Silt: Tallinna uudised

RSS, Tallinna uudised
Tiit Terik: järgmise aasta Tallinna eelarve on tehtud tallinlaste heaks

Tallinna linnavolikogu võttis vastu 2021. aasta linnaeelarve. Eelarve kogumaht on 861,5 miljonit eurot, mis on 4,6 protsenti enam kui tänavu aasta alguses kinnitatud eelarve.

Heakorda investeerib Tallinn uuel aastal 17,1 miljonit eurot, millest enam kui 10 miljonit eurot on plaanitud kokku 15 pargi ja roheala korrastamiseks, rekonstrueerimiseks ja ka rajamiseks. Ligi 33 hektarile planeeritava Tondiraba pargi ehituseks on kavandatud kokku 6 miljonit eurot.

Loe otse allikast

RSS, Tallinna uudised
Tallinna ambitsioon on olla kvaliteetse linnaruumiga roheline maailmalinn

Tallinna linnavolikogu võttis vastu arengustrateegia „Tallinn 2035“, mis jõustub 1. jaanuaril 2021. Dokument määrab kindlaks linna visiooni, strateegilised sihid, nende saavutamisse panustavad linna tegevusvaldkonnad ja olulisemad tegevussuunad aastani 2035.

Linna arengustrateegia rakenduskava ja eelarvestrateegia koostatakse 4−5 aastaks ja need moodustavad terviku, milles rakenduskava kirjeldab strateegiliste sihtide saavutamiseks planeeritud tegevusprogramme ja tegevussuundi, eelarvestrateegia on aga finantsplaan nende elluviimiseks.

Tallinna arengustrateegia materjalidega saab tutvuda koduleheküljel https://strateegia.tallinn.ee/.

Loe otse allikast

Kristiine, RSS, Tallinna uudised
Kristiines viiakse viiekümnele vähekindlustatud perele koju jõulukuusk

linnaosa valitsus koostöös heategevusorganisatsiooniga Lions Klubi Tallinn-Vanalinn MTÜ viivad sel nädalal 50 vähekindlustatud linnaosa perele koju tasuta jõulukuuse.

Kuuskede saajate nimekiri on koostatud linnaosa valitsuse hoolekande osakonna poolt.

Rohkem infot siin: https://www.facebook.com/LionsklubiTallinnVanalinn/ ja https://lions.ee/.

Loe otse allikast

RSS, Tallinna uudised
Kakumäe tee kergliiklustee sai asfalteeritud pikenduse

Kakumäe tee kergliiklustee katte paigaldamise ehitustööd lõigus Soolahe tänav kuni poolsaare tipp on lõppenud. Kaua oodatud kergliiklustee on valmis ja liiklemiseks avatud.

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et elanike poolt pikalt oodatud kergliiklustee katte paigaldamise ehitustööd on lõppenud ning kergliiklustee on liiklemiseks avatud. „Kakumäe tee kergliiklustee on elanike poolt igapäevaselt väga aktiivses kasutuses. Kui enne oli rulluiskude, ratta või rulaga pea võimatu oma teekonda Kakumäe poolsaare tippu jätkata, siis nüüd on ka see lõik asfalteeritud ning mööda laia kergliiklusteed saavad ohutult ja mugavalt poolsaare tippu kaunist merevaadet nautima minna nii väikesed kui ka suured kergliiklejad,“ ütles linnaosavanem.

„Ehitustööde käigus paigaldati Kakumäe tee kergliiklusteele lõigus Soolahe tee ristmik kuni Kakumäe poolsaare tipp 900 meetri pikkusele olemasolevale teelõigule freespurust katte asemele asfaltkate. Samuti rajati asfaltkate Liivaranna tee ristmikust kuni Kakumäe bussipeatuseni kulgevale kergliiklustee lõigule,“ ütles Hanimägi. „Kui varasemalt on Kakumäe poolsaare tipus takistanud sealset liiklust osaliselt sõidu- ja kergliiklusteele parkivad autod ning seda eriti suveperioodil, siis nüüd on sinna lisaks paigaldatud postid, et takistada niigi kitsal teelõigul autode parkimist. Eesmärgiks on võimaldada ühistranspordi, aga ka kergliiklejate turvaline läbipääs antud teelõigul,“ sõnas linnaosavanem. “Samas peame aktiivselt otsima võimalusi, kas ja mil moel oleks võimalik leida parkimiseks muid alternatiive.”

Ehitustöid teostas Viamer Grupp OÜ. Töid teostati Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel ning ehitustööde lepinguline maksumus oli 109 000 eurot.

Loe otse allikast

RSS, Tallinna uudised
Tallinna sotsiaalvaldkonnas keskenduti tänavu peamiselt eakatele ja lastele

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas viidi lõppeval aastal ellu uuendusi eakate ja erivajadustega inimeste toimetuleku parendamiseks, arendati laste asendushooldusteenust ning käivitati koduarsti teenus.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina märkis, et kuigi lõppev aasta on olnud tulvil keerukaid väljakutseid, saab esile tuua ka mitmeid kordaminekuid. „Linn on aastate jooksul oma elanike sotsiaalse turvalisuse loomisesse palju panustanud ning samamoodi ka sellel aastal, mil inimeste toimetulekule on oma tingimusi esitanud koroonapandeemia. Oleme jätkanud sotsiaalteenuste arendamist ja nende kättesaadavuse parandamist, lähtudes oma sihtrühma vajadustest ja ootustest. Hea meel on selle üle, et oleme saanud raskel ajal toetada eeskätt neid, kes seda kõige rohkem vajavad – eakaid ja erivajadustega inimesi ning lapsi,“ rääkis Beškina.

Parandamaks õendusabi kättesaadavust eakatele inimestele, kes üksi enam toime ei tule, algas tänavu uue korpuse ehitamine Iru hooldekodu juurde. Uude hoonesse rajatakse statsionaarse õendusabi üksus ning kohad dementsuse diagnoosi saanud inimestele. Abi saavad inimesed, kelle tervislik seisund või hooldusvajadus nõuab ööpäevaringset jälgimist. Moodsa hooldustehnikaga varustatud hoonesse tuleb kolme osakonna peale kokku 100 voodikohta. Õendusabi korpus avatakse veidi enam kui aasta pärast.

Mõeldud on ka oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit kasutavatele inimestele, kelle iseseisva toimetuleku parandamiseks võimaldab linn isikliku abistaja teenust. Tänavu kasvas teenuse saajate hulk 14 võrra ning tuleval aastal on plaanis osutada teenust juba sajale tõsise nägemis- või liikumispuudega inimesele.

Eelkõige liikumis-, nägemis-, kuulmispuudega inimeste ning liikumisraskustega eakate abistamiseks avati augustis ka Tallinna Ligipääsetavuse Infosüsteem, mis annab ülevaate ligipääsetavusest eri objektide juurde. Infosüsteemist on kindlasti kasu teistelegi linlastele, näiteks lapsevankreid kasutavatele lapsevanematele.

Novembris alustati Tallinnas koduarstibrigaadi teenuse osutamisega, millega aidatakse nädalavahetusel ehk reedest pühapäevani ja riigipühadel ägedate tervishäiretega lapsi vanuses 0-8 eluaastat. Esialgu pilootprojektina käivitunud koduarsti teenus on ennast juba tõestanud ning see jätkub ka tuleval aastal. Projekti koordineerib SA Tallina Lastehaigla.

Uuendusi viidi läbi veel laste asendushoolduse valdkonnas. Alates 1. juulist tõsteti hoolduspere vanema universaaltoetust lapse perre tulemise esimesel kolmel kuul, lisaks kaetakse asendushooldusel olevate laste täiendavaid kulutusi. Suurendati ka tuge asendushoolduselt iseseisvasse ellu astuvatele noortele.

Kevadise eriolukorra ajal kehtestas linn täiendavad sotsiaaltoetused, millega toetati eriolukorrast tingituna töötuks jäänud või majandusraskustesse sattunud abivajavaid linlasi ja nende peresid. Ühe meetmena jagati juulis ja augustis raskustesse sattunud peredele toidupakke, abi said paljulapselised pered, üksi lapsi kasvatavad vanemad ja vanavanemad ning lastega pered, kus vanemad jäid hiljuti töötuks. Toidupakkide saajate hulk kasvas kolme nädalaga märgatavalt – kui esimesel nädalal jagati 522 toidupakki 231-le perele, siis kolmandal juba 1469 toidupakki 704-le perele. Toimetulekutoetust maksti aasta esimese seitsme kuu jooksul 1915 leibkonnale, mis oli 254 võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. Tänavu toetust saanud leibkondade arv hakkas kasvama alates aprillist, mis näitab selgelt koroonapandeemia mõju.

Septembris avas pärast põhjalikke renoveerimistöid oma uksed üks Tallinna Vaimse Tervise Keskuse üksustest – Stroomi maja (pildil). Uuenenud majas pakutakse toetatud elamise teenust kroonilise psüühikahäirega inimestele, kes vajavad haigusest taastumiseks ja igapäevaseks toimetulekuks professionaalset tuge.

Stroomi maja avamine_foto Albert Truuväärt_0.jpg

Loe otse allikast

Kristiine, RSS, Tallinna uudised
Kristiine abipolitseinikud panustasid turvalisuse tagamisse kolm tuhat töötundi

Linnaosa Valitsuse tänas ja tunnustas abipolitseinike sel aastal tehtud vabatahtliku töö eest. Kokku panustasid abipolitseinikud vabatahtlikult kolm tuhat töötundi. Põhja politseiprefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinikud osalesid nii patrullis, reididel, ennetustegevustel, kuid olid ka abiks üritustel, näiteks jagasid sügisel elanikele koos linnaosavalitsuse ametnikega helkureid.

Loe otse allikast