmaailm
2. Tähtkujuvalitsus
3. Norlatiadeki Kõigekõrgemad
4. Kogunemismägi — Päevilt Ustav
5. Edentia Isad pärast Luciferi mässu
6. Jumala aiad
7. Univitatiad
8. Edentia koolitusmaailmad
9. Edentia kodakondsus

044. Taevased kunstimeistrid

1. Taevased muusikud
2. Taevased interpreedid
3. Jumalikud ehitajad
4. Mõttekroonikud
5. Energiakorraldajad
6. Kujundajad ja kaunistajad
7. Harmooniatöötajad
8. Sureliku püüdlused ja morontiasaavutused

045. Kohaliku süsteemi haldamine

1. Üleminekukultuuri maailmad
(1) Lõpetanute maailm
(2) Morontiamaailm
(3) Inglimaailm
(4) Kõrgte Inglite Maailm
(5) Poegade Maailm
(6) Vaimu Maailm
(7) Isa Maailm
2. Süsteemi Suverään
3. Süsteemi Valitsus
4. Neli ja kakskümmend nõuandjat
5. Ainelised Pojad
6. Tõusuteeliste aadamlik koolitamine
Vanemlik kogemus
Satania hooldusvalve-lastetuba
7. Melkisedekite koolid

046. Kohaliku süsteemi keskus

1. Jerusemi füüsilised aspektid
2. Jerusemi füüsilised iseärasused
3. Jerusemi teabelevi
4. Elukoha- ja halduspiirkonnad
5. Jerusemi ringid
(1) Jumala Poegade ringid
(2) Inglite ringid
(3) Universumi Abiliste ringid
(4) Füüsiliste Meisterjuhtijate ringid
(5) Tõususurelike ringid
(6) Hea tahte kolooniate ringid
(7) Lõpetanute ringid
6. Täitevvõimu- ja haldusruudud
7. Ristkülikud — spornagiad
8. Jerusemi kolmnurgad

047. Seitse eluasemeilma

1. Lõpetanute maailm
Nõutav vanemlik kogemus
2. Hooldusvalve-lastetuba
3. Esimene eluasemeilm
Morontiakaaslased
4. Teine eluasemeilm
5. Kolmas eluasemeilm
6. Neljas eluasemeilm
7. Viies eluasemeilm
8. Kuues eluasemeilm
Kohandajaga sulandumine
9. Seitsmes eluasemeilm
10. Jerusemi kodakondsus

048. Morontiaelu

1. Morontiamaterjalid
2. Morontia võimsusejuhendajad
(1) Ringluse reguleerijad
(2) Süsteemi koordineerijad
(3) Planeedi hooldajad
(4) Ühendatud juhtijad
(5) Ühenduste stabiliseerijad
(6) Valivad liigitajad
(7) Abiregistraatorid
3. Morontiakaaslased
(1) Palverändurite kaitsjad
(2) Palverändurite vastuvõtjad ja vabad liitujad
(3) Taevaste külastajate võõrustajad
(4) Koordineerijad ja ühenduste suunajad
(5) Tõlgid ja tõlkijad
(6) Huvireiside ja meenutuste juhendajad
(7) Alade ja ehitiste hooldajad
4. Meenutusjuhid
Taevane huumor
Surelike huumor
5. Eluasemeilmade Õpetajad
6. Morontiamaailma seeravid — ülemineku hoolekandjad
(1) Seeravid-kuulutajad
Kahekümne kolmanda psalmi algupärand
(2) Rassitõlgid
(3) Meeleplaneerijad
(4) Morontia nõuandjad
Mota stereoskoopiline efekt
(5) Tehnikud
(6) Kroonikud-õpetajad
Tõde ja fakt
(7) Hoolekandereservid
Edu, ebaõnn ja ego
7. Morontia mota
8. Morontia edasijõudjad

049. Asustatud maailmad

1. Elu planeetidel
2. Planeetide füüsilised liigid
(1) Atmosfääritüübid
(2) Elemenditüübid
(3) Gravitatsioonitüübid
(4) Temperatuuritüübid
(5) Elektritüübid
(6) Energiatarbimistüübid
(7) Nimetamata tüübid
3. Mittehingajate maailmad
4. Arenevad tahteolendid
5. Planeetidel elavate surelike liigid
(1) Kohanemine planeedi elukeskkonnaga
Kogemusel rajanevad seeriad Tabamantia järelevalve all
(2) Ajutüübid
(3) Vaimne vastuvõtlikkus
(4) Planeetide surelike epohhid
(5) Olendite omavaheline sugulus
(6) Kohandajaga ühtesulamine
(7) Maisest elust vabanemise viisid
6. Maisest elust vabanemine
(1) Usulis-elukorralduslik ehk rühmaviisiline ellujäämine
(2) Surelike individuaalsed tõusuteed
(3) Surelike hooldusvalve-lastetubadest sõltuvad tõusuteed
(4) Teisese muudetud tõusukorra surelikud
(5) Esmased muudetud tõusukorra surelikud

050. Planeedivürstid

1. Vürstide ülesanne
2. Planeedi haldamine
3. Vürsti aineline kaaskond
4. Planeedi keskused ja koolid
5. Arenev tsivilisatsioon
6. Planeedi kultuur
7. Isolatsiooni hüvitus
Agondonterid
Tabamantia on agondonter

051. Planeetide Aadamad

1. Jumala Aineliste Poegade päritolu ja olemus
2. Planeetide Aadamate üleviimine
3. Aadamate ülesanded
4. Kuus arengurassi
5. Rasside segunemine — Aadama vere annetus
6. Eedeni kord
7. Ühishaldus

052. Planeetide surelike epohhid

1. Ürginimene
2. Inimene Planeedivürsti-järgsel ajal
3. Inimene Aadama-järgsel ajal
4. Inimene Kohtumõistja-Poja järgsel ajal
5. Inimene Annetuva Poja järgsel ajal
6. Annetumisjärgne ajastu Urantial
7. Inimene Õpetaja-Poja järgsel ajal

053. Luciferi mäss

1. Mässu juhid
2. Mässu põhjused
3. Luciferi manifest
4. Mässu puhkemine
5. Konflikti olemus
6. Ustav seeravist väejuht
7. Mässu ajalugu
8. Inimese Poeg Urantial
9. Mässu praegune seis

054. Luciferi mässu probleemid

1. Tõeline ja väär vabadus
2. Vabaduse varastamine
3. Viivitus õigusemõistmisega
4. Halastav viivitus
5. Viivitamise tarkus
Kaksteist põhjust
6. Armastuse võidukäik

055. Valguse ja elu sfäärid

1. Morontiatempel
2. Surm ja ülesviimine
3. Kuldajastud
4. Haldusalased ümberkorraldused
Seitse etappi planeedil
Keskteeliste vabastamine
Aadama lahkumine
5. Ainelise arengu tipp
6. Surelik indiviid
7. Esimene ehk planeedietapp
8. Teine ehk süsteemietapp
9. Kolmas ehk tähtkujuetapp
10. Neljas ehk kohaliku universumi etapp
11. Väike- ja suursektorite etapp
12. Seitsmes ehk superuniversumi etapp
Ülima Määratlta Juhendajad

056. Kõikne ühtsus

1. Füüsiline koordineerimine
2. Intellektuaalne ühtsus
3. Vaimne ühendamine
4. Isiksuse ühendamine
5. Jumaluse ühtsus
6. Areneva Jumaluse ühinemine
7. Evolutsiooni kõiksed vastukajad
8. Ülim Ühendaja
9. Kõikse Absoluudi ühtsus
10. Tõde, ilu ja headus

III OSA.
Urantia ajalugu

057. Urantia päritolu

1. Andronoveri udu
2. Esmase udu aste
3. Teise astme udu
4. Kolmas ja neljas aste
Päikese päritolu
5. Urantia Päikesesüsteemi Monmatia päritolu
Retrograadne liikumine
6. Päikesesüsteemi staadium
Planeetide moodustumise ajajärk
Loode tingitud hõõrdumine
Gravitatsiooni- ja loodeplahvatused
7. Meteooride ajastu
Vulkaanide aeg
Planeedi algne atmosfäär
8. Maakoore stabiliseerumine
Maavärinate ajastu
Maailmameri ja esimene manner

058. Elu sisseseadmine Urantial

1. Füüsilise elu eeltingimused
2. Urantia atmosfäär
3. Ümbritsev kosmos
4. Elu koidiku ajajärk
5. Mandrite triiv
6. Üleminekuajastu
7. Geoloogiline ajalooraamat

059. Mereelu aegkond Urantial

1. Varajane mereelu madalates meredes
Trilobiitide ajajärk
2. Mandrite esimene üleujutus
Selgrootute ajajärk
3. Teine suur üleujutus
Korallide ajastu
Käsijalgsete ajajärk
4. Suur mandrite teke
Maismaataimede ajastu
Kalade ajajärk
5. Maakoore liikumised
Sõnajalametsad kivisöeajastul
Konnade ajajärk
6. Kliima üleminekuetapp
Seemnetaimede ajastu
Bioloogiliste katsumuste ajajärk

060. Varase maismaaelu aegkond Urantial

1. Varasem roomajate ajajärk
2. Hilisem roomajate ajajärk
3. Kriidiajastu
Õistaimede ajastu
Lindude ajajärk
4. Kriidiajastu lõpp

061. Imetajate aegkond Urantial

1. Uus mandrilise maismaa etapp
Varajaste imetajate ajajärk
2. Viimane üleujutus
Arenenud imetajate ajajärk
3. Nüüdismäestike teke
Elevandi ja hobuse ajajärk
4. Viimane mandrite kerkimine
Viimane suur imetajate ränne
5. Varane jääaeg
6. Ürginimene jääajal
7. Jääaja jätkumine

062. Varase inimese ürgrassid

1. Varased leemuritüübid
2. Ürgimetajad
3. Vahepealsed imetajad
Inimahvide põlvnemine
4. Primaadid
5. Esimesed inimolendid
6. Inimmeele areng
7. Urantia tunnustamine asustatud maailmana

063. Esimene inimperekond

1. Andon ja Fonta
2. Kaksikute põgenemine
3. Andoni perekond
4. Andoniitide suguvõsad
5. Andoniitide hajumine
6. Onagar — esimene tõeõpetaja
7. Andoni ja Fonta ellujäämine

064. Värvilised arengurassid

1. Andoniitidest ürgasukad
2. Foxhalli rahvad
3. Badonani hõimud
4. Neandertali rassid
5. Värviliste rasside päritolu
6. Urantia kuus sangikrassi
(1) Punane inimene
(2) Oranž inimene
(3) Kollane inimene
(4) Roheline inimene
(5) Sinine inimene
(6) Indigo rass
Kuue rassi tähendus
7. Värviliste rasside hajumine

065. Evolutsiooni juhtimine

1. Elukandjate ülesanded
(1) Elektrokeemia füüsiline tase
(2) Tavaline poolmorontia-eksistentsi keskfaas
(3) Kõrgem poolvaimne tase
2. Evolutsiooni panoraam
3. Evolutsiooni edendamine
4. Avastusretk Urantial
5. Elu arenguraskused
6. Elu arendamise meetodid
7. Areneva meele tasandid
Mehaaniline mitteõpetatav meel
Mittemehaaniline õppiv meel
8. Evolutsioon ajas ja ruumis

066. Urantia Planeedivürst

1. Vürst Caligastia
2. Vürsti kaaskond
3. Dalamatia — Vürsti linn
4. Sadakonna algusajad
5. Sadakonna tegevuse korraldus
(1) Toidu ja ainelise heaolu nõukogu
(2) Loomade kodustamise ja kasutamise komitee
(3) Röövloomadega toimetulemise nõuandjad
(4) Õpetatud kogu teadmiste levitamiseks ja säilitamiseks
(5) Tööstus- ja kaubanduskomisjon
(6) Ilmutusliku religiooni kolledž
(7) Tervise ja elu vardjad
(8) Planetaarne kunsti- ja teadusnõukogu
(9) Arenenud hõimusuhete juhtijad
(10) Hõimude koordineerimise ja rasside koostöö alane ülem
6. Vürsti valitsemisaeg
7. Elu Dalamatias
8. Caligastia ebaõnnestumine

067. Planeedi mäss

1. Caligastia reetmine
2. Mässu puhkemine
3. Seitse otsustavat aastat
4. Caligastia sadakond pärast mässu
5. Mässu vahetud tagajärjed
6. Vankumatu Van
7. Patu kauged järelmõjud
8. Mässu inimkangelane

068. Tsivilisatsiooni koidik

1. Kaitsev ühiskonnastumine
2. Sotsiaalse progressi tegurid
3. Tondihirmu ühiskonnastav mõju
4. Tavade areng
5. Maakasutusviisid kui enese elatamisviisid
(1) Koriluse etapp
(2) Jahipidamise etapp
(3) Karjakasvatuse etapp
(4) Põlluharimise etapp
6. Kultuuri areng
Maa ja inimese suhe

069. Põhilised iniminstitutsioonid

1. Põhilised iniminstitutsioonid
(1) Elatumisinstitutsioonid
(2) Enesejäädvustamisinstitutsioonid
(3) Eneserahuldust kindlustavad institutsioonid
2. Tootmise algus
3. Töö spetsialiseerumine
4. Kaubanduse algus
5. Kapitali alged
6. Tule seos tsivilisatsiooniga
7. Loomade kasutamine
8. Orjus kui tsivilisatsiooni tegur
9. Eraomand

070. Inimvalitsuse areng

1. Sõja tekkimine
2. Sõja ühiskondlik väärtus
Tänapäevane industrialism militarismi vastu
3. Varased inimühendused
4. Sugukonnad ja hõimud
5. Valitsuse alged
6. Monarhistlik valitsus
7. Algelised klubid ja salaseltsid
8. Ühiskonnaklassid
9. Inimõigused
10. Õigluse areng
11. Seadused ja kohtud
12. Tsiviilvõimu jaotumine

071. Riigi areng

1. Algne riik
2. Rahvaesindusliku valitsuse areng
3. Riikluse ideaalid
4. Arenev tsivilisatsioon
5. Konkurentsi areng
6. Kasumimotiiv
7. Haridus
8. Riikluse olemus

072. Valitsemisstruktuurid ühel naaberplaneedil

1. Ühe mandri rahvas
2. Poliitiline kord
3. Kodune elu
4. Haridussüsteem
5. Tootmise korraldus
6. Vanaduskindlustus
7. Maksustamine
8. Erikolledžid
9. Üldise hääleõiguse süsteem
10. Kuritegevuse piiramine
11. Sõjaline valmisolek
12. Teised rahvad

073. Eedeni aed

Tabamantia inspektsioonireis
1. Nodiidid ja amadoniidid
2. Aia planeerimine
3. Aia asukoht
4. Aia rajamine
5. Aed kui kodu
6. Elupuu
7. Eedeni saatus

074. Aadam ja Eeva

1. Aadam ja Eeva Jerusemil
2. Aadama ja Eeva saabumine
3. Aadam ja Eeva õpivad planeeti tundma
4. Esimene tõrge
5. Aadama valitsus
6. Aadama ja Eeva kodune elu
7. Elu aias
8. Loomise legend

075. Aadam ja Eeva üleastumine

1. Urantia probleem
2. Caligastia vandenõu
3. Eeva kiusatuses
4. Üleastumisest arusaamine
5. Üleastumise vastukajad
6. Aadam ja Eeva lahkuvad aiast
7. Aadama ja Eeva alandamine
8. Inimese niinimetatud pattulangemine

076. Teine aed

1. Eedenlased saabuvad Mesopotaamiasse
2. Kain ja Aabel
3. Elu Mesopotaamias
Setiitide preesterkond
4. Violetne rass
5. Aadama ja Eeva surm
Miikaeli sõnum
6. Aadama ja Eeva ellujäämine

077. Keskteelised

1. Esmased keskteelised
2. Nodiitide rass
3. Paabeli torn
4. Nodiitide tsivilisatsiooni keskused
5. Aadamapoeg ja Ratta
6. Teisesed keskteelised
7. Mässulised keskteelised
8. Keskteeliste ühendus
9. Urantia alalised kodanikud

078. Violetne rass pärast Aadamat

1. Rasside ja kultuuride paiknemine
2. Adamiidid teises aias
3. Adamiitide varasem levik
4. Andiidid
5. Andiitide ränded
6. Andiitide viimased hajumised
7. Veeuputused Mesopotaamias
Noa lugu
8. Sumerid — viimased andiidid

079. Andiitide siirdumine hommikumaadesse

1. Turkestani andiidid
2. India vallutamine andiitide poolt
3. Draviidide India
4. Aarialaste sissetung Indiasse
5. Punane inimene ja kollane inimene
6. Hiina tsivilisatsiooni koidik
7. Andiidid jõuavad Hiinasse
8. Hiina hilisem tsivilisatsioon

080. Andiitide siirdumine õhtumaadesse

1. Adamiidid jõuavad Euroopasse
2. Klimaatilised ja geoloogilised muutused
Üleujutused Vahemere piirkonnas
3. Kromanjooni sinine inimene
4. Andiitide sissetung Euroopasse
5. Andiidid vallutavad Põhja-Euroopa
6. Andiidid Niiluse ääres
7. Vahemere saarte andiidid
8. Doonau andoniidid
9. Kolm valget rahvast

081. Nüüdisaegse tsivilisatsiooni areng

1. Tsivilisatsiooni häll
2. Tsivilisatsiooni tööriistad
(1) Tule taltsutamine
(2) Loomade kodustamine
(3) Vangide orjastamine
(4) Eraomand
3. Linnad, käsitööndus ja äri
4. Segarassid
(1) Europiidid
(2) Mongoliidid
(3) Negriidid
5. Kultuurühiskond
Võim ja õigus
6. Tsivilisatsiooni säilitamine
(1) likud tingimused
(2) Kogutud vara
(3) Teaduslikud teadmised
(4) Inimressursid
(5) Aineliste varude tõhus ärakasutamine
(6) Keele tähtsus
(7) Mehaaniliste seadmete tõhusus
(8) Tunglakandjate olemus
(9) Rassiideaalid
(10) Asjatundjate kooskõlastatud tegutsemine
(11) Meetmed oma koha leidmiseks
(12) Koostöötahe
(13) Tõhus ja tark juhtimine
(14) likud muutused
(15) Kokkuvarisemise vältimine üleminekuperioodil

082. Abielu areng

1. Paaritumisinstinkt
2. Piiravad tabud
3. Varased abielukombed
4. Abielu ja omanditavad
5. Sugukonnasisene ja -väline abiellumine
6. Rasside segunemine

083. Abieluinstitutsioon

1. Abielu kui ühiskondlik institutsioon
2. Kosimine ja kihlus
3. Ostmine ja kaasavara
4. Pulmatseremoonia
5. Mitmikabielud
6. Tõeline monogaamia — paarisabielu
7. Abielu lahutamine
8. Abielu idealiseerimine

084. Abielu ja perekonnaelu

1. Algelised paarisuhted
2. Varane emakeskne perekond
3. Isakeskne perekond
4. Naise seisund varases ühiskonnas
5. Naise seisund kommete arenedes
6. Mehe ja naise partnerlus
7. Perekonnaelu ideaalid
8. Ihade rahuldamises sisalduvad ohud

085. Palvelduse päritolu

1. Kivide ja kinkude kummardamine
2. Taimede ja puude kummardamine
3. Loomade kummardamine
4. Loodusjõudude kummardamine
5. Taevakehade kummardamine
6. Inimese kummardamine
7. Palveldamisvaim ja tarkusevaim

086. Religiooni varane areng

1. Juhus: hea ja halb õnn
2. Juhuse isikustamine
3. Surm, see seletamatu
4. Arusaam pärast surma ellujäämisest
5. Hinge kui tondi käsitus
6. Vaimu kui tondi keskkond
7. Algelise religiooni ülesanne

087. Tondikultused

1. Tondihirm
2. Tontide lepitamine
3. Esivanemate kummardamine
4. Head ja halvad tondid
5. Arenenud tondikultus
6. Sundimine ja väljaajamine
7. Kultuse olemus

088. Fetišid, amuletid ja maagia

1. Usk fetišitesse
2. Fetiši areng
Kujud ja puuslikud
Pühad raamatud”
3. Totemism
4. Maagia
5. Maagilised amuletid
6. Maagia harrastamine

089. Patt, ohverdamine ja lepitus

1. Tabu
2. Patu mõiste
3. Loobumus ja alandus
Sugulise karskuse kultus
4. Ohverdamise lätted
5. Ohverdamine ja inimsöömine
6. Inimese ohverdamise areng
7. Inimohvrite erivormid
Templiprostitutsioon
8. Lunastus ja lepingud
9. Ohvrid ja sakramendid
10. Patu andeksandmine

090. Šamanism — ravitsejad ja preestrid

1. Esimesed šamaanid — ravitsejad
2. Šamaanide tegevus
3. Šamaanide arusaam haigusest ja surmast
4. Šamaaniravi
5. Preestrid ja rituaalid

091. Palve areng

1. Algeline palve
2. Arenev palve
Palve maagia vastu
3. Palve ja alter ego
4. Eetiline palve
5. Palve vastukajad ühiskonnas
6. Palve ulatus
7. Müstika, ekstaas ja inspiratsioon
8. Palvetamine kui isiklik kogemus
9. Tulemusliku palve tingimused

092. Religiooni hilisem areng

1. Religiooni arenguline olemus
2. Religioon ja kombed
3. Arengulise religiooni olemus
4. Ilmutus kui kingitus
(1) Dalamatia õpetused
(2) Eedeni õpetused
(3) Saalemi Melkisedek
(4) Jeesus Naatsaretlane
(5) Urantia kirjad
5. Suured usujuhid
6. Ühendreligioonid
Üksteist elavat religiooni
7. Religiooni edasine areng

093. Machiventa Melkisedek

1. Machiventa kehastumine
2. Saalemi tark
3. Melkisedeki õpetused
4. Saalemi religioon
Usutunnistus
Seitse käsku
5. Aabrahami väljavalimine
6. Melkisedeki leping Aabrahamiga
7. Melkisedeki misjonärid
8. Melkisedeki lahkumine
9. Pärast Melkisedeki lahkumist
10. Machiventa Melkisedeki praegune seisund

094. Melkisedeki õpetused hommikumaal

1. Saalemi õpetused veedade Indias
Rigveda
2. Brahmanism
Taaskehastumise õpetus
3. Brahmanistlik filosoofia
4. Hinduism
5. Võitlus tõe eest Hiinas
6. Laozi ja Kong Fuzi
7. Gautama Siddhartha
8. Budism
Gautama evangeelium
Moraalinõuded
9. Budismi levik
10. Tiibeti religioon
11. Budistlik filosoofia
12. Budismi jumalakäsitus

095. Melkisedeki õpetused Vahemere idarannikul

1. Saalemi religioon Mesopotaamias
2. Egiptuse varasem religioon
3. Moraalikäsituste areng
4. Amenhotepi õpetused
5. Tähelepanuväärne Ehnaton
6. Saalemi õpetused Iraanis
7. Saalemi õpetused Araabias

096. Jahve — heebrealaste Jumal

1. Semiitide arusaamad Jumalusest
2. Semiidi rahvad
3. Võrratu Mooses
4. Jahve kuulutamine
5. Moosese õpetused
Aineline ettehooldus
6. Jumalakäsitus pärast Moosese surma
7. Psalmid ja Iiobi raamat

097. Heebrealaste jumalakäsituse areng

1. Saamuel — esimene Heebrea prohvet
2. Eelija ja Eliisa
3. Jahve ja Baal
4. Aamos ja Hoosea
5. Esimene Jesaja
Miika ja Obadja
6. Kartmatu Jeremija
7. Teine Jesaja
8. Püha ja paganlik ajalugu
9. Heebrea ajalugu
Efraim ja Juuda
Saul ja Taavet
Saalomon ja maksustamine
Iisrael ja Juuda
Iisraeli kuningriigi hävitamine
Juuda kuningriigi lõpp
Babüloni vangipõlv
10. Heebrea religioon

098. Melkisedeki õpetused õhtumaal

1. Saalemi religioon kreeklaste seas
2. Kreeka filosoofiline mõte
3. Melkisedeki õpetused Roomas
4. Müsteeriumikultused
Früüglaste Kybele ja Attise kultus
Egiptlaste Osirise ja Isise kultus
Iraanlaste Mithra kultus
5. Mithra kultus
6. Mithraism ja ristiusk
7. Kristlik religioon

099. Religiooni ühiskondlikud probleemid

1. Religioon ja ühiskonna ümberkorraldamine
2. Korraldusliku religiooni nõrkus
3. Religioon ja usklik
4. Üleminekuraskused
5. Religiooni ühiskondlikud aspektid
6. Korralduslik religioon
7. Religiooni panus

100. Religioon inimkogemuses

1. Usuline kasv
2. Vaimne kasv
3. Ülima väärtuse käsitused
4. Kasvuraskused
5. Uskupöördumine ja müstika
6. Religioosse elu tunnused
7. Religioosse elu kõrgpunkt

101. Religiooni tõeline olemus

1. Tõeline religioon
2. Religiooni tõelisus
3. Religiooni omadused
Vaimse usu kaksteist näidet
4. Ilmutuse piirangud
5. Ilmutuse tulemusena avarduv religioon
6. Arenev usukogemus
Lunastuse seitse tahku
7. Isiklik usufilosoofia
8. Usk ja uskumus
9. Religioon ja moraal
10. Religioon kui inimese vabastaja

102. Religioosse usu alused

1. Usu kinnitused
2. Religioon ja reaalsus
3. Teadmine, tarkus ja taipamine
4. Kogemus kui tõsiasi
5. Eesmärgipärase potentsiaali ülimuslikkus
6. Religioosse usu kindlus
7. Veendumus Jumala olemasolus
8. Religiooni tõendid

103. Usukogemuse reaalsus

1. Religioonifilosoofia
2. Religioon ja üksikisik
3. Religioon ja inimsugu
4. Vaimne osadus
5. Ideaalide päritolu
6. Filosoofiline kooskõlastamine
7. Teadus ja religioon
8. Filosoofia ja religioon
9. Religiooni põhiolemus

104. Kolmsuse mõiste areng

1. Urantia Kolmsuse käsitused
2. Kolmsuse ühtsus ja Jumaluse paljusus
3. Kolmsused ja kolmühtsused
4. Seitse kolmühtsust
5. Kolmikliidud

105. Jumalus ja reaalsus

1. Filosoofiline mõiste „MINA OLEN”
2. MINA OLEN kolmühtsena ja seitsmekordsena
3. Lõpmatuse Seitse Absoluuti
4. Ühtsus, kahesus ja kolmühtsus
5. Piiritletud reaalsuse kehtestamine
6. Piiritletud reaalsuse vastukajad
7. Transtsendentaalide ilmnemine

106. Reaalsuse universumitasandid

1. Piiritletud funktsionalide esimese astme ühendus
Seitsmekordne Jumal
2. Teise astme Ülima piiritletu lõimumine
Ülim Olend
3. Transtsendentne kolmanda astme reaalsuseühendus
Viimane Kolmsus
4. Viimane, neljanda astme integratsioon
Viimane Jumalus
5. Kaasabsoluutne ehk viienda faasi ühendus
Kolmsus-Absoluut
6. Absoluutne ehk kuuendane integratsioon
Kosmoslõpmatus
7. Saatuse lõplikkus
8. Kolmsuste Kolmsus
(1) Kolme Kolmsuse tasand
(2) Kogemusliku Jumaluse tasand
(3) MINA OLEN – tasand
9. Eksistentsiaalse lõpmatuse ühildumine

107. Mõttekohandajate päritolu ja olemus

1. Mõttekohandajate päritolu
2. Kohandajate liigitus
3. Mõttekohandajate kodu Divinington
4. Mõttekohandajate olemus ja kohalolek
5. Kohandajate meel
6. Kohandajad kui ehedad vaimud
7. Kohandajad ja isiksus

108. Mõttekohandajate missioon ja hoolekanne

1. Valik ja ülesanded
2. Kohandaja tuleku eeldused
Urantial
Teistes maailmades
3. Korraldamine ja haldamine
Tabamantia lõiv
4. Seos teiste vaimsete mõjudega
5. Kohandaja missioon
6. Jumal inimeses

109. Kohandajate suhe universumi loodud-olenditega

1. Kohandajate areng
2. Isetegutsevad Kohandajad
3. Kohandajate suhe surelike loodud-olenditega
4. Kohandajad ja inimisiksus
5. Sisimas elava Kohandaja ainelised piirangud
6. Tõeliste väärtuste püsivus
Kohandaja, kes elas Jeesuses
7. Isikustatud Kohandajate saatus
Isikuliselt kõiksed olendid

110. Kohandajate suhted üksiksurelikega

1. Elu surelikus meeles
2. Kohandajad ja inimese tahe
3. Koostöö Kohandajaga
4. Kohandaja töö meeles
5. Väärarusaamad seoses Kohandaja tegevusega
6. Seitse psüühilist ringi
7. Surematuse saavutamine
Kohandaja palve hingele

111. Kohandaja ja hing

1. Meel kui valikute tegemise väli
2. Hinge olemus
3. Arenev hing
4. Sisemine elu
5. Valiku pühitsemine
6. Inimese paradoks
7. Kohandaja probleem
Saatuse kaitsja ettekanne

112. Isiksuse ellujäämine

Isiksuse neliteist aspekti
1. Isiksus ja reaalsus
2. Ise
3. Surm kui nähtus
4. Kohandajad pärast surma
5. Inimese mina ellujäämine
6. Morontiamina
7. Sulandumine Kohandajaga

113. Seeravlikud saatuse kaitsjad

1. Kaitseinglid
2. Saatuse kaitsjad
3. Suhe teiste vaimumõjudega
4. Seeravite tegevusvaldkonnad
5. Seeravite hoolitsus surelike eest
6. Kaitseinglid pärast surma
7. Seeravid ja tõusutee

114. Seeravite valitsus planeedil

1. Urantia suveräänsus
2. Planeedi juhendajate kogu
3. Kohalik kindralkuberner
4. Kõigekõrgem vaatleja
Kõigekõrg asevalitseja
5. Planeedi valitsus
6. Planeeti juhendavad meisterseeravid
(1) Epohhiinglid
(2) Arenguinglid
(3) Usukaitsjad
(4) Riigielu inglid
(5) Rasside inglid
(6) Tulevikuinglid
(7) Valgustuseinglid
(8) Terviseinglid
(9) Koduseeravid
(10) Tööstuseinglid
(11) Meelelahutuseinglid
(12) Üleinimliku hoolekande inglid
7. Saatuse reservkorpus

115. Ülim Olend

1. Arusaamapiiride suhtelisus
2. Ülimuslikkuse absoluutne alus
3. Algne, tegelik ja potentsiaalne
4. Ülima reaalsuse allikad
5. Ülima suhe Paradiisi-Kolmsusega
6. Ülima suhe kolmikliitudega
7. Ülima olemus

116. Kõikvõimas Ülim

1. Ülim meel
Kosmiline meel
2. Kõikvõimas ja Seitsmekordne Jumal
3. Kõikvõimas ja Paradiisi-Jumalus
4. Kõikvõimas ja Ülimad Loojad
5. Kõikvõimas ja Seitsmekordsed ülevaatajad
Tasakaalu küsimus
6. Vaimu ülemvõim
7. Suuruniversumi elav organism

117. Ülim Jumal

1. Ülima Olendi olemus
2. Arengulise kasvu allikas
Loodud-olendite kolmsustatud pojad ja kasv
3. Ülima tähendus universumi loodud-olendite jaoks
4. Piiritletud Jumal
Kosmiline kõlblus on ülim
5. Loodu ülemhing
Lõpetanute transtsendeerumine
Inimese arengu vastukajad
6. Ülima otsinguil
7. Ülima tulevik

118. Ülim ja Viimane — aeg ja ruum

1. Aeg ja igavik
Kogemuslikud (subjektiivsed) ajaühikud
2. Kõikjalolek ja kõikjale jõudmine
3. Aegruumilised suhted
Tõde ja fakt
Ruum ja vorm
4. Esmane ja teisene põhjuslik seos
5. Kõikvõimsus ja koosvõimalikkus
6. Kõikvõimsus ja kõikeloovus
7. Kõiketeadmine ja ettemääratus
8. Juhtimine ja ülemjuhtimine
Arengu juhtija ajas
9. Universumi mehhanismid
10. Ettehoolduse funktsioonid

119. Kristus Miikaeli annetumised

1. Esimene annetumine
2. Teine annetumine
3. Kolmas annetumine
4. Neljas annetumine
5. Viies annetumine
6. Kuues annetumine
7. Seitsmes ja viimane annetumine
8. Miikaeli annetumisjärgne staatus

IV OSA.
Jeesuse elu ja õpetused

120. Miikaeli annetumine Urantial

1. Seitsmes annetumisülesanne
2. Annetumispiirangud
3. Muud nõuanded ja soovitused
4. Kehastumine — kahe tegemine üheks

121. Miikaeli annetumise aeg

1. Õhtumaa esimesel sajandil pärast Kristust
2. Juudi rahvas
3. Paganate hulgas
4. Paganlik filosoofia
(1) Epikuurlased
(2) Stoikud
(3) Küünikud
(4) Skeptikud
5. Paganlikud religioonid
Müsteeriumreligioonid
6. Heebrea religioon
7. Juudid ja paganad
8. Varem koostatud kirjalikud allikad
(1) Markuse evangeelium
(2) Matteuse evangeelium
(3) Luuka evangeelium
(4) Johannese evangeelium
Märkus

122. Jeesuse sünd ja imikuiga

1. Joosep ja Maarja
2. Gabriel ilmub Eliisabetile
3. Gabrieli teade Maarjale
4. Joosepi unenägu
Taaveti koda”
5. Jeesuse maised vanemad
6. Kodu Naatsaretis
7. Reis Petlemma
8. Jeesuse sünd
Legend karjus
Kolm Uuri preestrit
Petlemma täht
9. Jeesus viiakse templisse
10. Herodes tegutseb
Põgenemine Egiptusse

123. Jeesuse varane lapseiga

Viibimine Egiptuses
1. Tagasi Naatsaretis
Jeesuse neljas eluaasta
2. Viies eluaasta (2. a eKr)
Laste kasvatamine
3. Kuuenda eluaasta sündmused (1. a eKr)
4. Seitsmes eluaasta (1. a pKr)
Ainelised õnnetused
5. Koolipäevad Naatsaretis
6. Tema kaheksas eluaasta (2. a pKr)

124. Jeesuse hilisem lapseiga

1. Jeesuse üheksas eluaasta (3. a pKr)
Pilt põrandal
Galilea kliima
2. Kümnes eluaasta (4. a pKr)
Müürsepa poeg Jaakob
3. Üheteistkümnes eluaasta (5. a pKr)
Skythopolise episood
4. Kaheteistkümnes eluaasta (6. a pKr)
Isiklik moraalsus ja ustavus rühmale
5. Tema kolmeteistkümnes eluaasta (7. a pKr)
6. Reis Jeruusalemma
Maarja, Marta ja Laatsarus

125. Jeesus Jeruusalemmas

1. Jeesus tutvub templiga
2. Jeesus ja paasapüha
3. Joosepi ja Maarja lahkumine
4. Esimene ja teine päev templis
5. Kolmas päev templis
6. Neljas päev templis

126. Kaks otsustavat aastat

1. Tema neljateistkümnes eluaasta (8. a pKr)
2. Joosepi surm
3. Viieteistkümnes eluaasta (9. a pKr)
Meie Isa palve päritolu
Inimese Poeg
Kes on messias?
4. Esimene jutlus sünagoogis
5. Rahalised raskused

127. Noorusaastad

1. Kuueteistkümnes eluaasta (10. a pKr)
2. Seitsmeteistkümnes eluaasta (11. a pKr)
Seloodi episood
3. Kaheksateistkümnes eluaasta (12. a pKr)
Jaakobusega paasapühal
Eliisabeti ja Johannese külaskäik
Aamose surm
4. Üheksateistkümnes eluaasta (13. a pKr)
Laste kasvatamine
5. Esra tütar Rebeka
6. Tema kahekümnes eluaasta (14. a pKr)
Paasapüha-külaskäik Jeruusalemma

128. Jeesus noore mehe eas

1. Kahekümne esimene eluaasta (15. a pKr)
Süvenev teadlikkus jumalikkusest
Joosepiga paasapühal
2. Kahekümne teine eluaasta (16. a pKr)
Sepana Sepphorises
3. Kahekümne kolmas eluaasta (17. a pKr)
Siimoniga paasapühal
Jeesus kohtub Stefanosega
4. Damaskuse episood
5. Kahekümne neljas eluaasta (18. a pKr)
Aleksandrialaste ettepanek
6. Kahekümne viies eluaasta (19. a pKr)
Juudaga paasapühal
„Onu Joosua, räägi meile üks jutt”
7. Kahekümne kuues eluaasta (20. a pKr)
Jaakobuse abielu
Mirjami abielu
Jaakobus Joosepi perekonna peana

129. Jeesuse hilisem elu täiskasvanuna

1. Kahekümne seitsmes eluaasta (21. a pKr)
Sebedeus Kapernaumast
Jeesus paadiehitajana
2. Kahekümne kaheksas eluaasta (22. a pKr)
Jeesus külastab Jeruusalemma
Kohtumine Gonodi ja Ganidiga
3. Kahekümne üheksas eluaasta (23. a pKr)
Rooma-reisi eesmärk
4. Jeesus inimesena

130. Teel Rooma

1. Joppes — kõnelus Joonast
Arutlus heast ja kurjast
2. Kaisareas
Kaupmees Mongooliast
Kreeka tööline ja Rooma ülemus
Jumala tahe ja inimese tahe
3. Aleksandrias
4. Kõnelus reaalsusest
5. Kreeta saarel
6. Kartlik noormees
7. Kartaagos. Arutlus ajast ja ruumist
8. Teel Napolisse ja Rooma
Esra, usust taganenud juut

131. Maailmausundid

1. Küünikute õpetus
2. Judaism
3. Budism
4. Hinduism
5. Zoroastrism
6. Suduanism (džainism)
7. Šintoism
8. Taoism
9. Konfutsianism
10. „Meie usund”

132. Viibimine Roomas

Mõju kolmekümne kahele usujuhile
1. Tõelised väärtused
2. Hea ja kuri
3. Tõde ja usk
4. Isiklik hoolitsus
Rooma senaatorile
Rooma sõdurile
Foorumil kõnelejale
Vaesele mehele, keda ebaõiglaselt süüdistati
5. Nõuanne rikkale
6. Ühiskonna teenimine
7. Rännakud Rooma lähikonnas
Mõtltu pagan
„Teeme ühes sinuga uue religiooni”

133. Tagasipöördumine Roomast

kastisüsteem
1. Halastus ja õiglus
2. Laevaleminek Tarentumis
Mees, kes oma naist halvasti kohtles
3. Korintoses
Sünagoogi ülem Krispus
Kaupmees Justus
Kaks avalikku naist
4. Isiklik töö Korintoses
Möldrile
Rooma tsentuuriole
Mithraismikultuse juhile
Epikuurlasest õpetajale
Kreeka ettevõtjale
Rooma kohtunikule
Kreeka kõrtsindale
Hiina kaupmehele
Rändurile Britanniast
Põgenevale poisile
Süüdimõistetud kurjategijale
5. Ateenas — arutlus teadusest
6. Efesoses — arutlus hingest
7. Viibimine Küprosel — arutlus meelest
8. Antiookias
9. Mesopotaamias

134. Üleminekuaastad

1. Kolmekümnes eluaasta (24. a pKr)
Tagasipöördumine Naatsaretti
Siimoni abielu, Juuda abielu
2. Karavanireis Kaspia mere äärde
3. Urmia loengud
4. Suveräänsus — jumalik ja inimlik
5. Poliitiline suveräänsus
6. Seadus, vabadus ja suveräänsus
7. Kolmekümne esimene eluaasta (25. a pKr)
Rännakud üksinda
8. Viibimine Hermoni mäel
Luciferi mässu lõpp
Nebadoni suveräänsus
9. Ooteaeg
Johannesega Jeruusalemmas
Tööl Sebedeuse paadikojas

135. Ristija Johannes

1. Johannesest saab nasariit
2. Sakariase surm
3. Karjuseelu
4. Eliisabeti surm
5. Jumalariik
6. Johannes alustab kuulutamist
7. Johannes rändab põhja suunas
8. Jeesuse ja Johannese kohtumine
Jeesuse ristimine
9. Nelikümmend päeva jutlustamist
10. Johannes rändab lõuna poole
11. Johannes vanglas
12. Ristija Johannese surm

136. Ristimine ja nelikümmend päeva

1. Käsitused oodatud messiast
2. Jeesuse ristimine
3. Nelikümmend päeva
Nõupidamine Gabrieliga
Universumi suveräänsuse saavutamine
4. Avaliku töö plaanid
Isa tee
5. Esimene suur otsus
Isikustatud Kohandaja juhtimas
Kohandaja sõltumatus ajast
6. Teine otsus
Loomuliku maise elu rada
7. Kolmas otsus
Allumine loodusseadustele
8. Neljas otsus
Keeldumine kompromissist kurjaga
9. Viies otsus
Taaveti trooni tagasilükkamine
10. Kuues otsus
„Ma täidan oma Isa tahet.”

137. Galileas veedetud aeg

1. Esimese nelja apostli väljavalimine
Andreas ja Peetrus
Jaakobus ja Johannes
2. Filippuse ja Naatanaeli väljavalimine
3. Külaskäik Kapernauma
4. Kaana pulm
5. Tagasi Kapernaumas
6. Sabatipäeva sündmused
7. Neli kuud õppimist
8. Jutlus taevariigist

138. Taevariigi sõnumitoojate koolitus

1. Viimased õpetussõnad
2. Kuue väljavalimine
3. Matteuse ja Siimoni kutsumine
Mitte õiged, vaid patused
4. Kaksikute kutsumine
5. Toomase ja Juuda kutsumine
6. Nädal pingelist koolitust
7. Veel üks pettumus
8. Kaheteistkümne esimene töö
9. Viis kuud järelekatsumist
10. Kaheteistkümne töökorraldus

139. Kaksteist apostlit

1. Andreas, esimene väljavalitu
2. Siimon Peetrus
3. Jaakobus Sebedeus
4. Johannes Sebedeus
5. Uudishimulik Filippus
6. Aus Naatanael
7. Matteus Leevi
8. Toomas Didymos
9. ja 10. Jaakobus ja Juudas Alfeus
11. Seloot Siimon
12. Juudas Iskariot

140. Kaheteistkümne apostli ametissepühitsemine

1. Esialgsed õpetused
2. Ametissepühitsemine
3. Pühitsusjutlus
Mäejutlus
4. Teie olete maa sool
5. Isa- ja vennaarmastus
Õndsad on vaimus vaesed — alandlikud…
Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele…
Õndsad on tasased…
Õndsad on puhtad südamelt…
Õndsad on kurvad…
Õndsad on halastajad…
Õndsad on rahutegijad…
Õndsad on need, keda taga kiusatakse…
6. Ametissepühitsemise päeva õhtu
„Ma vaatan tegudest kaugle…”
Abielulahutusest
Õiglus ja arm
„Neil on hea magada — ära sega neid.”
7. Pühitsemisele järgnenud nädal
8. Neljapäeva õhtupoolik järvel
(1) Isa tahte täitmine
(2) Suhtumine poliitikasse
(3) lik hoiak
(4) Suhtumine majandusse
(5) Isiklik religioon
9. Õnnistamispäev
10. Õhtupoolik pärast õnnistamist

141. Avaliku töö algus

1. Lahkumine Galileast
2. Jumala seadus ja Isa tahe
3. Viibimine Amatuses
Jeesuse iseloom
Jeesuse välimus
4. Õpetus Isast
Haigete eest hoolitsemine
5. Vaimne ühtsus
6. Viimane nädal Amatuses
Pärslane Teherma
7. Betaanias, teispool Jordanit
Õpetus taevariigist
Pääsemine usu kaudu, vabadus tõe kaudu
8. Töö Jeerikos
9. Jeruusalemma minek

142. Paasapüha Jeruusalemmas

Külaskäik Hannase juurde
1. Õpetustöö templis
2. Jumala viha
Jaakob Kreetalt
3. Arusaam Jumalast
Heebrealaste kuus arusaama Jumalast
Varasd kümme käsku
4. Flavius ja Kreeka kultuur
5. Jutlus kindlast usust
6. Nikodeemose külaskäik
7. Õppetund perekonnast
8. Juudamaa lõunaosas
Laager Ketsni aias

143. Teekond läbi Samaaria

1. Jutlustamine Arhelaisis
„Nad tegid meie sõnumit maha.”
„Kas teie näite nõrkadena?”
2. Enesevalitsemise õppetund
3. Meelelahutus ja puhkus
Kolm päeva Sartaba mäel
4. Juudid ja samaarlased
5. Naine Sühharist
6. Samaarlaste usuline ärkamine
Laagris Gerisimi mäel
7. Õpetused palvest ja palveldamisest

144. Gilboas ja Dekapolis

1. Laager Gilboas
2. Jutlus palvest
3. Uskuja palve
4. Veel palvest
5. Muud palvevormid
Seitse palvet teis maailmadest
6. Nõupidamine Johannese apostlitega
7. Dekapolise linnades
8. Laagris Pella lähistel
„…öelge Johannesele, et teda pole unustatud.”
9. Ristija Johannese surm

145. Neli sündmusrohket päeva Kapernaumas

Vestlus Rutiga
1. Kalasaak
2. Pärastlõuna sünagoogis
Usk on isiklik kogemus
Noor langetõbine
Siimon Peetruse ämm
3. Tervendamine päikeseloojangul
4. Sama päeva õhtu
5. Pühapäeva varahommik

146. Esimene jutlustamisreis Galileas

1. Jutlustamine Rimmonis
2. Jotapatas
Palve, ja palveldamine
Õiglus ja arm
Palve ja isiklik püüd
Eetiline palve
3. Peatus Raamas
Usk, teadus ja filosoofia
Tõe kinnitamine
Külaskäik Sebuloni
4. Jireonis esitatud evangeelium
Töö kaevandustes
Pidalitõbise mehe ravimine
5. Tagasi Kaanas
Silmapaistev kodanik Tiitus
6. Nain ja lesknaise poeg
7. Een-Dooris

147. Vahepealne Jeruusalemma külastamine

1. Väeülema teener
2. Reis Jeruusalemma
Lahkumine Johannese apostli
3. Betesda tiigi ääres
4. Elureegel
Naatanaeli küsimus kuldreegli kohta
5. Külas variser Siimonil
Mõistujutt rahalaenajast
lik seisund ja areng
6. Tagasipöördumine Kapernauma
Kuus nuhki
„Sabat on loodud inimese jaoks…”
7. Tagasi Kapernaumas
8. Vaimse headuse püha

148. Evangelistide koolitamine Betsaidas

1. Uus prohvetite kool
2. Betsaida haigla
3. Isa ülesandeid täitmas
4. Pahe, patt ja kurjus
5. Kannatamise eesmärk
6. Vääritimõistetud kannatus — arutlus Iiobi üle
7. Kuivanud käega mees
8. Viimane nädal Betsaidas
Kirmet Bagdadist
9. Halvatu tervendamine
Kolme nuhi ristimine

149. Teine jutlustamisreis

Taaveti teabetalitus
1. Jeesuse kuulsuse kasv
Tervendamisilmingud
2. Rahva suhtumine
Varae kaks viga
Jeesuse kuulsus tervendajana
Jeesus tunnistab naiste võrdõiguslikkust
T isiksuse võlu
3. Usujuhtide vaenulikkus
4. Edenemine jutlustamisreisil
Kommentaarid viha kohta
Tasakaalustatud loomus
5. Õppetund rahulolust
6. „Issanda kartus”
7. Tagasipöördumine Betsaidasse

150. Kolmas jutlustamisreis

1. Naisevangelistide rühm
2. Peatus Magdalas
3. Sabat Tibeerias
Jutlus maagiast ja ebausust
4. Apostleid kahekaupa lähetamine
5. Mida ma pean tegema, et saada päästetud?
6. Õhtused õppetunnid
7. Viibimine Naatsaretis
8. Sabatiteenistus
9. Naatsaret hülgab Jeesuse

151. Vahepeatus ja õpetamine rannal

1. Mõistujutt külvajast
2. Mõistujutu tõlgendamine
3. Veel mõistujuttudest
4. Veel mõistujutte järve kaldal
5. Külaskäik Keresasse
Torm järvel
6. Keresa vaimuhaige

152. Kapernauma kriisini viinud sündmused

Veroonika Filippuse Kaisareast
1. Jairuse majas
2. Viie tuhande söötmine
3. Kuningaks tegemise episood
4. Siimon Peetruse öine nägemus
5. Tagasi Betsaidas
6. Geneetsaretis
Täiendavalt mõistujutust külvaja kohta
7. Jeruusalemmas

153. Kapernauma kriis

1. Olukorra kujunemine
2. Murranguline jutlus
„Mina olen elu leib”
3. Jutlusele järgnenud kohtumine
4. Viimased sõnad sünagoogis
Kurjast vaimust vaevatud poiss
„Kuidas võib Saatan välja ajada Saatanat?”
5. Laupäeva õhtu
Kõhklevad pooldajad pagevad

154. Viimased päevad Kapernaumas

1. Nõupidamisnädal
2. Puhkusenädal
Sünagoogide sulgemine
3. Teine Tibeerias toimunud nõupidamine
4. Laupäeva õhtu Kapernaumas
„Mida teha Jeesusega?”
5. Sündmusterikas pühapäevahommik
6. Jeesuse perekond saabub
7. Kiire põgenemine

155. Põgenemine läbi Põhja-Galilea

1. Miks on paganad raevutsevad?
2. Evangelistid Korasinis
3. Filippuse Kaisareas
Tõde ja usutunnistus
Usutavade päritolu
4. Teel Foiniikiasse
5. Jutlus tõelisest religioonist
6. Teine jutlus religioonist

156. Viibimine Tüüroses ja Siidonis

1. Süüria naine
2. Õpetamine Siidonis
„See maailm on vaid sild…”
3. Teekond rannikut mööda põhja poole
4. Tüüroses
5. Jeesuse õpetused Tüüroses
Mõistujutt rumalast puusepast
Kiusatus ja inimese olemus
Ainelise edu eeltingimused
Vaimne elu ja eneseaustus
Ideaalid ja ideed
Takt, võlu ja tarkus
6. Tagasipöördumine Foiniikiast
Juudi juhtide suhtumine

157. Filippuse Kaisareas

Jeesus püüab kohtuda oma perekonnaga
1. Templi maksukoguja
„kala, kellel oli seekel suus.”
2. Betsaida-Juliases
3. Peetruse tunnistus
„Kes ma nende arvates olen?”
4. Keskustelu taevariigist
5. Uus käsitus
6. Järgmine pärastlõuna
Jeesuse elu neli staadiumi
Uued autoriteetsed avaldused
7. Andrease nõupidamine

158. Muutmise mägi

1. Muutmine
2. Mäest allatulek
3. Muutmise tähendus
4. Langetõbine poiss
Jaakobus Saafedist
5. Jeesus tervendab poisi
„Issand, ma usun, palun aita mind mu uskmatuses.”
6. Celsuse aias
7. Peetruse protest
8. Peetruse kojas

159. Reis Dekapolisesse

1. Jutlus andeksandmisest
„Mitu korda võib mu vend minu vastu pattu teha?”
Mõistujutt arvepidamisest teenritega
Isikliku kohtumõistmise ohud
2. Võõras jutlustaja
3. Õpetused õpetajatele ja uskujatele
4. Vestlus Naatanaeliga
„Mis on pühakirjades tõde?”
5. Jeesuse usu positiivne olemus
„…kanda koormat veel ühe versta.”
6. Tagasipöördumine Magadani

160. Rodan Aleksandriast

1. Rodani kreeka filosoofia
Inimelu kolme suurt ajet
Probleemide lahendamine ja palveldav meditatsioon
Eelarvamus ja tõe äratundmine
2. Elamiskunst
Sõpruse ühiskonnastav väärtus
Abielu suur väärtus
3. Küpsuse ahvatlused
4. Küpsuse tasakaal
Ajaliku elu alused
Ainelise edu tingimused
Ebaõnne tähendus
5. Ideaalne religioon
Mis on religioon?
Idee Jumalast ja Jumala ideaal
Isa on lõplik väärtus
„Ent kas me oleme valmis maksma…?”

161. Edasised arutelud Rodaniga

1. Jumal kui isiksus
Naatanaeli viis seisukohta
2. Jeesuse jumalik olemus
Naatanaeli ja Tooma arutelu
3. Jeesuse inimlik ja jumalik meel
Keskteeliste seisukohad

162. Lehtmajadepüha

„Meister, palun luba meil taevast tuli alla kutsuda…”
1. Jeruusalemma külastamise ohud
2. Esimene templivestlus
Suurkohtu ametnik Eber
3. Abielurikkumiselt tabatud naine
4. Lehtmajadepüha
5. Jutlus maailma valgusest
6. Arutlus eluveest
7. Arutlus vaimsest vabadusest
8. Vestlus Marta ja Maarjaga
9. Koos Abneriga Petlemmas

163. Seitsmekümne ametissepühitsemine Magadanis

1. Seitsmekümne ametissepühitsemine
Lõikus on rikkalik, kuid töötegijaid on vähe
2. Rikas noormees ja teised
Rikkus ja jõukusearmastus
3. Arutelu jõukusest
Mõistujutt töölis viinamäel
4. Hüvastijätt seitsmekümnega
Jeesuse õpetused
Peetruse ametissepühitsemisjutlus
5. Laagri üleviimine Pellasse
6. Seitsmekümne tagasipöördumine
7. Ettevalmistused viimaseks misjoniks

164. Templipühitsuse pühal

1. Lugu halastajast samaaarlasest
2. Jeruusalemmas
3. Pimeda kerjuse tervendamine
4. Joosija Suurkohtu ees
5. Õpetamine Saalomoni eeskojas

165. Perea jutlustamisretke algus

1. Pella laagris
2. Jutlus heast karjasest
3. Sabatipäeva jutlus Pellas
„Hoiduge variseride haputaigna eest…”
„…Kaitseseeravitel on iga teie juuksekarvgi loetud.”
4. Päranduse jagamine
Mõistujutt rumalast rikkast mehest
„kus on teie aare, seal on ka teie süda.”
„mis kasu on sul sellest, kui sa võidad kogu maailma, aga kaotad oma hinge?”
5. Kõnelused apostlitega rikkusest
„Pange tähele, kuidas liiliad kasvavad…”
6. Vastus Peetruse küsimusele

166. Viimane külaskäik Põhja-Pereasse

1. Variserid Ragabas
Tseremoniaalne kätepesemine
2. Kümme pidalitõbist
3. Jutlus Gerasas
Sirge ja kitsas tee
Paljud, kes on esimesed, saavad viimasteks
„ma seisan inimsüdamete uksel ja koputan…”
4. Õpetus õnnetustest
5. Filadelfia kogudus
Abneri hilisem tegevus ja surm

167. Külaskäik Filadelfiasse

1. Hommikueine variseridega
Uskuja tervendamine
„…ärge istuge aukohale…”
2. Mõistujutt suurest õhtusöömaajast
3. Jõuetusevaimuga naine
4. Teade Betaaniast
5. Teel Betaaniasse
Variser ja tölner
Õpetus abielust
6. Väikeste laste õnnistamine
Ilu kui palveldamisele kaasaaitaja
7. Vestlus inglitest

168. Laatsaruse surnuist äratamine

„Mina olen ülestõusmine ja elu…”
1. Laatsaruse haua juures
2. Laatsaruse surnuist äratamine
3. Suurkohtu koosolek
„Parem surgu üks inimene…”
4. Vastus palvele
5. Mis sai Laatsarusest

169. Viimased õpetused Pellas

Suurkohtu süüdistused Jeesuse vastu
1. Mõistujutt kadunud pojast
2. Mõistujutt kavalast majapidajast
3. Rikas mees ja kerjus
4. Isa ja tema taevariik
Jeesus oli Jumala elav ilmutus
Elohim ja Jahve

170. Taevariik

1. Arusaamad taevariigist
2. Jeesuse käsitus taevariigist
Patt ja andeksandmine
3. Suhe õiglase meelega
4. Jeesuse õpetused taevariigist
5. Hilisemad taevariigi ideed
Sotsiaalne vennaskond ja vaimne vennaskond
Uus ja suurem Ristija Johannes
Ristiusk ja Jeesuse evangeelium

171. Teel Jeruusalemma

„…et sa annad minu poegadele enda juures auväärsed kohad…”
1. Lahkumine Pellast
Taavet Sebedeuse hilisem elu
Antiookia ja Filadelfia
2. Kulude arvestamisest
3. Reis Pereasse
Hüvastijätt Abneriga
4. Õpetamine Liviases
Peetrus, Siimon ja sada mõõka
Hoiatus sõbralike variseride eest
5. Pime mees Jeerikos
6. Külaskäik Sakkeuse juurde
7. „Kui Jeesus möödus”
8. Mõistujutt naeladest
Naatanaeli tõlgendus mõistujutust

172. Jeruusalemma minek

1. Sabatipäev Betaanias
Maarja võiab Jeesuse jalgu
Jeesus noomib Juudast
2. Pühapäeva hommik koos apostlitega
3. Teeleasumine Jeruusalemma
4. Templi lähedal
Lesknaise veering
5. Apostlite suhtumine

173. Esmaspäev Jeruusalemmas

1. Templi puhastamine
2. Meistri volituste ründamine
„Kas Johannes sai oma volitused taevast või inimestelt?”
3. Mõistujutt kahest pojast
4. Mõistujutt võõrsil viibivast isandast
Kivi, mille ehitajad kõrvale heitsid
5. Mõistujutt pulmapeost
„Hävitage see tempel ja ma ehitan ta kolme päevaga üles.”

174. Teisipäeva hommik templis

Isiklikud tervitused kaheteistkümnele apostlile
1. Jumalik andestus
2. Juudi valitsejate küsimused
Kas keisrile andami maksmine on seaduslik?
3. Saduserid ja ülestõusmine
4. Suur käsk
Vabastaja, kelle poeg ta on?
5. Teadmishimulised kreeklased
„…kui nisutera ei lange mulda ega sure…”
„…kui mind maa peal teie elu ajal ülendatakse…”

175. Viimane jutlus templis

1. Jutlus
„Põlvest põlve oleme saatnud oma prohveteid…”
„…see, kes tahab olla teie seast suurim…”
„Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjateenrid!”
„…te puhastate karika ja liua ülihoolikalt väljastpoolt…”
„Ja nüüd jätan ma teiega hüvasti.”
2. Üksikute juutide olukord
3. Suurkohtu saatuslik istung
4. Olukord Jeruusalemmas
Juudase lõplik otsus

176. Teisipäeva õhtupoolik Õlimäel

1. Jeruusalemma hävitamine
2. Meistri teine tulemine
Matteuse evangeeliumis sisalduv kirjeldus
3. Edasine arutelu laagris
Mõistujutt talentidest
„Jätkake seda kuni minu tulekuni.”
Kommentaarid elava tõe kasvust
4. Miikaeli tagasitulek

177. Kolmapäev — puhkepäev

1. Üks päev kahekesi Jumalaga
Johannes Markus ja toidukorv
2. Lapsepõlv kodus
3. Päev laagris
4. Juudas ja ülempreestrid
5. Viimane koosviibimine
Ärge laske end petta rahvahulkade est

178. Viimane päev laagris

1. Kõnelus pojaseisusest ja kodanikuseisusest
Õppige ol usklikud ka külluse sees
Ärge kiusake ingleid, kes valvavad teie üle
2. Pärast keskpäevast einet
Taavet võtab Juudaselt kogu raha
Ettevalmistused viimseks õhtusöömaajaks
3. Teel õhtusöömaajale

179. Viimne õhtusöömaaeg

1. Parema koha soovimine
2. Õhtusöömaaja algus
3. Apostlite jalgade pesemine
4. Viimased sõnad äraandjale
5. Mälestusõhtusöömaaja sisseseadmine

180. Hüvastijätujutlus

1. Uus käsk
„…armastage üksteist nii, nagu mina olen teid armastanud.”
2. Viinapuu ja selle oksad
3. Maailma vaenulikkus
„Ärge kandke muret oma südames.”
„Meister, näita meile Isa…”
4. Tõotatud abiline
5. Tõe Vaim
Kommentaarid kuldreeglile
6. Lahkumise vajalikkus

181. Viimased manitsused ja hoiatused

1. Viimased lohutussõnad
„annan teile igaühele kõike, mida te tahate vastu võtta…”
„Ärgu olgu teie südames muret…”
2. Isiklikud hüvastijätumanitsused

182. Ketsemanis

1. Viimane ühispalve
Jeesus laiendab Jumala nime ilmutust
2. Viimane tund enne äraandmist
Sõnumitooja läkitamine Abneri juurde
Taavet Sebedeuse hüvastijätt
3. Üksinda Ketsemanis
Vaim on valmis, aga liha on nõder

183. Jeesuse äraandmine ja vahistamine

1. Isa tahe
2. Juudas linnas
3. Meistri vahistamine
4. Arutelu oliivipressi juures
5. Teel ülempreestri lossi

184. Suurkohtu ees

1. Hannas kuulab Jeesust üle
2. Peetrus lossiõues
3. Suurkohtu ees
4. Alandamise tund
Inimese uus ilmutus Jumalale
5. Teine kohtuistung

185. Kohtupidamine Pilatuse ees

1. Pontius Pilatus
2. Jeesus ilmub Pilatuse ette
Suurkohtu kirjalikud süüdistused
3. Pilatus kuulab Jeesuse isiklikult üle
4. Jeesus Herodese ees
5. Jeesus pöördub tagasi Pilatuse juurde
6. Pilatuse viimane katse
Jeesuse piitsutamine
„Ennäe inimest!”
7. Pilatuse viimane küsitlus
8. Pilatuse traagiline alistumine

186. Vahetult enne ristilöömist

Jeesuse perekond Betaanias
1. Juudas Iskarioti lõpp
Kolmkümmend hõbeseeklit
2. Meistri suhtumine
„Pilatus Jeesuse kohtu ees”
„Ennäe Jumalat ja inimest!”
3. Usaldusväärne Taavet Sebedeus
4. Ettevalmistused ristilöömiseks
5. Jeesuse surma seos paasapühaga

187. Ristilöömine

1. Kolgata teel
„Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast…”
Siimon Küreenest
2. Ristilöömine
3. Ristilöömise pealtnägijad
4. Röövel ristil
Jeesus annab Johannesele ülesande
5. Viimne tund ristil
6. Pärast ristilöömist

188. Hauasoleku aeg

Joosep ja Nikodeemos Pilatuse ees
1. Jeesuse matmine
2. Haua valvamine
3. Sabatipäeval
Mille Jeesus oma Isa kätte usaldas?
Jeesuse isiksuse staatus
4. Ristisurma tähendus
5. Risti õppetunnid

189. Ülestõusmine

1. Üleminek morontiasse
2. Jeesuse aineline keha
3. Ülestõusmine usulise elukorralduse lõpus
Isikustatud Kohandaja lahkumine
4. Tühja haua leidmine
Viis naist
Jeesus ilmub Maarja Magdaleenale
5. Peetrus ja Johannes haua juures
Teine ilmumine Maarja Magdaleenale

190. Jeesuse morontiailmumised

1. Ülestõusmise kuulutajad
2. Jeesuse ilmumine Betaanias
Ilmumine oma vennale Jaakobusele
Ilmumine oma maisele perekonnale
3. Joosepi majas
4. Ilmumine kreeklastele
5. Jalutuskäik kahe vennaga

191. Ilmumised apostlitele ja teistele juhtidele

Üksikute apostlite reageering
1. Ilmumine Peetrusele
2. Esimene ilmumine apostlitele
3. Koos morontiaolenditega
Morontia-arenemise astmed
4. Kümnes ilmumine (Filadelfias)
5. Teine ilmumine apostlitele
„Õndsad on need, kes tulevastel aegadel…”
6. Ilmumine Aleksandrias

192. Ilmumised Galileas

1. Ilmumine järve ääres
„Mehed, kas püüdsite midagi?”
2. Kahekaupa peetud jutuajamised apostlitega
3. Ametissepühitsemise mäel
4. Kogunemine järve ääres

193. Viimased ilmumised ja taevaminek

Kuueteistkümnes ilmumine (Nikodeemose õuel)
1. Ilmumine Sühharis
2. Ilmumine Foiniikias
3. Viimane ilmumine Jeruusalemmas
4. Juuda languse põhjused
5. Meistri taevassetõusmine
6. Peetrus kutsub kokku koosoleku

194. Tõe Vaimu annetamine

Uus evangeelium Jeesusest
1. Nelipühijutlus
2. Nelipühade tähendus
Tõe Vaimu ülesanne
Kolmekordne vaimne annetus inimesele
Seitse kõrgt vaimset mõju
3. Mis juhtus nelipühade ajal
4. Kristliku kiriku algus

195. Pärast nelipühi

Ristiusu võidukäigu põhjused õhtumaades
Varakristlikud kompromissid
1. Kreeklaste mõju
2. Rooma mõju
3. Rooma impeeriumi võimu all
4. Euroopa pimeduseajad
5. Tänapäeva probleem
6. Materialism
7. Materialismi haavatavus
8. Ilmalik totalitarism
9. Ristiusu probleem
10. Tulevik

196. Jeesuse usk

Jeesuse elav usk Jumalasse
„Otsige kõigepealt taevariiki.”
Miks sa nimetad mind heaks?”
Mida tähendas palve Jeesusele
Jeesuse lapselik usk Jumalasse
1. Jeesus kui inimene
2. Jeesuse religioon
Religioon Jeesusest
Usk kui isiklik kogemus
3. Religiooni ülimuslikkus
Fakt, idee ja suhe
Mõistus, tarkus ja usk
Asi, tähendus ja väärtus
Kui inimeses ei elaks jumalikku armastajat…
Moraal ja religioon
Isa on elav armastus…