Nõmme, Tallinna uudised

Tule kaasa mõtlema linna arengusuundade teemal!

Autor: Nõmme Sõnumid

Sel kevadel toimub linlasi kaasav töötubade seeria «Tallinna tulevik 2021+». Ärksad nõmmekad on oodatud kaasa mõtlema Nõmme ja kogu Tallinna tuleviku üle 21. mail kella 17–20 Nõmme Maja (Valdeku 13) aulasse.

Arutelu aluseks on Tallinna strateegiaüksuse eestvedamisel koostatav Tallinna uus arengukava, mille järgi kujundatakse Tallinna 2021. aastast alates. Töötubades arutatakse linna arengusuundi ning oodatakse tagasisidet arengukava kavandile.

Töötoas arutatavad fookusteemad

Arutelu aluseks on Tallinna linna koostatud Tallinna arengukava 2021+ kavand, millega saab tutvuda kodulehel www.tallinn.ee/strateegia. Teemad on järgmised.

 • Kuidas peaks linn suunama liikuvust? 
 • Millised võiksid olla alternatiivsed liikumisvõimalused linnas autokasutuse vähendamiseks?
 • Kuidas mõjutada liikumisviiside mitmekesistumist?
 • Kuidas suurendada liiklusturvalisust kõigile, ka lastele (näiteks linnaruumi kujundamise kaudu)? Kuidas luua turvalised rattateekonnad ja rattaparklad?
 • Milline peaks olema tuleviku ühistransport?
 • Ühe kesklinnaga vs. mitme keskusega linn.
 • Milline peaks Tallinn olema, et inimesed ei läheks kõrvalvaldadesse elama?
 • Kuidas suunata elamispinna kasvu – kas ehitame välja kesklinna või arendame teisi linnaosasid?
 • Kuidas peaks linn suunama aedlinna ühist avalikku ruumi? 
 • Milliseid kooskäimise ja tegutsemise kohti oleks kohalikule kogukonnale vaja?
 • Milline on äge ja kõigile kasutatav avalik ruum (sh linnaväljakud, rohealad)?
 • Kuidas peaks pöörama tähelepanu peresõbralikkusele (nii eluasemed kui elukeskkond tervikuna) sinu linnaosas?
 • Kuidas suurendada kõigi elanike aktiivset liikumist?
 • Milline on sinu jaoks mugav argipäev?
 • Kui kaugel peaksid sinust olema avalikud teenused, sh pood, lasteaed, kool, raamatukogu ning sotsiaalteenused? Kuidas saab linn siin kaasa aidata?

Registreeru hiljemalt 17. maiks: www.tallinn.ee/strateegia.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: