Kohus

Ringkonnakohus tühistas viina müügihinna tõstmise kokkuleppe kohtuasjas varasema süüdimõistva otsuse

Kohus tühistas osaliselt Harju Maakohtu 29. aprilli 2015 otsuse viie firma ning üheksa isiku süüdimõistmises ja lõpetas kõigi osas kriminaalmenetluse kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu.

Andres Lubja ja Ilja Kulikovi õigeksmõistmise osas jäi maakohtu otsus muutmata.

Prokuröri apellatsioon jäi rahuldamata.

Prokurör Laura Feldmanis taotles apellatsioonis tühistada maakohtu otsus osaliselt, so I. Kulikovi  õigeksmõistmises.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: