RSS, Tallinna uudised

Tallinna ambitsioon on olla kvaliteetse linnaruumiga roheline maailmalinn

a linnavolikogu võttis vastu arengustrateegia „ 2035“, mis jõustub 1. jaanuaril . Dokument määrab kindlaks linna visiooni, strateegilised sihid, nende saavutamisse panustavad linna tegevusvaldkonnad ja olulisd tegevussuunad aastani 2035.

https://strateegia.tallinn.ee/.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: