Kohus

Teise astme kohus jättis arsti süüdimõistmise jõusse

ringkonna jättis tänase otsusega muutmata Viru maakohtu eelmise aasta 29. detsembri otsuse, millega Igor Gorjatšjov (43) tunnistati arstina süüdi tegevusetusega patsiendi surma põhjustamises ettevaatamatusest.

Ringkonna leidis, et maakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: