Kohus

Kohus jättis rahuldamata MKMi kaebuse riigihangete vaidlustuskomisjoni otsusele

Tallinna Haldus jättis tänase otsusega rahuldamata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) kaebuse riigihangete vaidlustuskomisjoni 4. septembri 2013 otsuse peale, milles vaidlustuskomisjon tuvastas riigi ning AS-i Elektriraudtee (uue ärinimega AS Eesti Liinirongid) vahel 1. juulil 2013 sõlmitud raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu tühisuse. Kõnealuse lepingu vaidlustas vaidlustuskomisjonis AS Edelaraudtee.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: