Nõmme, Tallinna uudised

Lemmiklooma tegevuse eest vastutab omanik

r: Jukko Nooni

Koer aias. Foto on illustratiivne. (foto: Alar Rästa)
Aprilli viimase päeva hommikul juhtus -Kase tänaval traagiline lugu: tänavale pääsenud saksa lambakoer ründas hommikust jalutuskäiku teinud väikest koerakest ja t perenaist. Väike koer suri rünnaku tagajärjel saadud vigastustesse.

Sündmuskohal käis , kes saatis materjalid mai alguses edasi munitsipaalle. Praegu menetlus käib. Munitsipaal piirkonna peainspektori Anu Põlluaasa sõnul on koertega seotud kaebusi või probleeme, millega nende poole pöördutakse, viimasel ajal olnud siiski vähem.

«Kuidas saame meie, sama tänava elanikud, tunda end turvaliselt lastega pargis ja mänguväljakul või lemmikutega jalutades? Seadused justkui vad ründavaid ja ohtlikke loomi, aga kes b meid, rahulikke elanikke, kes on sattunud lihtsalt valel hetkel vales kohas ol?» oli -Kase tänaval juhtunut pealt näinud naisterahvas nördinud.

hinnang on ühene: koera eest vastutab omanik. «Üsna sagedased on olukorrad, kus lastakse koer jalutuskäigu ajal rihmast , vabalt ringi jooksma või on koer aiast välja pääsenud ja ära jooksnud. Nii seatakse aga ohtu lemmiku vajadused ja ümbritsevate inimeste heaolu. On juhtunud, et ne koer jookseb ette liikuvale autole, ründab inimest või teist lemmiklooma,» kirjutas Põhja prefektuur hiljuti oma Facebooki lehel.

Seda rõhutab ka Anu Põlluaas. «Kui inimene võtab endale lemmiklooma – olgu selleks koer, kass või keegi muu –, siis ta ka vastutab nii looma heaolu kui ka selle eest, et loom teisi loomi ja inimesi ei häiriks, neid ei ründaks või nende vara ei rikuks.»

«Näiteks kasside suhtes on kahjuks levinud seisukoht, et kass kõnnibki omapäi. Arvestamata jäetakse aga, et naabril võib olla allergia ja ta ei soovi sellepärast oma elamises loomi näha, või roojab võõras kass aias laste liivakasti. Mõnes kohas ei saa ust hoida, sest naabri kass kasutab juhust ja käib köögilaualt söömas. On juhtumeid, kus naabrite kass käib lapsevankril lösutamas, samal ajal kui laps vankris päevast und magab. Kui juhtub ol allergikust laps, siis kujutab see kass otsest ohtu lapse elule ja tervisele. Tänapäeval esineb allergiat loomakarvade suhtes üha sagedamini,» tõi Põlluaas näiteid.

Alles hiljuti oli kate Facebooki grupis pahameeletorm, kui ühte piirkonda oli vabalt ringi jalutavate «kodukasside» püüdmiseks kutsutud loomapüüdja. «Kui minu aias jalutab võõras loom, siis ta on hulkuv,» ütles Põlluaas. «Ja kas see on loomaarmastus, kui mu loom vabalt ringi jalutab? Kassiga võib samamoodi juhtuda õnnetusi, ta võib kukkuda aiateiba otsa või jääda sinna vahele, ta võib saada mõne koera käest pureda või autorataste all hukka saada.»

as reguleerib koerte ja kasside pidamist eeskiri, mida iga loomaomanik on tatud järgima.

Väljavõte koerte ja kasside pidamise eeskirjast

  • Koera või kassi on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Loomapidajal tuleb välistada koera või kassi territooriumilt välja pääsemine või teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus.
  • Koera või kassi pidamisega ei või rikkuda avaliku korra või heakorra nõudeid.
  • Koer või kass ei tohi häirida ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.
  • Loomapidaja on tatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.
  • Koera või kassi tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas või kandevahendis, mis ei ohusta t tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse. Avalikus kohas koera või kassiga liikudes tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta vaid koerte jalutusväljakul.
  • Hulkuv loom on märgistamata koer või kass, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib t eest vastutava isikuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või t kasutuses olevat territooriumi.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: