RSS, Teadus

Raport: mageveekalade arvukus on ohus, aga jäänud tagaplaanile

Hiljuti avaldasid 16 -organisatsiooni üle raporti, kus osutavad, et magevee-elustik vajab kiiresti taastamist. Ülii ioloogia ja ökoinnovatsiooni magistrant ja maa e Fondi vabatahtlik Jürgen Karvaku sõnul saaks olukorda parandada, eldades de rändetõkkeid ja muutes sirgendatud jõed jälle looklevaks.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: