Kohus

Ringkonnakohus: elamisloa mitteandmine samasoolisele registreeritud kooselupartnerile on põhiseadusega vastuolus

17. september 2018

Ringkonna tunnistas tänaste otsustega välismaalaste e põhiega vastuolus olevaks osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile s perekonnaelu elamiseks. Ringkonna edastas otsuse Riigikohtule, kelle pädevuses on otsustada põhievastase esätte kehtetuks tunnistamine.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: