Kohus

Kohus tagastas Tartu linna kaebuse tselluloositehase eriplaneeringu algatamise kohta

13. juuni 2018

linn vaidlustas Vabariigi Valitsuse 12.05.2017 korralduse, millega otsustati algatada ja maakonnas riigi eriplaneering puidurafineerimistehase ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning eriplaneeringu keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. a Haldus tagastas täna linna kaebuse läbivaatamatult kuna kohtu hinnangul puudub linnal kaebeõigus ning kaebus on ennatlik.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: