Tallinna uudised

Poska tänava remondi tõttu muutub ajutiselt liiklusskeem

J. Poska tänava rekonstrueerimistööd Tallinna kesklinnas toovad alates 3. maist kaasa ajutised muudatused Narva maantee liiklusskeemis.

Esmaspäevast, 3. maist kuni reedeni, 7. maini on linnast väljuv ehk Musta Luige maja poolne teeosa suletud. Liiklus on suunatud merepoolsele teeosale ning nii linna sisse- kui ka väljasõiduks on avatud üks rada kummalgi suunal.

Alates 10. maist rakendatakse samasugust liikluslahendust vastupidiselt ehk suletud on merepoolsed sõidurajad ning liiklus toimub Musta Luige maja poolsetel radadel.

Liiklejatel palutakse järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja varuda sihtpunkti jõudmiseks piisavalt aega. Soovitatav on kasutada ümbersõitu, kuhu suunavad vastavad liiklusmärgid.

J. Poska tänava rekonstrueerimistööd hõlmavad Poska tänava 750-meetrist lõiku Vesivärava tänavast Narva maanteeni, samuti 80-meetrist lõiku Vesivärava tänaval ja 200 meetrist lõiku Narva maanteel kesklinna suunal. Remondi tulemusena saab Poska tänav uue ilme, paranevad oluliselt jalakäijate ja jalgratturite liikumisvõimalused, rahuneb liiklus ning parkimiskorraldus muutub korrapärasemaks. Uuendatakse tehnovõrgud ja tänavavalgustus ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik. Tööde lepinguline tähtaeg on 15. oktoober.


Loe otse allikast

%d bloggers like this: