Nõmme, Tallinna uudised

Pääsküla kool rajab katuseaia

r: Jukko Nooni

Osa talgulis, kes korrastasid 1. mail korraldatud talgutel
i õueala ning aitasid meisterdada katuseaia tarbeks
vajalikku inventari. (foto: Pääsküla )
Selle aasta kevadel liitus Pääsküla rohelise i programmiga. Sellega seoses osaletakse ka linnaaianduse projektis, mille käigus rajatakse katuseterrassile aed.

Pealinna ide seas on see uuenduslik ettevõtmine. Pääsküla on üks kahest üldharidusist, kes katuseaeda teeb. Teine on a saksa gümnaasium Mustamä, kus alustatakse sellega pärast renoveerimise lõppu. Kolmas õppeasutus on a hoiu Kõrg.

Ettevõtmise eestvedaja on i majandusjuhataja ja loodusringi juhendaja Ene Urman, samuti on olnud nõu ja jõuga abiks tööõpetuse õpetajad Urmas Vinter ja Ulvar Kauga. 1. mail korraldatud talgu võttis osa 60 talgulist, kes korrastasid õueala ning aitasid meisterdada katuseaia tarbeks vajalikku inventari.

Rohelise i programmiga on l liitunud juba mitu lasteaeda, kuid idest on Pääsküla praegu ainus. Ene Urman rääkis, et see on mõtteviisi kujundamine, kestliku arengu ning säästva eluviisi põhimõtete kinnistamine lastes. «Rohelise i programmis ja linnaaianduse projektis osalemine on osa sellest, mida on võimalik lõimida ka õppetöö ja huvitegevusega is,» selgitas ta.

Katuseaia rajamise mõte tekkis täiesti loomulikult. Koolil oli ols 400-ruutmeetrine katuseterrass, mida seni eriti kasutatud ei olnud. «Meie idee kiideti heaks ja saime keskkonnaametilt linnaaianduse projekti raames t,» rääkis Urman.

Pääsküla i katuseaeda saab kasutada nii õuesõppeklassina kui ka puhkealana. «See on lõimitud tervesse õppeprotsessi. 2.-3. klassi tegid aiaplaane, taimede eest hakkavad hoolits peamiselt loodusringi ja pikapäevarühma lapsed koos juhendajatega, robootikaring rajab sinna tilkkastmissüsteemi. Aga see on seotud õpetuse, bioloogia, kokanduse, õpetamisega, samuti saab seal uurimistöödes rakendada avastus- ja aktiivõppe meetodeid,» selgitas Urman.

Mida aga on plaanis kasvatama hakata? «Mitmesuguseid aed- ja juurvilju, kindlasti paneme mulda nii kartuli kui kõrvitsa. Katuseaias saavad õpilased näha taime arengut seemnest seemneni, looduse toimimist terviksüsteemina,» rääkis Ene Urman.

Lisaks istutuskastidele on katuseaias ols kompostimiskastid. Tööõpetuse tundides on kavas meisterdada putukahotell. Õpilased soovivad, et tulevikus oleks seal ka väikene veesilm ja purskkaev.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: