Nõmme, Tallinna uudised

Kuidas saada lapsed suvel taskuraha teenima?

r: Tiit Kruusalu, nõmmekas ja lapsevanem

 (foto: Jukko Nooni)
Kooliaastast väsinud rõõmustavad peagi suvevaheaja üle, kuid pärast paari vabaduseat tahaks mõnigi neist endale taskuraha teenida. Paraku napib tööandjaid, kes oleksid valmis alaealistele tööd pakkuma. Põhjuseid on seinast seina, alustades müüdist, et juba alaealise tööle vormistamine on keeruline protsess. Siinkohal tahaksin koputada tööandjatele südamele: kui me oma noortele töökogemuse omandamiseks isegi võimalust ei anna, siis kust nad seda saama peaksid?

Kuidas alaealist tööle võtta?

Tegelikult ei ole alaealise töölevõtmine sugugi keeruline. Selleks on vaja t tahteavaldust, millele peab nõusoleku andma ka alaealise lik esindaja. Kuigi ei näe ette nõusoleku vormi, oleks mõistlik võtta alaealisega sõlmitud töölepingule ka t esindaja allkiri. 7–14-aastase alaealise töölevõtmisel tuleb pärast t kandmist töötamisregistrisse oodata kümme tööpäeva. Kui nende päevade jooksul ei ole inspektor teatanud keeldumisest, siis on alaealine tööle lubatud.

Kui pikk võib olla alaealise tööaeg?

Seadus eristatab ilikud alaealised nendest, kellele i enam ei kehti. Koolilik ollakse põhii lõpetamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Kooliliku alaealise töötamise kestus ivaheajal ei tohi ületada poolt ivaheajast. 7–12-aastased võivad töötada kolm tundi päevas, kokku 15 tundi as, millest peaks piisama näiteks lehepoisi tööks või üritustel flaierite jagamiseks. Alates 13. eluaastast on piir seitse tundi päevas ja 35 tundi as. Põhii lõpetanud 15-aastane noor on aga juba võrdsustatud täiskasvanuga, kellele kehtib kaheksatunnine tööpäev ja 40-tunnine töö. Täpsustan siinkohal üle, et nimetatud normid ilikele kehtivad ainult ivaheajal. Töötada võib ka õppetöö ajal, kuid siis on normid palju rangd.

Kui suur peab ol alaealise töötasu?

Nii nagu täiskasvanute puhul, on töötasu suurus vählt teoorias kokkuleppe küsimus. Siiski ei tohi see olla väiksem kui kehatud miinimumpalk. 2019. aastal on töötasu alammäär 3,21 eurot tunnis. Kui ei ole kokku lepitud väikst tööajanormi, siis tuleb tagada töö ja maksta tasu täistööaja eest, mille pikkuse vastavalt noore töötaja vanusele leiab eelmisest lõigust.

Kas sõlmida tööleping?

Erinevalt eelmisel suvel nn ajalehepoiste tel sõna võtnud tööinspektori ei poolda allakirjutanu igal juhul ja iga hinna eest töölepingu sõlmimist, mis justkui kaitseks alaealist töötajat paremini. Kas ikka kaitseb? Küsin siinkohal: kas töölepinguga kaasnev katseajal rakenduv 15-päevane või pärast katseaega 30-päevane töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtaeg ikka kaitseb seitsmeaastast lehepoissi, kes tunneb, et see töö käib talle siiski üle jõu? Kaaluda tuleks iga sõlmitavat töösuhet eraldi ja läheneda lepinguvormi valikule juhtumipõhiselt. Kasutame tervet mõistust ja head tahet, võttes sõltumata lepinguvormi valikust maksimaalselt üle eespool toodud normid.

Kuidas kontrollida noore töölesoovija sobivust?

Enamasti on tööandja valmis pakkuma tööd, kus spetsiifilis tööoskus tähtsamaks osutub töötaja vastutustunne ja üldine valmisolek tööd teha. Siinkohal oleks asjakohane küsida töösoovijalt mõne t soovitaja kontakti. Hästi peaksid sobima näiteks klassijuhataja, treener või huviringi juhendaja.

Kus noortele tööd pakkuda?

Meie väikeses kogukonnas on «tuttavalt tuttavale»-meetodi kõrval ilmselt kõige kiirem ja asjakohasem sotsiaalmeedia kasutamine ja miks mitte ka Sõnumid. Kaks suurt Facebooki gruppi on «kad» ja «kate kogukond», lisaks otse sihtgrupile suunatud «kad: abitööd & ehitus l» ning «Juhutööd l». Need ei ole ainsad grupid. Ühekordset tööotsa noortele saavad pakkuda ka eraisikud, olgu selleks siis hoovi riisumine, puude ladumine vms. Pakume oma kodukandi noortele telefoniekraani ja poe ees hängimisele alternatiivi!

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: