Eesti, Haridus
Koorastes elab meister Meelis Kihulane, kellel on puutöökool Edev Eremiit

Vanad töövõtted kaoks lihtsalt ära, kui nende alleshoidmiseks sihipärast tööd ei tehtaks. Edeva Eremiidi nime alt leiate Meelis Kihulase i, kus õpitakse vanu töövõtteid. On tekkinud legend, kuidas kulutas tuhandeid tunde ERMi põhjatutes arhiivides, et sinna ladestunud objektidest nende tegemiseks kasutatud töövõtted välja lugeda.


Meelis Kihulane

Selles is õpetatakse töövõtteid, mis elektriliste tööriistadega täidetud s on ununemas või mis juba ongi kaotsi läinud.

Nüüd, Meelis Kihulasest lugu tehes, oli muidugi hea võimalus küsida, kuidas siis on selle legendi ja tegelikkuse suhe. Kas tuhanded tunnid on adekvaatne ajamääratlus? Kihulane on nõus, et tunde on ERMi arhiivides kulunud tõesti palju, aga kas nüüd just tuhandeid … Samas, ega keegi uurimistööle kulutatud aega stopperiga mõõtnud ei ole ja tekkinud teadmised on ka põhjalikud. Vanu töövõtteid Kihulase kojas tõesti tuntakse ja kui kellelgi on tõesti tahtmine õppida päriselt tundma, kuidas vanad meistrid enne elektritööriistu töötasid, siis Kihulase ateljee on selleks kindlasti õige koht.

Koolis õppimine on jagatud kahte ossa. Kihulane pole see traditsiooniline õpetaja, kes paneks õpilase algul sse olukorda, et niimoodi välja selgitada, kas õpilases on piisavalt sisu. Kõigepealt peab õpilane ise aru saama, kas ta tahab sellisele tööle tõsiselt keskenduda. Kas tal on piisavalt tahet, kannatust ja aega. Selleks on võimalus olla esimese poole aasta jooksul kohal iga kuu ühel päeval. Tehakse sissejuhatavaid töid, mis võib tähendada ka puu ast äratoomist – selle peamine mõte on tutvumine materjali elutsükliga päris algusest alates, mitte õpilasekandidaadi kandevõime või veojõu imine.

Kihulane ütleb, et vahel võib mõni naine, kes pole kunagi ga kokku puutunud, õppida isegi kiiremini kui need, kellel põhilised töövõtted juba lapsepõlvest peale selged. Töövõtete oskamine pole mõistagi takistus, aga liiga selge teadmine, kuidas tänapäevaste töövahenditega tulemusele jõuda, võib küll hakata segama elektritööriistade eelse mõtteviisi omandamist.

Ega Kihulane ei väida, et elektritööriistadel midagi viga oleks. Kui mingit objekti on vaja teha palju ja need kõik peavad olema ühesugused, on elektritööriistad asendamatud. Aga traditsioonilist töömeetodit õppides ei ole vaja teha paljusid saseid objekte. Vajadus mõtlemist muuta algab juba sealt, et talumehel polnud kruustange või kruupinki materjali kinnitamiseks. Materjal tuli fikseerida kuidagi teistmoodi, sageli käteosavuse ja leidlikkusega. See toob iseenesest kaasa ka teistsugused töötlemisvõtted. Muidugi olid olemas ka vahendid objekti liikumatuks fikseerimiseks, aga palju tööd tehti siiski materjale n-ö käigu pealt käepäraste vahenditega paigal hoides.

Mootor või käteosavus?

Samamoodi ei pea Kihulane väga põhjendatuks traditsiooniliste objektide tegemist masinatega. Töövõte ja objekti vorm on omavahel seotud. „Masinad on väga võimekad ja nende idee on ikkagi selles, et minna neid kasutades edasi, teha keerulisemaid objekte kui traditsioonilised tööriistad võimaldavad. Kui sa tahad teha tänapäevast, siledat ja sümmeetriliseks mõõdetud objekti, siis kasuta ka pigem tänapäevaseid vahendeid. Aga kui sa tahad teha objekti, milles pole lihtsate geomeetriliste vormide siledust, mis on mõhnaline ja täis ebatasasusi, siis selle jaoks pole masinat tarvis. Objekt on tulem, oluline on tehnoloogiline teekond objektini, arusaamine, kuidas ja milleks eri tüüpi tööriistu kasutada.”

Olulised on ka tingimused, kus objekti tehti. „Ma voolin siin soojas ja valgust täis töötoas lusikat, aga talumehel mitusada aastat tagasi ei olnud sellist valget ja sooja töökoda. Lusikat ta võib-olla saigi voolida kase all päikese käes, aga palju asju tuli tal valmis teha rehetoas väga kehva valgusega.

Tänapäeva inimesel on päris minna tagasi vanade tingimuste ja töövõtete juurde. Sest sa oled näinud kõiki neid uusi tööriistu ja töökeskkondi. Sa ei saa seda täielikult kõrvale jätta. Kui otsid tehnilist lahendust, siis kõlab tänapäevaste tööriistade kogemus selles otsingus kaasa. Nii et sa pead vaikselt ka tööriistadest arusaamise ära puhastama, taandama sinna varasemasse kihti, kus võimalusi oli oluliselt vähem.

Aga seda hüpet ei saa teha järsult. Ma ei kiusa oma õpilasi sellega, et minge nüüd kohe kõige algelisemate tehnoloogiate juurde tagasi. Inimene ei saa niimoodi järsult käiku vahetada. Ma ütlen, et kasuta siis neid tänapäevaseid kinnitamismeetodeid, aga proovi leida need võimalused, kuidas sa saaks neist loobuda, nii et su töö ei kannata selle tõttu.”

Tööriistad ja materjalid

Inimestel on erinevad fookused. Mõned tahavad objektid kindla peale valmis teha, neid huvitab tulemus. Mõned on väga keskendunud hoopis tööriistade omadustele, sellele, kui nutikalt tööriistad konstrueeritud on. Sa võid tänapäeva töökojas näha olukorda, et töökoda on suurepäraselt sisustatud, seal on väga korras ja uued tööriistad. Ja see, et nad on uued, võib viidata ka sellele, et nendega ei tehtagi eriti midagi. Aga sama asja võib näha ka vanade tööriistade hulgas – mõnikord ei olegi tööriist jõudnud tööd teha. On küll väga vana, aga samas on ka väga uus. Kasutamata.
Muidugi oli talupoja aeg mõisaorjuse tõttu väga piiratud. See tähendab, et ta ei saanud teha liigseid liigutusi, tal polnud selleks lihtsalt piisavalt aega. Ta pidi tegema oma asjad valmis nii ratsionaalselt kui vähegi võimalik.

Selline näide materjalide ja tehnoloogia mõjust. Talumees hoidis mett puust ummiknõus. Miks, võiks küsida, kui keraamika oli ju olemas ja sobiks selliseks hoidmiseks palju paremini? Aga talumehel ei olnud võimalik oma keraamikat glasuurida. Ja põletamata savist hakkavad vedelikud läbi imbuma. Nii et puit osutus talle sobivamaks materjaliks, oli käepärane. Ja puidust oli tal kasutada olevate tööriistade ja tehnikatega ka oluliselt lihtsam teha nõusid. Kui keegi neid vanu esemeid tegema hakkab, siis neist arusaamiseks tuleb tunda ka konteksti, mis nende ümber oli. Et miks nad üldse tehti niisugused ja selliste materjalivalikutega.

Mis puutub otseselt tööriistadega töötamise protsessi, siis Kihulane on üsna kindel, et käelises osavuses on kõrgpunkt juba saavutatud. Selles osas pole enam kuhugi edasi liikuda. Pigem oleme me liikunud mingil määral tagasi. Elektritööriistad teevad jõuga ära selle, mida talumees pidi tegema osavuse ja matejalide tundmisega.

Miks on oluline õppida meistri käest?

Kihulase töötab ka nii, et kui on vaja aru saada, kuidas mingi keerukam ese on tehtud, aga võtta teda ei saa, siis saab katsetada järeletegemist. Kihulane ütleb, et tal pole nüüd enam 2 kätt, vaid pigem ikka 22 kätt. Niimoodi on koos õpilastega võimalik proovida erinevaid tehnilisi lahendusi ja sageli õnnestub ilma objekti lammutamata tema kokkupanemise trikid ära lahendada. „Tulekski kirjutada etnograafide tööde kõrvale ka mõned tehnoloogiaraamatud – just sellest, kuidas vanad asjad tehtud on.”
Kihulane alustas õppimist meistri käe all, tal on olemas kogemus, mida tähendab individuaalõpe. Õpetamismeetod, kus teadmised ja oskused antakse edasi otse ja mitte üldtunnis, kus kellelegi ei jagu päriselt selgeksaamiseks piisavalt . Kuigi õpilasi on Kihulasel praegu rohkem kui üks-kaks, hoiab ta siiski järjekindlalt individuaalse õpetamise suunda. Selleks on vaja aega ja keskendumist, aga kes sissejuhatavast perioodist on edasi tulnud, see on selle valinud teadlikult. Nii et pühendatud aeg ja keskendumine ei ole probleem.

Kihulane on veendunud, et käeline tegevus ja tootmine on kaks eri asja. Tootmises on operatsioonid, need järgnevad üksteisele ja objekti liigutab pingist pinki tehnoloogia. Meister õpetab seal lihtsalt tööoperatsioonid selgeks ja jälgib, et sa ei jätaks kätt mõne masina vahele. Aga is õpetab meister täisprotsessi. Alates sellest, kust ja kuidas materjal tuleb. Kuni sinnani, kuhu ta lõpuks läheb ja milline on materjali lõpp. Aga õppimise juures on siiski oluline puutuda kokku erinevate meistritega. On vaja näha eri mõtteviise, käekirju ja isegi elustiile. Selle pealt saab igaüks ise kokku panna, milline meister ta lõpuks tahab olla. Seda tööd tõesti ei saa kellelegi teisele teha jätta.

Lugu ilmus Lõuna- Maalehes

Allikas