Kohus

Kohus mõistis Venezuelast kohvipakkides narkoaineid Eestisse toimetanutele karistused

Harju Maa tunnistas täna Viktor Sestakovi (56), Rajesh Dharmendra Sewbarani (42), Juri Porotikovi (43) ja Dmytro (50) süüdi suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus veos grupi poolt ja suure varalise kasu saamise eesmärgil ja narkootilise aine üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri ja Eesti Vabariigi riigipiiri toimetamise katses grupi poolt, mõistes Sewbaranile ja  Sestakovile karistuseks 9 aastat reaalset vangistust, Porotnikovile  6,5 aastat vangistust, millest poolteist aastat kandmisele reaalselt ja 5 aastat kandmisele tingimisi 5aastase katseajaga.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: