Nõmme, Tallinna uudised

Tule kaasa mõtlema linna arengusuundade teemal!

r: Sõnumid

Sel kevadel toimub linlasi kaasav töötubade seeria «a tulevik +». Ärksad nõmmekad on oodatud kaasa mõtl ja kogu a tuleviku üle 21. mail kella 17–20 Maja (Valdeku 13) aulasse.

Arutelu aluseks on a strateegiaüksuse eestvedamisel koostatav a uus arengukava, mille järgi kujundatakse a . aastast alates. Töötubades arutatakse linna arengusuundi ning oodatakse tagasisidet arengukava kavandile.

Töötoas arutatavad fookusted

Arutelu aluseks on a linna koostatud a arengukava + kavand, millega saab tutvuda kodulehel www.tallinn.ee/strateegia. Ted on järgmised.

 • Millised võiksid olla altetiivsed liikumisvõimalused linnas autokasutuse vähendamiseks?
 • Kuidas mõjutada liikumisviiside mitmekesistumist?
 • Kuidas suurendada liiklusturvalisust kõigile, ka lastele (näiteks linnaruumi kujundamise kaudu)? Kuidas luua turvalised rattateekonnad ja rattaparklad?
 • Milline peaks ol tuleviku ühistransport?
 • Ühe kesklinnaga vs. mitme keskusega linn.
 • Milline peaks ol, et inimesed ei läheks kõrvalvaldadesse elama?
 • Kuidas suunata elamispinna kasvu – kas ehitame välja kesklinna või arendame teisi linnaosasid?
 • Milliseid kooskäimise ja tegutsemise kohti oleks kohalikule kogukonnale vaja?
 • Milline on äge ja kõigile kasutatav avalik ruum (sh linnaväljakud, rohealad)?
 • Kuidas peaks pöörama peresõbralikkusele (nii eluasemed kui elukeskkond tervikuna) sinu linnaosas?
 • Kuidas suurendada kõigi elanike aktiivset liikumist?
 • Milline on sinu jaoks mugav argipäev?
 • Kui kaugel peaksid sinust ol avalikud teenused, sh pood, lasteaed, , raamatukogu ning sotsiaalteenused? Kuidas saab linn siin kaasa aidata?

Registreeru hiljlt 17. maiks: www.tallinn.ee/strateegia.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: