RSS, Teadus

Kliimamuutus sunnib liike uutesse riikidesse

Suurbritannia teadlased uurisid mudelite abil, kuidas mõjutab kliimamuutus lindude ja imetajate liigirikkust eri riikides ning kuidas liikide levik riigiti muutub. Selgus, et üle riigipiiride levinud liikide käekäik sõltub lähte- ja sihtriigi koostööst ning rikkusest.

Loe otse allikast

Related Posts

%d bloggers like this: