Kohus

Kohus tegi Pärnu linnavalitsusele märgukirja liiklusohutuse paremaks tagamiseks

21. juuni 2018

Pärnu Maakohtusse saabus 16.04.2018 kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, mille järgi karistati isikut 200 eurose rahatrahviga. Väärteootsuse järgi põhjustas liinibussi nr 14 juht varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Bussijuht ei hoidnud vastavalt tee ja ilmastikutingimustele sellist sõidukiirust ja pikivahet, mis võimaldaks vältida otsasõitu ees seisma jäänud sõidukile ja selle tulemusena sõitis tagant otsa selleks mitte ette nähtud kohas tagasipööret alustanud sõidukile.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: