Kohus

Kohtunike täiskogul moodustati kohtunike eetikanõukogu

11. veebruar 2019

Reedel toimunud kohtunike täiskogu otsustas muuta 2004. aastal vastu võetud kohtunike eetikakoodeksit, luues muu hulgas kohtunikkonna sisese eetikanõukogu. Eetikanõukogu on nõuandev kogu, kuhu kohtunikud saavad pöörduda igapäevaelus ja -töös tekkivate eetiliste dilemmade puhul.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: