Kohus

Kohtupraktika analüüs: elektrooniline valve ei aita enamasti vahi alla võtmise eesmärke täita

4. aprill 2018

Riigi avaldas kohtupraktika analüüsi, milles uuriti, kuidas sisustatakse kohtupraktikas elektroonilise valve kui vahistamise asendustõkendi põhilisi eeldusi: vähendada vahistamisega võrdväärselt kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise ohtu või ohtu jätkuvalt toime panna kuritegusid.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: