Kohus

Tartu Halduskohus tühistas esialgse õiguskaitse õlitehase püstitamiseks

PSSITEADE

Haldus

04.06.

-Jõesuu Linna väljastas korraldusega nr 157 ehitusloa Auvere külas Keskterritooriumi kinnistul ENEFIT282 õlitehase püstitamiseks vastavalt OÜ EstKonsult poolt veebruaris . a koostatud „ENEFIT282 Õlitehas“ eelprojektile. Lisaks otsustas -Jõesuu Linna määrata ehitusloa kõrvaltingimuseks esitada enne ehitamise alustamist -Jõesuu Linnaele ehitusprojekti ekspertiis.

MTÜ võlu esitas Halduskohtule kaebuse -Jõesuu Linnae 27.03. korralduse nr 157 tühistamiseks koos EÕK taotlusega vaidlusaluse korralduse kehtivuse peatamiseks halduskohtumenetluse ajaks.

Kaebaja MTÜ võlu leiab, et vaidlusalune ehitusluba on vastuolus rahvusvaheliste kokkulepetega. Arvesse ei ole võetud kõiki rahvusvahelis kokkulepe tulenevaid tusi, mille täitmine ehitusloa realiseerimisel ja ENEFIT282 õlitehase rajamisel ja käitamisel võimatuks muutub. Kaebaja arvates ei võimalda ehitusluba neid täita.

Lugupidamisega

Kristi Ehrlich

pressiesindaja

Viru Maa

5302 1896

Loe otse allikast

%d bloggers like this: