RSS, Teadus

Põlevkivituha võime siduda süsihappegaasi mattub tuhamäkke

Üks võimalus põlevikivitööstuse süsinikuheitmete vähendamiseks ning Pariisi kliimaleppe edukamaks täitmiseks on CO2 tagasisidumine põlevkivi tuhaga, mis muidu ladestatakse elektrijaamade juures hiiglaslikes tuhaplatoodes. Kas ja kui tõhusalt seotakse tuhaplatoode setetes CO2-te, uuris Ülii ökoloogia ja maateaduste instituudi geoloog Kristjan Leben oma doktoritöös.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: