Privaatsus

I. Üldsätted

 1. E-poe kasutajate isikuandmeid deldakse vastavalt isikuandmete tlemise tega säatud põhimõtetele. jaoks on isiku privaatsuse kaitse väga oluline. Kasutajal on õigus teada, millal ja milliseid andmeid tema kohta kogutakse, salvestatakse ja kasutatakse.
 2. E-pood  kogub ainult selliseid isikuandmeid, mida kasutaja omal vabal tahtel esitab ja mida ta lubab delda vastavalt selles dokumendis toodud tingimustele.
 3. Ostja nõustub reeglitega, esitades oma isikuandmed (nimi, konnanimi, inumber, kehtiv meiliaadress) konto loomisel (kasutajaks registreerimisel) veebisaidil.

II. Isikuandmed

 1. Isikuandmete hulka loetakse kasutaja nimi, aadress, e-aadress ja inumber. Infot, mis ei ole seotud konkreetse isikuga, nagu näiteks kasutajate arv, isikuandmetena ei käsitleta.
 2. Isikuandmeid kasutatakse isiku tuvastamiseks vastavalt Eesti riigi isikuandmete kaitse es ja muudes asjakohastes õigusaktides säatule.
 3. Müüja tagab, et kliendi isikuandmeid kasutatakse üksnes ostuprotsessi ja otseturundusega seotud põhjustel. Kliendi registreerimise hetkest talletatakse ja deldakse neid andmeid aktiivses andmebaasis.

III. Isikuandmete säilitamine ja tlemine

 1. E-poe kasutajate isikuandmed säilitatakse serveris. Andmete turvalisuse tagamiseks, nende kadumise, hävimise ning neile soovimatu ligipääsu või nende levitamise ära hoidmiseks on kasutusel kõik vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed. Andmetele on ligipääs ainult mõnel üksikul volitatud tajal, kelle vastutusel on ettevõtte -, müügi- või toimetamise osakondade . Vaatamata kõigile kontrollimeetmetele ei ole täielikku turvalisust, mis kaitseks alati ja igas olukorras, võimalik tagada.
 2. E-poe kasutamise kestel kogutavad andmed nagu IP-aadress, külastuse kuupäev ja kellaaeg ning külastatud lehed talletatakse statistilise analüüsi tegemise eesmärgil. Statistika tegemise eesmärgil kogutud andmete alusel konkreetset isikut (otseselt ega kaudselt) tuvastada ei saa. IP-aadressi ei kasutata veebilehe külastaja identifitseerimiseks.
 3. Isiku nime, aadressi, e-aadressi ja inumbrit kasutatakse tellimuste tlemisel, finantsdokumentide koostamisel (nt arvete koostamiseks), toote ettevalmistamisel või tarnimisel tekkida võivate probleemide lahendamisel, kliendile põnevate pakkumiste kohta käiva info edastamisel või muude klienditeenindamisega seotud kohustuste täitmisel. Andmeid säilitatakse, deldakse ja kasutatakse vastavalt ostu-müügiteutele seatud tingimustele ja korrale.

IV. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

 1. Kogutavaid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, neid kasutatakse ainult selles dokumendis toodud põhimõtete kohaselt.

V. Küpsiste kasutamine ja veebiseire

 1. Turundustegevuste tõhustamise eesmärgil kasutatakse www.tuhat1.ee veebikeskkonnas Google Analyticsi tehnoloogiat. Google Analytics võimaldab veebikeskkonna külastajate tegevust täpsemalt analüüsida. Google kirjeldab Google Analyticsi põhimõtteid järgmiselt:

“See veebileht kasutab Google Inc pakutavat Google Analyticsi teenust. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk sse paigaldatavaid tekstifaile analüüsimaks, kuidas külastajad veebikeskkonda kasutavad. Küpsiste abil veebikülastaja kohta kogutav teave (sealhulgas IP-aadress) säilitatakse Google’i Ameerika Ühendriikides asuvates serverites. Google kasutab kogutud teavet selleks, et analüüsida, mil moel külastaja veebikeskkonda kasutab. Ta koostab veebihalduritele aruandeid veebikeskkondade kasutusaktiivsuse kohta ja pakub muid veebilehtede ja i kasutamisega seotud teenuseid. Google võib edastada teavet kolmandatele isikutele, kui seda nõuab , või juhul, kui kolmandad isikud tlevad teavet Google’i kasuks. Google ei seosta kasutaja IP-aadressi Google’i valduses olevate teiste andmetega. Kasutaja võib keelduda küpsiste kasutamisest, määrates brauseri seaded vastavalt, aga sellisel juhul ei pruugi külastatava veebilehe kõik funktsioonid korralikult tada. Seda veebilehte kasutades nõustub kasutaja, et Google tleb tema andmeid ülalkirjeldatud viisil ja eesmärgil.”

VI. Alaealiste kaitse

 1. Alaealised isikud (k 18) ei tohi esitada isikuandmeid vanema või eestkostja nõusolekuta. Laste isikuandmed pole nõutavad, neid ei koguta ega edastata kolmandatele isikutele.

VII. Infoks

 1. E-poe kasutajatel on lisaks muudele kasutajaõigustele õigus saada teavet nende kohta kogutava info kohta.

VIII. Privaatsuspõhimõtete muutmine

 1. Isikuandmete tlemise põhimõtteid võidakse osaliselt või täielikult muuta. Isikuandmete tlemise tingimuste muudatused või täiendused jõustuvad nende avalikustamise hetkest ehk päevast, mil need veebikeskkonnas avaldatakse.
 2. Kui kasutaja uuenenud isikuandmete tlemise tingimustega ei nõustu, tuleb sellest  kirjalikult teada anda. Sellisel juhul kaotab kasutaja veebikeskkonna teenuste kasutamise õiguse.
 3. Kui kasutaja jätkab veebikeskkonna teenuste kasutamist pärast uuenenud isikuandmete tlemise tingimuste avaldamist, eeldatakse, et kasutaja on muudatustega nõustunud.
%d bloggers like this: