Kohus

Kohus: Kriminaalkorras karistatud isiku relvaloa vahetamine peab võimaldama kaalutlemist

haldus tunnistas 22. märtsi otsusega põhiega vastuolus olevaks relvae sätted, mis ei võimalda kriminaalkorras karistatud isiku relvaloa vahetamisel arvestada süüdimõistetu isikuomadusi ja t toimepandud tegu.

Praegu kehtiv relva ei võimalda relvaluba selle kehtivuse lõppemisel vahetada ühelgi kriminaalkorras karistatud isikul. Seaduse rakendajal puudub seega igasugune võimalus kaalutlusõiguseks.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: