Kohus

Kohus ei rahuldanud Kakumäe jahisadama detailplaneeringu kehtestamisele esitatud kaebust

a Haldus jättis viie Kakumäe elaniku ja MTÜ Kakumäe Selts kaebuse Kakumäe jahisadama ja lähiümbruse detailplaneeringu kehamise tühistamiseks rahuldamata.

Kohus leidis, et kaebuse esitanud füüsiliste isikute subjektiivseid õigusi ei ole rikutud sellises ulatuses, et detailplaneering tuleks kehtetuks tunnistada. Detailplaneeringu kehamisel on arvestatud kohalike elanike elukorraldusega ning kohtu hinnangul ei saa elanikud eeldada, et liikluskoormus ja elukeskkond aja jooksul ei muutuks.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: