Kohus

Kohus tühistas otsuse sulgeda Pühajärve põhikool

Tartu haldus tühistas täna Otepää vallavolikogu 23. novembri 2011 otsuse, mille kohaselt peaks Pühajärve põhikool (PPK) lõpetama tegevuse selle aasta 31. augustist.

Koos PPK tegevuse lõpetamisega otsustas vallavolikogu sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja lasteaiarühma liitmise Otepää lasteaiaga.

mõistis vallalt kaebajate kasuks välja kantud menetluskulud 9479,49 euro ulatuses.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: