Silt: Teaduselu

RSS, Teadus
Hoiatav näide: Valgevene teaduse konnatiigistumine seab ohtu rahvatervise

Tšornobõli tuumakatastroofile järgnes 1986. aasta kevadel suur avalik huvi nii Valgevenes kui ka kogu s. Järgnenud kümnendi algul panustas plahvatuse mõju uurimisse omal moel enamik Valgevene teadlas. Nüüdseks on Tšornobõli tatika poliitikute silmis tähtsuse minetanud, rahastus selle uurimiseks kokku kuivanud ning näiteks väikeste kiirgusekoguste mõju rahvatervisele ei tea hästi enam keegi.

Loe otse allikast

RSS, Teadus
Uuring: Eesti teadus on võrdõiguslikkusest kaugel

Endiselt kehtib reegel: mida madalam ametiaste, seda suurem on naiste osakaal ning vastupidi. Ametikohtadega seotud formaalsed nõuded võivad küll näida võrdsed, ent võimalused võrdsed ei ole. Nii tuleb välja Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) vastvalminud uuringust, mis väidab, et soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemide tajumist pärsib meritokraatlik suhtumine ning enesetsensuur.

Loe otse allikast