Kohus

Korteriühistuseaduse muudatus

1. jaanuaril 2016 jõustus korteriühistuseaduse muudatus, mis tab registripidajat ametiülesande korras kandma korteriühistu registrikaardile nende korteriomandite kinnistusregistriosa numbrid, mille majandamiseks on loodud korteriühistu.

Registripidaja alustas ametiülesande korras kannete tegemisega 4. aprillil. Kannet tehes lähtub registripidaja kinnistusraamatu kandest ja korteriühistu avalikus toimikus olevatest dokumentidest.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: