Nõmme, Tallinna uudised

Telli tasuta pakendivedu koju

r: Meelik Samel, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

Pakendite tasuta ära andmiseks ei pea pakendikonteineri juurde min. Kortermajad saavad tellida pakendikonteineri ning eramajad pakendikotiteenuse. Tühjendus ja vedu on kõigile tasuta.
Eramajad saavad tellida
 pakendikotiteenuse.
(foto: Tootjavastutusorganisatsioon)
Milleks prügistada? Panustame ringmajandusse.

Sorteerimine on kõigi jaoks lik juba 2007. aastast, aga sellest olulisem on rahulolutunne, mida annab panus jäätmete põletuse ja ladestuse vähendamisse ning ringmajanduse elavdamisele, et juba kord kasutatud asjad saaksid uue . Keskkonnasäästlikku käitumist motiveeritakse ka rahaliselt – pakendite vedu on tasuta ning selle arvelt väheneb oluliselt tasuliselt äraveetavate olmejäätmete hulk.

Mis üldse on pakend?

Pakend on kõik, mis tuleb mingi toote ümbert, olgu selleks toiduained, hügieenitarbed, kosmeetika, elektroonika, mööbel või midagi muud.

Kuidas pakendeid koguda?

Pakendid tuleb koguda pakendikonteinerisse ja -kotti selt või läbipaistvas kilekotis. Pakend peab ol puhas.

Kui puhas on «puhas pakend»?

Puhas pakend tähendab seda, et see ei lähe ka nädalatepikkuse seismise järel hais. See tähendab, et pakendite loputamise all mõistame üldjoontes toiduainete ümbert tulevaid pakendeid. Kõik pakendid kindlasti loputamist ei vaja. Kui pakendit pole võimalik puhtaks saada, tuleb see panna olmejäätmete hulka.
! Pakendikonteinerisse ega pakendikotti ei tohi panna määrdunud pakendeid või muid jäätmeid. Sel juhul muutub terve konteineri sisu kõlbmatuks ning ringlusse võtmise asemel läheb see tavaprügi hulka.

Mis saab pakendi pärast nende eraldi sorteerimist?

Pakendijäätmed veetakse ära eraldi prügiautoga. Seejärel jõuavad need sorteerimisliinile, kus need eraldatakse vastavalt materjalidele. Materjalid pressitakse kokku ja suunatakse ringlusse.

Milliseid uusi tooteid pakendijäätme teha saab?

Ringlusse võetud plastikust saab toota uusi pakendeid, kuid ka näiteks mööblit, riideid, magamiskotte ja palju muud. Klaasi taaskasutus on eriti oluline, sest selle omadused ei kao praktiliselt kunagi. Peamiselt toodetakse ringlusse võetud klaasist uusi pudeleid (sest selle keemiline koostis erineb näiteks aknaklaasi omast), kuid ka näiteks klaaskiudu. Metalli taaskasutus jõuab välja lausa autotööstuseni.

Teenusega liitumine
http://tvo.ee/elanikele/teenuste-tellimine

Teenuse tingimused
http://tvo.ee/elanikele/eramajale
http://tvo.ee/elanikele/kortermajale

Sorteerimisjuhend
http://tvo.ee/elanikele/sorteerimisjuhend

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: