Maailm

Miks islamimaailm ei arene – Objektiiv

Sel ajal, kui pea kõik kultuurid on arenenud primitiivse demokraatlikeks ja võrdõiguslikkusele pürgivateks ühiskondadeks, on ühel neist õnnestunud tallel hoida oma brutaalsus ja mahajäänud traditsioonid ja väärtushinnangud sellisena, nagu need olid 1400 aastat tagasi.

Tänapäevalgi elab enamik moslemeid selliste väärtuste ja traditsioonide järgi. Nende jälgedes minnes jõuame kõrberahvasteni, kelle keskel ka nende usundi rajaja elas. Kui tutvuda tänase islami perekondliku ja ühiskondliku eluga, on see kui ajaränd tagasi Muhamedi aega. Leiame sealt õõvastust esile kutsuvaid, täiesti ebainimlikke i ja traditsioone, mis on osaliselt koguni kuritegelikud. Ometigi meie humaanne ühiskond aktsepteerib neid mingil kummalisel põhjusel.

Kui mittemuslimi teadlased leiutavad päev päeva järel uusi ravimeid ja avastavad universumit, siis suur osa islamiühiskondi amputeerivad siiani pisivarguste eest jäsemeid, loobivad kividega surnuks naisi ja homosid, keelavad sõnavabaduse ja ning ei ole saavutanud midagi ei loodusteaduse, inimõiguste või rahu edendamise osas.

Millised on need kultuurilised tegurid, mis hoiavad muslimeid 7. sajandis?

Reoon

Pea kõik teised usundid annavad oma järgijatele võimaluse tõlgendada nende pühadeks peetavaid tekste selliselt, mis võimaldab neid sobitada kaasaegsetesse inimõigustesse ja isiklike vajaduste seisukohast lähtudes. Islam peab moslemeid, kes ei tõlgenda koraani täht-tähelt, lindpriideks. Islami šariaadite kohaselt on reeturi palgaks surm. Selliselt toimib šariaadi pärssivalt ühiskonna moderniseerumisele.

Faktil, et moslem saab karistada koraani pildi eitamise eest, on otsene mõju sellele, et koraani naiivse ja lapsiku pildiga vastanduvad teaduslikud tõsiasjad on jätkuvalt tõrjutud. Islamis on ka ülimalt suur sugulusabielude hulk – 70% pakistanlas, 45% araablas ja vählt 30% türklas on abielus oma hõimlasega ning see on jätkunud paljude sugupõlvede jooksul. Teaduse tõrjutus koos inimfaktoriga on loonud olukorra, mil teadusuuringu kuulub moslemitele vaid murdosa ja näiteks Nobeli preemia kandidaatide hulgas on nad selges vähemuses. Araabia keelde on viimase tuhande aasta jooksul tõlgitud vähem raamatuid kui hispaania keelde ühe aasta jooksul.

Islamis tõstetakse reoon kõrgle teaduslikest leiutis, mille abil võib näiteks leevendada inimese füüsilisi vaevusi või mõista paremini universumi ehitust.

Kasvatus

Teiseks tugevaks kaitsemehhanismiks on islamis laste kasvatamine. Iga lapse kohal on pidev vägivalla- ja surmaoht, kui ta julgeb tunnistada teist usku kui t vand. Kui vand võimaldavadki lapsel valida teine usk, siis teised moslemid ei kõhkle usutaganejaid tappa. Selline vägivald on laialt levinud. Piinamine, igapäevased õõvastavad hukkamised ning jäsemete amputeerimised, kividega surnuksloopimised kannavad hoolt selle eest, et moslemid ei julge vaidlustada mitte midagi ning jäävad šariaadiega määratud elukeskkonnale truuks. Koraani hadith’ites on rohkeid põrguelu lubadusi neile, kes julgevad astuda Muhamedi käskude vastu, ning see hirmutab inimesi nii palju, et nad ei söanda hüljata seda kultuuri, mis neid tegelikult enda alla heidab. Mäletan selgelt, kuidas kinnipidamisasutuses, kus töötasin, kaotas enamik moslemeid igasuguse huvi ja empaatia, kui ütlesin, et ma ei usu Allahisse.

Kui laps õpib elama sama agenda järgi nagu t vand, muutub suur osa neist vastuvõtlikuks vägivalda propageerivatele kirjutistele. Kus iganes nad ka ei ela, on väga paljud neist viitsütikutega pommideks.

Abielu

Muhamedi õpetuse alusel võib mosleminaine abielluda vaid moslemiga. Sagedasti saabki t valituks veresugulane. Selline praktika tugevdab meeste vastuseisu väljastpoolt tulevatele mõjutustele. Kuna naisi peetakse kui orje – nad ei saa lahkuda oma reoonist, keskkonnast ja sageli vägivaldsete meeste juurest. Neil on vaid pisut vabadust ja õigusi. Kui nad põgenevad või soovivad lahutust, saavad nad enamikul juhtudel kogeda füüsilist vägivalda omaenda lähedaste poolt ning see lõpeb tihti surmaga. Vägivaldsetel isadel on õigus oma lapsele. Kuna naised kuuluvad teisejärgulisse kategooriasse ning neil puudub tavaliselt haridus või õigus seda saada, on neil ka väga piiratud võimalused end ise elatada. Ning kui keegi juhtub solvama “perekonna au”, elab selline naine oma elu lõpuni surmahirmus.

Pea kõik mosleminaised on sunnitud “võtma vastutust” ning edendama islamikultuuri, kuigi selles leidub palju naiste suhtes ahistavat. Abielued kannavad hoolt selle eest, et nende peredes ei oleks kohta mittemoslemitele.

Viha mittemoslemite vastu

Islami üheks põhiprintsiibiks on viha mittemoslemite vastu ning pürgimus tekitada neile füüsilist kahju. Koraan ja islamistlikud kirjutised on täis meie, lääne inimeste vastu suunatud propagandat, milles räägitakse poeetiliselt sõnu käänates, kuidas terroriseerida, kahjustada ja tappa ateistid ja teiste reoonide esindajad. Mittemuslimite demoniseerimist võib võrrelda koguni sõjapropagandaga, mida levitatakse te ja jutlustajate vahendusel, et kõrvaldada psühholoogilised takistused vaenlastega võitlemiseks. Ei ole üllatav, et moslemitele keelatakse sõprus mittemoslemitega.

Seega peab moslem pidama teise kultuuri inimestega teatud distantsi. Islam takistab oma inimestel saada eluks inspiratsiooni vähembarbaarsetelt kultuuridelt.

Etniline uhkus

Üheks kultuuripsühholoogiliseks faktoriks, mis on teinud võimalikuks islamikultuuri arengupeetuse, on moslemite etniline uhkus. Hoolimata sellest, kui piinlikud näivad islamikultuuri avaldumisvormid, võivad moslemid olla uhked oma identiteedi üle. Islami kohaselt on moslemite ülesandeks valitseda kõiki ülejäänuid, kes on väärt vaid põrgutulest osa saama. Kui ma töötasin vanglas psühholoogina, kuulsin, kuidas moslemi vangid rääkisid oma ohvri, kelleks olid olnud alati mittemoslemid, välja arvatud siis, kui tegemist oli naiste korrale kutsumisega või teiste kuritegelike grupeeringutega. Moslemite seas eksisteerib väga tõsine ja laialtlevinud rassism mittemoslemite suhtes.

iline areng

Islamikultuuris on seega mitmeid enesekaitsemehhanisme, mis takistavad selle pooldajatel võtta vastu mõjutusi mittemoslemite elunägemusest. Samal ajal sildistatakse oma isamaa, oma kultuuri või usu üle uhkust tundvad inimesed läänes rassistideks, natsionalistideks ja sallimatuteks. Meie, läänlaste tsivilisatsiooni pikaajalisi traditsioone sallivuse ja avatuse osas trambitakse porri vasakpoolsete, meedia, EU ja ÜRO pingutustega, kes lehvitavad multikultuursuse lippe.

Sellised kultuuriarengud võivad saada eluõigust vaid ühel moel: islam jääb paigale sinna, kus see on, või muidu taandab ta ka läänilma tagasi aega, kus sõnavabadusest ja teadusest ei teatud midagi.

Tõlkinud Roland Tõnisson

r on Taani psühholoog, kes on muuhulgas vanglates intervjueerinud muslimi kinnipeetavaid. Käesolev artikkel on tõlge originaaltekstist, mis kannab pealkirja “How Islam managed to stay medieval for 1400 years”. See väljendab autori isiklikku arvamust, mis ei pruugi kattuda tõlkija seisukohtadega

 

Allikas

No tags for this post.

Related Posts

%d bloggers like this: