Kohus

Kohus rahuldas AS M. V. Wooli esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt

PSITEADE
a Haldus
3. detsember 2019

a Haldus leidis menetlusosaliste seisukohti esialgse õigus kohaldamise osas analüüsides, et M. V. Wooli suhtes tehtud VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud. Kohus rahuldas M.V Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Kohtu hinnangul on antud olukorras kaalukam rahvatervise vajadus, eriti arvestades asjaolu, et kaebaja ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: