Kohus

Kohtumenetluses osalenud peavad Eesti kohtusüsteemi usaldusväärseks

Käesoleva aasta juunikuus maa-, haldus- ja ringkonnakohtute menetlusosaliste seas läbiviidud uuringust selgub, et kohtusüsteemi peetakse üldiselt usaldusväärseks, enim ollakse rahul kohtunike professionaalsuse ja kohtuotsuste selgusega, vähem aga menetlusaja ning kohtuprotsessiga kaasnevate kuludega.

Lisaks üldisele rahulolule oli uuringu eesmärgiks välja selgitada, millised on kohtusse pöördujate hinnangud kohtuistungitele ja kohtunike tööle ning koguda ettepanekuid õigusemõistmise paremaks korraldamiseks.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: