Kohus

Kohtunik Andra Pärsimäe sulest ilmus hagimenetluse raamat

4. veebruar 2019

Täna ilmus ringkonnakohtunik Andra Pärsimäe sulest raamatu „Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine“ neljas ja täiendatud trükk.

Neljandas trükis on varasle lisandunud üle 200 viite 1. juulist 2016 kuni 1. septembrini 2018 tehtud Riigikohtu lahenditele, mida tsiviilkohtumenetluse tiku kommentaarid ei kajasta. Raamatu lõpus on juhendmaterjalid – haginäidis, hagi ja kostja vastuse sisu- ja vorminõuetele vastavuse tabelid, tepõhine riigikohtu lahendite loend ja äärenumbritega seostatud mahukas märksõnastik.

Loe otse allikast

%d bloggers like this: