Nõmme, Tallinna uudised

Nõmme keskuse ristmik ootab uuenemist

r: Jukko Nooni

keskuse ristmik. (foto: Kerstin Raja)
Lähiaastate suurim tee-ehitustöö linnaosas on keskuse ristmiku rekonstrueerimine. Töödega soovitakse alustada järgmise aasta lõpus või ülejärgmise alguses.

keskuse ristmiku ehituse alustamise eelduseks on Valdeku tänava rekonstrueerimine Pärnu maantee ja Vabaduse puiestee vahelisel lõigul, mis peaks praeguste kavade järgi algama juunis. Selle käigus rajatakse ristmiku vajadustele vastav sademevee äravool.

linnaosa van Grete Šillise sõnul autode läbilaskevõimet rekonstrueerimine märkimisväärselt ei suurenda, sest väljakujunenud hoonestus ning praegune tänavafront ei võimalda seda laiks ehitada. «Jalakäijate ja ühistranspordi olukorda muudatuste käigus aga parandatakse, kuid see ei tule autoliikluse arvelt,» märkis linnaosavanem.

2017. aasta sügisel tutvustas projekteerija kohalikele projekti. Pärast seda said elanikud esitada oma ettepanekuid ja arvamusi. Ristmiku projekteerija Teedeprojekt OÜ vaatas koos linna ametkondadega ettepanekud üle ning nendega, mida on võimalik realiseerida, ka arvestati.

keskuse ristmiku rekonstrueerimise käigus tehakse korda Pärnu maantee kuni raudteeülesõiduni, Turu plats, Suusa tänava ja Ehitajate tee ristmik. Samuti kuuluvad tööplaanidesse Idakaare tänava Kõue ja Pärnu maantee vaheline lõik ja Vana-Pärnu maantee Turu platsist kuni muusikaini.

Suurim muudatus on praegu Pärnu maanteel oleva linnasuunalise bussipeatuse toomine turu vastu. Kuna uus peatus hakkab paikn vahetult enne ristmikku, siis on peatusest väljumiseks bussidele kavandatud eraldi fooritakt. Samuti rajatakse sinna fooriga reguleeritud ülekäik, mis teeb turule pääsemise lihtsamaks nii autodele kui ka jalakäijatele.

Praegu Von Glehni teatri kõrval olev taksopeatuse ala jääks aga jalakäijate kasutusse, sinna planeeritakse rohkem haljastust, pinke ja purskkaev. Selle juures säilib ka olsolev bussipeatus.

Kui 2017. aastal projekti tutvustamisel valmistas komando päästjatele muret, kuidas päästeautod väljakutsele reageerida saavad, kui Jaama tänavalt on väljasõit keelatud, siis korrigeeritud lahenduses on päästeautodele tehtud erand ning lisaks saab anda fooriprogrammiga neile eelistuse, mis võimaldab ristmikul liikluse sulgeda.

Milline ettevõte keskuse ristmikku rekonstrueerima hakkab, selgub pärast vastavate riigihangete korraldamist. Seejärel saab selgeks ka tööde täpne aeg.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: