Kohus

Kohus ei vabastanud Assar Paulust ennetähtaegselt

20. veebruar 2019

Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas tehti avalikuks täna kohtumäärus, milles asus seisukohale, et käesoleval ajal, mil Assar Paulusel on kandmata rohkem kui kaks aastat temale mõistetud karistusest, ei ole uue kuriteo toimepanemise risk süüdistatava ennetähtaegseks vabastamiseks piisavalt maandatud.

Viru Maakohtu 24.11.2016 otsusega mõisteti Assar Paulusele liitkaristuseks seitse aastat vangistust. Karistuse kandmise alguseks loeti 14. aprill 2014.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: