Kohus

Kohus mõistis mõrvakatse eest pika vangistuse

29. jaanuar 2019

Tartu Maa tunnistas Aivar Visnapi (55) süüdi mõrvakatses ja kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle liitkaristusena kaheksa-aastase vangistuse. 

Ühe kannatanu suhtes Visnapile esitatud süüdistus mõrvakatses tõendamist ei leidunud. Samuti ei leidnud kehalise väärkohtlemise süüdistuse puhul tõendamist see, et see oli toime pandud sõltuvussuhtes. 

Karistuse kandmise algust arvestatakse Aivar Visnapi kahtlustatavana kinnipidamisest möödunud aasta 7. juulil. 

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: