Põhja-Tallinn, Tallinna uudised

Tallinn toetab linnaasutuste õppeaedu 94 000 euroga

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet arendab koostöös linna asutustega tänavu 62 õppeaeda, mida linn toetab kokku 94 000 euroga. Uusi õppeaedu rajatakse sel aastal 15.

Abilinnapea Kalle Klandorf märkis, et Tallinna linnaasutuste õppeaedade toetusprogramm sai alguse möödunud aastal, kuid õppeaedu toetati ka varem ja praeguseks tegutseb linna toel juba 92 õppeaeda. „Õppeaedu on rajanud nii lasteaiad, koolid, noortekeskused, muuseumid kui ka mitmed teised linna asutused. Kui möödunud aastal toetas linn 37 õppeaeda kokku 60 000 euroga, siis käesoleval aastal toetatakse 62 õppeaia projekti kokku juba 94 000 euroga,“ rääkis Klandorf ning lisas, et linna asutuste õppeaiad on olulised nii keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimisel kui ka linnalooduse rikastamisel. „Õppeaiad aitavad täiendada asjaosaliste teadmisi keskkonnast ja annavad ka praktilisi oskusi. Paljudes õppeaedades on esiplaanil säästlik tarbimine, taaskasutus ja mitmekülgne taimevalik – kasvatatakse laias valikus söögitaimi, kogutakse vihmavett, tegeletakse jäätmete sorteerimise ja kompostimisega ning aiandusteraapiliste tegevustega.“

Sel aastal saavad linnalt toetust 43 lasteaia, seitsme kooli, nelja noortekeskuse, kahe tugikeskuse ja muuseumi ning ühe lasteaed-põhikooli, kutsekooli, lastekodu ja raamatukogu õppeaiad.

Kõigil õppeaedadel on oma kontseptsioon ja planeeritud tegevused, arvestatud on nii asutuse vajadusi ja huvisid kui ka asukohast tingitud ruumilist eripära. Nii soovis mõni asutus alustada oma õppeaia rajamist tagasihoidlikult mõne peenrakasti ja seenepakuga, mõni aga mahuka taimekasvatus- ja kastmissüsteemil põhineva õppeaia ning mõni taimede tundmist soodustava tervendava või sensoorse aia rajamisega.

Suur-Pae lasteaias on igale rühmale planeeritud peenrakastike ja hoovi tuleb ka kasvuhoone. Kullatera lasteaed aga plaanib lisaks peenrakastidele laiendada permakultuuril põhinevat aeda, kus katsetakse erisuguste peenardega nagu kuhikpeenar, papipeenar, maasika- või ürditorn. Rõõmutarekese lasteaia õppeaias kasvatatakse palju erinevaid söögitaimi, mulla taastootmiseks tegeletakse kompostimisega, katsetatakse talikülviga ning rajatakse kasvuhoone. Vormsi lasteaia õppeaias kasutatakse koguni kolme eri kompostimisviisi, sorteeritakse aktiivselt jäätmeid ja täiendatakse sademeveel põhinevat kastmissüsteemi.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi õppeaed loodi koos õpilastega, kelle loovtöö üheks väljundiks oli peenrakastide rajamine katusele. Tänavu täieneb katuseaed suure ümara taimekasvatusalusega. Gustav Adolfi Gümnaasiumi hüdropooniline katuseaed rajati kooli IT õpilasi kaasates. Koos otsitakse lahendusi vee- ja mulla puudumisele katusel, katsetatakse taimejäätmete kompostimise, vihmavee kogumise ja automatiseeritud kastmissüsteemiga, täiendatakse kasvuhoonet päikesepaneelidega, laiendatakse peenrakastide ala ja rakendatakse õppeaeda eri ainete õpitegevusteks.

Tugikeskus Juks on soovinud rajada tervendava aia lähtuvalt oma igapäevatööst tööealiste erivajadustega inimestega. Õppeaed, mida koos luuakse ja hooldatakse, on suunatud aiateraapiatele ja mitmesugustele teraapilistele tegevustele.

Kui lasteaedade ja koolide õppeaedades tegutsevad peamiselt lapsed, asutuste töötajad ja lapsevanemad, siis näiteks Kalamaja Muuseumi ja Miiamilla Lastemuuseumi aiad on avatud kõigile linnakodanikele. Kalamaja kogukonnamuuseumi õppeaiast leiab vahvad kalakujulised peenrakastid ja põnevad kivistised, mis koos rajatava kasvuhoonega moodustavad ühe tervikliku õpperuumi, kaasates aiandus- ja keskkonnahariduslikku tegevusse ka asumi elanikud. Miiamilla Lastemuuseumi aed koos rajatava sensoorse aiaga on kujundatud peamiselt lastele, et nad saaksid seal taimede ja putukatega tutvuda ning aednikku rolli astuda. Koos lastega aga saavad näpud mulda pista ka täiskasvanud.

Kahe eelneva aasta jooksul on Tallinna toetusel edukalt oma õppeaia rajanud ja arendanud üle 50-ne erineva linnaasutuse. Kõik olemasolevad õppeaiad jätkavad keskkonnahariduslike tegevuste mitmekesistamisega ning arendavad õppe- ja tegevuskeskkonda.

Keskkonna- ja kommunaalamet ja linna asutustega koostöös on valminud videod, kus kaksteist õppeaeda tutvustab oma kontseptsiooni aia rajamisel. Linna asutuste õppeaedade tegevuste ja nende toetamise võimalustega saab tutvuda siin. Õppeaedades linnaaianduse info ja kogemuse vahetamiseks on loodud Facebook’i grupp „Tallinna linnaasutuste õppeaiad”. Liituda saab ka „Tallinna linnakeskkond“ ja „Söödav linn TLN / ????????? ????? ???” gruppidega.

Lisainfo:

Marina Laidla
linnaaianduse projektijuht
keskkonnahariduse osakond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
marina.laidla@tallinnlv.ee
+372 513 5779, 640 4714


Loe otse allikast

%d bloggers like this: