Kohus

Kohus mõistis terrorismi toetamises süüdistatavad vangi

Harju Maa tunnistas Ramil Khalilovi (25) süüdi terrorikuriteo   ja    selle    toimepanemisele    suunatud    tegevuse    rahastamises   ja    toetamises ning terroristlikkusse ühendusse kuulumisele kaasaaitamises, mõistes talle karistuseks seitse aastat vangistust.

Khaliloviga koos kohtu all olnud Roman Manko (30) tunnistas süüdi terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamises ja toetamises ning mõistis talle karistuseks viis aastat vangistust.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: