Kohus

Kohus mõistis meestele tapmise, väljapressimise katse jm süütegude eest karistused

Harju Maa tunnistas täna  Ain Tali (53) süüdi tapmises, väljapressimise katses, süüteoga saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises ning tulirelva ja laskemoona ebalikus käitlemises,  Andres Rebase (44) süüdi väljapressimise katses  ja  Kaimar Maalepa (45) süüdi süüteoga saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises; mõistes Ain Talile liitkaristuseks 10aastase vangistuse, Rebasele 6aastase vangistuse ja Maalepale rahalise karistuse 100 päevamäära ehk 320 eurot.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: