RSS, Teadus

Teadlane selgitab, miks konnad autoteele kipuvad

Teedel, kus liiklustihedus on kümme sõidukit tunnis, hukkub 30 protsenti hariliku kärnkonna sloomadest. Teid, mille liiklustihedus on üle 60 sõiduki tunnis, enamus kahepaikseid aga ületada ei suuda, nendib alanud konnade rände valguses Ülii märgalade ökoloogia kaasprofessor Riinu Rannap.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: